Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eigen Huis: gemeentelijke woonlasten stijgen te veel

Datum nieuwsfeit: 06-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging Eigen Huis

Eigen huis: Gemeentelijke woonlasten stijgen te veel

De vereniging eigen huis heeft minister De Vries (Binnenlandse Zaken) schriftelijk verzocht maatregelen te nemen om de voortgaande stijging van de gemeentelijke woonlasten een halt toe te roepen. Uit het recente onderzoek Atlas van de lokale lasten 2001 van het Centrum Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) blijkt dat de gemeentelijke woonlasten voor eigenaar-bewoners in veel gemeenten ten opzichte van vorig jaar met meer dan 20 procent zijn gestegen. De belangrijkste oorzaak is de landelijke toename van de onroerende zaakbelasting (gemiddeld acht procent).
Volgens Eigen Huis worden bewoners van bepaalde gemeenten onevenredig getroffen door de stijging van de OZB en daarmee de woonlasten. De tegemoetkoming in de vorm van de Zalmsnip - die niet aan inflatie en kostenstijgingen wordt aangepast - is onvoldoende.

Rechtsongelijkheid
Er blijken grote verschillen in de OZB en de totale gemeentelijke woonlasten tussen de gemeenten. In gemeenten, die door een gemeentelijke herindeling bij grotere gemeenten zijn aangesloten, is zelfs sprake van een excessieve stijging van de OZB, terwijl in de hoofdgemeente een geringere stijging of een daling heeft plaatsgevonden. Veel van deze hoofdgemeenten hebben geen overgangsregelingen getroffen. Dit geeft burgers een gevoel van willekeur en rechtsongelijkheid. De vereniging eigen huis is het dan ook niet eens met de aanbeveling van het Rotterdamse Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale Overheden (ESBL) richting VNG dat gemeentelijke tarieven niet uniform behoeven te zijn.

Gemeentefonds
Verder is de vereniging eigen huis van mening dat de systematiek van het Gemeentefonds een negatieve invloed heeft op de hoogte van de OZB-tarieven. Dit betreft gemeenten waar de woningen meer dan gemiddeld in waarde zijn gestegen. Voldoende verlaging van de gemeentelijke tarieven is in sommige gemeenten niet aan de orde, omdat de werkelijke OZB-inkomsten dan niet aansluiten bij de berekende algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Door deze systematiek worden door het Rijk aan gemeenten - en daarmee de individuele burger - onnodige lastenstijgingen opgelegd. De overheid heeft onder meer met de gekozen systematiek ingestemd, omdat de som van alle uitkeringen uit het gemeentefonds gelijk blijft. Op gemeentelijk niveau ontstaan echter grote verschillen, die opnieuw tot rechtsongelijkheid leiden. Eigen Huis heeft de minister verzocht deze tekortkomingen weg te nemen.

Lees de briefdie 6 juli verstuurd is.

Amersfoort, 6 juli 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie