Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor Belgische kamers

Datum nieuwsfeit: 06-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Gent

D e c r e e t k w a l i t e i t s - e n
v e i l i g h e i d s n o r m e n v o o r k a m e r s (06/07/2001)

Het decreet over kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers trad in werking op 1 september 1998. Dit decreet legt een aantal basisnormen vast voor kamers en studentenkamers (b.v. minstens één gemeenschappelijke voorziening) onder andere in verband met de oppervlakte. Als een studentenkamer wordt bewoond door één persoon, moet deze over een oppervlakte beschikken van minstens 12m².

Wie studentenkamers verhuurt die vóór 1 september 1998 in gebruik zijn genomen, kan genieten van een overgangsmaatregel, waarbij een oppervlakte van minimum 8m² wordt toegelaten als vóór 1 september 2001 een conformiteitsattest wordt aangevraagd.

Door de gefaseerde invoering van het conformiteitsattest kan tot op heden enkel een aanvraag worden gedaan voor kamerwoningen die dateren van vóór 1919. Voor kamerwoningen van na 1919 met kamers kleiner dan 12m² is het vervullen van die voorwaarde juridisch onmogelijk. Om de ongelijkheid tussen eigenaars tegen te gaan, heeft de Vlaamse regering nu beslist de fasering af te schaffen. Hierdoor zal elke verhuurder een conformiteitsattest kunnen aanvragen, ongeacht de ouderdom van de woning.

In afwachting van de inwerkingtreding van het nieuwe besluit is het belangrijk dat eigenaars die kamers verhuren van minstens 8m² en kleiner dan 12m², vóór 1 september 2001 melding maken van het feit dat deze kamers in gebruik werden genomen vóór 1 september 1998. Enkel wanneer aan deze meldingsplicht wordt voldaan, kan een studentenkamer met een oppervlakte van minstens 8m² behouden blijven.

De meldingen moeten schriftelijk worden gericht aan het stadsbestuur van Gent, Dienst Huisvesting, Cel Woonbeleid, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

Inlichtingen : (09)266 76 44 - (09)266 76 01 of (woonbeleid@gent.be)

Informatie

Dienst Huisvesting, Cel Woonbeleid, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 76 44 - (09)266 76 01 of (woonbeleid@gent.be)

Bevoegd

mevrouw Martine De Regge, schepen van Sociale Zaken, Huisvesting en Emancipatie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie