Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerpbesluit financiele zekerheid in milieuvoorschriften

Datum nieuwsfeit: 06-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad
6 juli 2001

FINANCIËLE ZEKERHEID IN MILIEUVOORSCHRIFTEN

De ministerraad heeft op voorstel van minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met het ontwerpbesluit financiële zekerheid Milieubeheer. Gemeenten en provincies kunnen in de toekomst via de milieuvergunning financiële zekerheid vragen van afvalstoffenbedrijven en bedrijven die meer dan 10 m3 gevaarlijke afvalstoffen opslaan. Dit om te waarborgen dat er voldoende geld is voor de verwijdering van de opgeslagen afvalstoffen. De financiële zekerheid kan gesteld worden in de vorm van een borgtocht of bankgarantie, een hypotheek- of pandrecht of het deelnemen aan een fonds.

Bij een aantal andere bedrijven kunnen de gemeenten en provincies financiële zekerheid voorschrijven ter dekking van het risico van schade door brand, ontploffing of lekkage. Het gaat hierbij onder meer om bedrijven die meer dan 10 ton chemicaliën opslaan, meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen opslaan, stuwadoorinrichtingen en bedrijven die meer dan 10 ton vloeibare aardolieproducten opslaan. Financiële zekerheid kan in deze gevallen worden gesteld in de vorm van een verzekering of deelname aan een fonds. Het bevoegd gezag bepaalt de hoogte van de financiële zekerheid. In de gevallen van risico op brand of ontploffing geldt een maximum van euro 6.800.000,-- (ongeveer fl. 15.000.000,--).

Het ontwerp-besluit zal aan de Tweede Kamer worden gezonden en voor inspraak in de Staatscourant worden gepubliceerd.

RVD, 06.07.2001




reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie