Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Justitie in de Buurt Oss geopend

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Openbaar Ministerie
Zoek soortgelijke berichten
Openbaar Ministerie

's-Hertogenbosch, 5 juli 2001

Justitie in de Buurt Oss

Vandaag, donderdag 5 juli 2001, wordt " Justitie In de Buurt Oss" (JIB Oss) officieel geopend. Dit is het eerste JIB in de politieregio Brabant-Noord. Het JIB-kantoor is het antwoord van het Openbaar Ministerie (OM) op de vraag naar een meer zichtbaar en herkenbaar OM. Het OM wil graag gebiedsgebonden maatwerk leveren en een lokaal justitiekantoor past daarbij.

De voornaamste doelstelling van JIB Oss is het vergroten van de effectiviteit en efficientie van de (strafrechtelijke) interventies door korte lijnen tussen het OM en de lokale partners. In samenwerking met de partners wil het OM komen tot het leveren van maatwerk, dat wil zeggen rekening houden met specifieke problemen en omstandigheden op stads-, wijk- en/of buurtniveau.

Door meer lokaal aanwezig te zijn, verwacht het OM dat de zichtbaarheid, herkenbaarheid en de aanspreekbaarheid -en daarmee de kwaliteit- van justitie wordt vergroot.

Zichtbaar en herkenbaar
De afgelopen jaren is door het OM geïnvesteerd in de kwaliteit van dienstverlening, de snelheid van werken en omgevingsgericht werken. Dit komt ondermeer tot uiting doordat parketsecretarissen naar politiebureaus gaan voor kwaliteitsoverleg en het filteren van strafzaken. Het nieuwe JIB-kantoor is een volgende stap om dit proces te versterken.

Met het JIB Oss wil het OM haar bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in Oss verbeteren. Dit betekent:

* Een snelle, consequente en effectieve aanpak en reactie op gebiedsgebonden criminaliteit en overlast. Bij de aanpak richten we ons in de eerste instantie op jeugd, stelselmatige daders en snelrecht;

* meer oog voor hetgeen op wijkniveau speelt en een grotere betrokkenheid bij een preventieve aanpak en problemen;
* het opzetten van specifieke projecten, bijvoorbeeld met betrekking tot geweld in het publieke domein, huiselijk geweld en schoolverzuim;

* het verlagen van de justitie-drempel voor de inwoners van Oss door de inrichting van een baliefunctie dagelijks tussen 9 en 12 uur;
* het stroomlijnen en afstemmen van werkprocessen; naast overleg en doorverwijzen, ook echt operationele samenwerking tussen partners en korte lijnen;

* combinatie van strafrechtelijke en bestuurlijke interventies en hulpverlening. Meer aandacht voor een adequate schadebemiddeling, slachtofferhulp en -zorg, waardoor het veiligheidsgevoel en het vertrouwen in justitie en de partners verbeterd wordt;
* voor wat betreft de thema's leefbaarheid en veiligheid meewerken aan en meedenken over de toekomst van de stad Oss en haar inwoners;

* betrokken en vernieuwend zijn in een veelzijdige justitie organisatie met een herkenbaar gezicht.

Het JIB-kantoor is gevestigd in het gebouw "Parkstaete" te Oss. Ook voor de partners is het mogelijk werkzaamheden te verrichten vanuit dit JIB-kantoor.

Samenwerking betrokken partners
Kernpartners waarmee het OM binnen JIB Oss samenwerkt zijn de politie district Maasland, de gemeente Oss, Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdreclassering en Bureau Slachtofferhulp en Bureau Schadebemiddeling. Andere belangrijke partners zijn Bureau Halt, Bureau Jeugdzorg, de Verslavingszorg (Novadic) en de GGD. Ook zal met maatschappelijke organisaties worden samengewerkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie