Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie FNV op kabinetsnota Vraag aan bod

Datum nieuwsfeit: 06-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

FNV

Reactie FNV op kabinetsnota Vraag aan bod

Datum
6 juli 2001

De kabinetsnota Vraag aan bod is een belangrijke stap in de besluitvorming over het nieuwe zorgstelsel. De FNV onderschrijft de analyses en de hoofdlijnen van de oplossingsrichtingen in de nota. Kanttekeningen plaatst de FNV echter bij de vormgeving van de Algemene verzekering curatieve zorg. In vergelijking met het huidige stelsel en met het advies van de Sociaal Economische Raad zal minder inkomenssolidariteit worden gerealiseerd. Verder blijft het kabinet onduidelijk over de omvang van het wettelijk verstrekkingenpakket.

analyse
De FNV deelt de analyse dat de vergaande aanbodregulering en het versnipperde verzekeringsstelsel verantwoordelijk zijn voor veel van de huidige knelpunten. Het maakt het stelsel ongeschikt om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden.

hoofdlijnen
De FNV onderschrijft de keuze van het kabinet dat de ziekenfondsverzekering en de particuliere ziektekostenverzekering moeten worden samengevoegd tot één algemene ziektekostenverzekering voor curatieve zorg. Er is behoefte aan een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen burgers, zorgaanbieders, ziektekostenverzekeraars en overheid. De afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod moet vooral de verantwoordelijkheid worden van burgers, aanbieders en verzekeraars. De publieke verantwoordelijkheid voor toegankelijkheid en solidariteit moeten primair gestalte krijgen door de aanpassing van het stelsel van ziektekostenverzekeringen.

inkomenssolidariteit
Het kabinet maakt geen keuze over de premieheffing anders dan dat er een nominale premie van voldoende omvang zal zijn. En maakt onvoldoende duidelijk hoe de inkomensgevolgen van geheel of gedeeltelijke nominalisering via het belastingstelsel zullen worden gecompenseerd.
Vooralsnog zijn de kabinetsvoorstellen niet adequaat, pakken denivellerend uit en zijn nodeloos kostbaar. Dat wordt veroorzaakt doordat het kabinet alleen instrumenten uit het huidige belastingstelsel bij haar beschouwingen heeft betrokken. Burgers met lage inkomens zijn daarmee niet geholpen terwijl een belangrijk deel van de belastingvoordelen terecht zullen komen bij degenen die geen financieel nadeel van de stelselwijziging gaan ondervinden.

pakketdiscussie
Het kabinet denkt nog in het stramien van één verplichte verzekering met daarnaast aanvullende verzekeringen. De kans is dan levensgroot dat het pakket van noodzakelijke zorg te klein wordt gekozen. De SER heeft gekozen voor een fundamenteel andere benadering van de pakketdiscussie en heeft voorgesteld een Standaardpakket te definiëren waarin alle noodzakelijke zorg is opgenomen. Voor dat pakket geldt een acceptatieplicht en voor dat pakket wordt de solidariteit gerealiseerd. Verder stelt de SER voor een Basispakket te definiëren waarvoor een verzekeringsplicht bestaat. Op die manier kan iedere Nederlander zich voor alle vormen van noodzakelijke zorg verzekeren en krijgt de burger toch een verantwoorde mate van keuzevrijheid.

Meer informatie: FNV voorlichting, Els Tieman 06-20014647


06 jul 01 20:40

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie