Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Brinkhorst over Innovatienetwerk Groene Ruimte

Datum nieuwsfeit: 06-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DWK. 2001/2936
datum
06-07-2001

onderwerp
Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
TRC 2001/6871 doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster is opgericht om ingrijpende vernieuwingen ('systeeminnovaties') in de groene ruimte en het agrocluster te agenderen en uit te werken. Op basis van toekomstverkenningen, voorstellen van innovatoren, en in overleg met tal van belanghebbenden zijn in de afgelopen periode de thema's geformuleerd waarop het Innovatienetwerk zich in de eerstvolgende jaren zal richten.

Met genoegen doe ik u hierbij het eerste werkprogramma van het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster toekomen. Het is een weerslag van de innovatieambities die door belanghebbenden uit de groene ruimte én het agrocluster als urgent worden beleefd.

De thema's worden thans door innovatoren uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen nader uitgewerkt tot concrete projecten. Alle belanghebbende partijen zijn daarbij uitgenodigd actief te participeren in het Innovatienetwerk. Dit eerste werkprogramma biedt daartoe velerlei mogelijkheden.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Werkprogramma van het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster (Niet in elektronische vorm beschikbaar)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie