Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de Provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Week 27
Provincie neemt standpunt in over raadsbesluit bereikbaarheid Hilversum
Veel aanbod, maar nog te weinig aansluiting op de arbeidsmarkt N22 en noordelijke randweg getsewoud deels open voor verkeer Vierentwintig kandidaten voor Schagen
De arbeidsmarkt is nog lang niet uitgeput...Donderdag 5 juli 2001

Provincie neemt standpunt in over raadsbesluit bereikbaarheid Hilversum
Woensdag 4 juli 2001heeft de gemeenteraad van Hilversum zich uitgesproken over de collegevoorstellen met betrekking tot de bereikbaarheid van Hilversum.
De gemeenteraad van Hilversum heeft besloten:
* Het zuidelijke gedeelte van het HOV traject bij Arenapark uit te voeren;

* Grond te reserveren voor het noordelijke HOV traject bij Mediapark;

* Een voorkeur uit te spreken voor de lange termijn voor een studie naar de combinatie van de OV fietsvariant met als eerste prioriteit een geboorde tunnel van A1 bij Witte Bergen tot aan Mediapark. Tweede prioriteit; een geboorde tunnel vanaf de A1 bij Laren tot aan het Mediapark;

* Voor de korte termijn een voorkeur uit te spreken voor de buitenring noord voor een nadere studie naar het concept `Langzaam rijden gaat sneller' met infrastructurele aanpassingen;
* Voor de korte termijn een voorkeur uit te spreken voor de buitenring zuid voor een nadere studie naar het concept `Langzaam rijden gaat sneller' met infrastructurele aanpassingen en
* Het college op te dragen de vereiste steun voor deze keuze te verwerven en daarna de gekozen oplossing voor te dragen voor promotie naar planstudiefase van het MIT.

De provincie ondersteunt de slagvaardigheid van de besluitvorming van het college van Hilversum. Het standpunt van de provincie Noord-Holland over het gemeenteraadsbesluit is:
* de provincie wil de uitwerking van het totaalplan voor openbaar vervoer afwachten omdat zij de aanleg van alleen het stuk HOV bij Arenapark waartoe de raad heeft besloten te mager vindt om daadwerkelijk iets te kunnen doen aan de doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer in Hilversum;

* brede steun van de gemeenteraad en provinciale staten voor het totaalplan openbaar vervoer is noodzakelijk;
* de provincie is bereid om in de uitwerking van het totaalplan mee te denken;

* terugvordering van f 500.000,- die de provincie aan de gemeente Hilversum verstrekte als voorinvestering voor de aanleg van de busbanen zal afhangen van de uitkomsten van het totaalplan;
* gezien de tijd die met het uitwerken van een totaalplan gemoeid gaat, is het niet mogelijk om hierin De Boergelden te steken;
* een verzoek zal aan de minister worden gedaan tot een alternatieve besteding van de vrijvallende De Boergelden;
* bij een uitgewerkt totaalplan met brede steun kan worden gezocht naar alternatieve financieringsbronnen voor te realiseren HOV-gedeelten;

* een goed totaalplan kan de basis vormen voor besprekingen over eventuele oplossingen voor de bereikbaarheid van Hilversum en
* daarbij dient over eventuele financiering van mogelijke oplossingen te worden aangetekend dat de provincie prioriteiten zal moeten stellen. Projecten als de N242 en de omlegging van de N201 hebben voor de provincie een hoge prioriteit.

Inlichtingen: Lonneke Nooij, bureau Verkeer en vervoer, tel. (023) 514 31 42, e-mail: nooijl@noord-holland.nl

Print persberichtDonderdag 5 juli 2001

Veel aanbod, maar nog te weinig aansluiting op de arbeidsmarkt Met deze samenvattende conclusie sloot Gedeputeerde Arbeidsmarktbeleid, Lenny Klijn, gisteren een werkconferentie bij de sociale werkvoorziening Op/maat in Hoorn. Er is genoeg aanbod van vacatures en werkzoekenden, maar een passende aansluiting ontbreekt nog te vaak.

De provincie Noord-Holland had 45 genodigden rond de tafel verzameld om de problemen te inventariseren waarmee werkgevers in de Detailhandel en de Zorg te maken krijgen als zij een beroep doen op het sollicitantenaanbod uit de groep werkzoekenden vanuit een achterstandspositie.
Werkgevers uit de Detailhandel en de Zorg, brancheorganisaties, reïntegratiebedrijven, gemeenten en de sociale werkvoorziening (de vroegere sociale werkplaatsen) namen deel aan de discussie.

Duidelijk kwam naar voren dat de werkgevers zich minder richten op jonge goedkope werknemers. Goede instelling en motivatie bepalen steeds vaker de keuze voor een sollicitant, ook al beschikt die nog niet over de nodige kennis en vaardigheden.
De reïntegratie-bedrijven, die leer- en begeleidingstrajecten verzorgen, zijn de aangewezen partners om de werkgevers en de werkzoekenden hierbij te helpen.

De samenwerking met de gemeenten (Bijstand) en de instellingen die de sociale verzekeringswetten uitvoeren (WW, WAO etc) loopt stroef. Hoewel zij beschikken over een groot potentieel aan werkzoekenden verloopt de doorstroom naar de reïntegratie-bedrijven, maar ook rechtstreeks naar de werkgevers, moeizaam.

Daarbij speelt mee dat de financiering van meer werkplaatsen op de tocht staat door het wegvallen van de financiële regelingen in de arbeidsvoorziening maar ook omdat diverse, als ondersteuning bedoelde, regelingen elkaar in weg staan en een slagvaardig optreden richting werkgevers en werkzoekenden belemmeren.

De brancheorganisaties zijn bereid in dit gat te springen en een bemiddelende rol op zich te nemen. Zo zijn er genoeg gemotiveerde kandidaten voor werk in de Zorg, maar het ontbreekt nog aan middelen en mensen om de kandidaten op te leiden en op het werk te begeleiden.

Het Platform voor Werk en Inkomen van de regio Noord-Holland Noord zal in november in Alkmaar voor de tweede keer een "Week van het Werk" organiseren. De Alkmaarse wethouder Cor van Vliet, voorzitter van het Platform, zei de bevindingen van deze conferentie dan opnieuw aan de orde te laten komen.

Gedeputeerde Lenny Klijn, riep de conferentiedeelnemers op ideen aan te dragen voor projecten die de toegang naar de arbeidsmarkt voor werkzoekenden vanuit een achterstandspositie kunnen verbeteren.
De twee beste ideeën (één voor de Zorg en één voor de Detailhandel) zal de provincie helpen om te zetten in goed onderbouwde projecten.

Gedeputeerde Aranka Goijert (Arbeidsmarktprojecten) zorgt voor de financiering en uitvoering.

Inlichtingen: Dirk Berger, tel. (06)18 30 00 64, e-mail bergerda@noord-holland.nl

Print persberichtWoensdag 4 juli 2001

N22 en noordelijke randweg getsewoud deels open voor verkeer In het westelijke gedeelte van Haarlemmermeer vordert de aanleg van de provinciale weg N22 en de Noordelijke Randweg Getsewoud. Op 9 juli a.s. wordt het gedeelte van de N22 tussen de N201 (Kruisweg) en de aansluiting van de Noordelijke Randweg Getsewoud op de N22 opengesteld voor het verkeer. Tevens wordt de Noordelijke Randweg tussen de IJweg en de N22 in gebruik genomen. Hiermee komt de realisatie van de nieuwe hoofdverkeersader voor noord-zuid verkeer in de westflank van de Haarlemmermeer steeds dichterbij. De opening wordt verricht door wethouder mevrouw M.T.J. Blankers-Kasbergen en gedeputeerde de heer drs. H. de Boer.

De N22 is de nieuwe provinciale weg die vanaf het Rotterpolderplein Zuid (A205 / A9) langs Hoofddorp in de richting van Nieuw-Vennep gaat lopen. De ongeveer 15 kilometer lange weg speelt een belangrijke rol in het bereikbaar houden van Haarlemmermeer. De weg ontlast, in samenhang met aanvullende maatregelen, de wegen tussen Haarlem en Hillegom en maakt de sluiproutes over smalle polderwegen overbodig.
Daarnaast zorgt de N22 voor een goede ontsluiting van de nieuwbouwwijken bij Vijhuizen, Nieuw-Vennep (Getsewoud) en Hoofddorp (Floriande).

In maart 2002 is de totale N22 gereed. Bezoekers van de Floriade, die in april 2002 haar deuren opent, kunnen de wereldtentoonstelling via de nieuwe weg direct bereiken. In november 2001 gaat het gedeelte Noordelijke Randweg - N207 open voor verkeer en in maart 2002 zal de N22 aansluiten op de A205.

Inlichtingen voor de pers: Provincie Noord-Holland; Sacha Boedijn, (023) 514 44 58, e-mail boedijns@noord-holland.nl Gemeente Haarlemmermeer; Afke Marks, (023) 567 64 98

Print persberichtWoensdag 4 juli 2001

Vierentwintig kandidaten voor Schagen
Naar het ambt van burgemeester burgemeester in de gemeente Schagen hebben 24 personen gesolliciteerd. Onder deze kandidaten bevinden zich 4 vrouwen.
Dit heeft de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, prof. dr. J.A. van Kemenade, de raad van de gemeente meegedeeld.

Van de kandidaten hebben 16 personen een fulltime functie in het lokaal openbaar bestuur, 2 combineren dit met een andere functie, 6 hebben een functie daarbuiten.

Onderverdeeld naar politieke richting:
PvdA: 11
VVD: 4
D66: 2
CDA: 5
Plaatselijke politieke partij: 1
GroenLinks: 1

In de gemeente Schagen is een vacature ontstaan door het vertrek van burgemeester Van de Langenberg, die voorzitter werd van het College van Bestuur van het Horizon College. Momenteel is drs. G.C.G. van den Heuvel waarnemend burgemeester van de gemeente Schagen.

Inlichtingen: Peter Heemskerk, bureau Communicatie, tel.( 023)514 40 10, e-mail: heemskerkp@noord-holland.nl

Print persberichtDinsdag 3 juli 2001

De arbeidsmarkt is nog lang niet uitgeput ... In Noord-Holland is er een tekort aan personeel en toch zijn er nog mensen die maar moeilijk aan werk komen.
De Provincie Noord-Holland organiseert woensdag 4 juli samen met Werkvoorziening "Op/Maat" in Hoorn, een werkconferentie voor werkgevers in de Zorg en de Detailhandel. Onderwerp van de conferentie is het inzetten op de arbeidsmarkt van moeilijk bemiddelbare werkzoekenden waaronder arbeidsgehandicapten.

Door op een andere manier naar de taken en de werkzaamheden te kijken kan een deel van de vacatures in de Zorg en de Detailhandel geschikt worden gemaakt voor mensen met een arbeidshandicap. Kwamen mensen met een handicap op hun vragenlijst vaak onderop te staan, de werkgevers hebben intussen ontdekt dat werkzoekenden vanuit een achterstandspositie juist bovenaan op hun lijst van aandachtspunten geplaatst moeten worden. De conferentie heeft dan ook de titel "Ondersteboven" meegekregen.

Workshops zullen worden gehouden onder leiding van Lenny Klijn, Gedeputeerde Arbeidsmarkt-beleid van de provincie Noord-Holland en de Cor van Vliet, Wethouder in Alkmaar en voorzitter van het Regionaal Platform Werk en Inkomen voor de regio Noord-Holland Noord.

De bijeenkomst past geheel in het coördinerende beleid van de provincie om werkzoekenden vanuit een achterstandspositie een betere opening en verbinding te geven naar de arbeidsmarkt.

Inlichtingen: Dirk Berger, tel. (06) 18 30 00 64, e-mail bergerda@noord-holland.nl

Print persbericht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie