Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering mag spoorakkoord niet accepteren

Datum nieuwsfeit: 09-07-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

Persmededeling van de CVP
9 juli 2001

SPOORAKKOORD IS VLAAMSE AFGANG
Vlaamse regering mag dit niet aanvaarden

Het spoorakkoord dat vorige week tot stand kwam werd - alweer - een afgang voor Vlaanderen. Vorige donderdag gaf premier Verhofstadt de indruk dat er nog een heel klein beetje rekening zou worden gehouden met de unanieme resolutie van het Vlaams Parlement over het NMBS-investeringsplan. Vrijdag bleek zelfs dat niet het geval.

Het Vlaams Parlement schoof op 20 juni vijf voorwaarden naar voren:
* Een overzicht van de NMBS van de projecten die vervallen indien het netto te financieren saldo niet wordt gefinancierd.

* De nationale economische en strategische investeringen voor het reizigersverkeer - met name de ontsluiting van de luchthaven Zaventem - en voor het goederenverkeer - in casu de spoorprojecten voor de drie grootste zeehavens - uit de regionale verdeling halen.

* Alle spoorinvesteringen tot ontsluiting van de Vlaamse zeehavens en de luchthaven van Zaventem realiseren, in het huidige plan voorzien voor 2010;
* Voldoende uitbreidingsinvesteringen voorzien in een opwaardering van het binnenlands reizigersverkeer in het algemeen en de voorstadsnetten rond Antwerpen en Gent in het bijzonder.

* Een controlesysteem opzetten dat op een transparante wijze toelaat verdeelsleutels te controleren. Dat betekent nieuwe uniforme regels vaststellen die onder meer het stricte principe van het territorialiteitsbeginsel bijsturen, in functie van de bediende haltes en stoplaatsen.

Quasi niets hiervan wordt gerealiseerd. Dit is onbegrijpelijk. De investeringen waardoor meer vrachtvervoer van de weg wordt gehaald en op het spoor wordt gezet, zullen pas in een verre toekomst kunnen plaatsvinden. Verschillende Vlaamse streken blijven voor reizigersverkeer benedenmaats bediend. Wallonie zal in staat zijn om zijn belangrijkste steden in een halfuursbediening met Brussel te verbinden. Vanuit Hasselt blijft het twee uur duren om de hoofdstad te bereiken.

Investeringen voor de luchthaven en voor de zeehavens komen nochtans het ganse land ten goede. Volgens een studie van de Policy Research Corporation waren alleen al de Antwerpse haven en de havengebonden industrieen in 1998 goed voor 140 miljard aan belastinginkomsten (BTW, personenbelasting, sociale bijdragen), 8 miljard ging daarvan naar het Vlaamse Gewest, de overige 132 miljard waren bestemd voor de federale overheid. Volgens diezelfde studie zullen de spoorinvesteringen de belastingopbrengsten met 7% doen toenemen. Dit betekent dat deze investeringen op 5 jaar zijn terugbetaald. Toch is de federale overheid niet bereid om deze investeringen tijdig en buiten de verdeelsleutel te financieren.

Als klap op de vuurpijl komen er voor de gewesten zelfs boetes wanneer ze niet tijdig de bouwvergunningen voor de spoorinvesteringen afleveren. Dit is in strijd met alle mogelijke regels. Zo moet de Vlaamse overheid, die bevoegd is voor ruimtelijke ordening, om het even welke ruimtelijke invulling slikken. Zij mag niet lagner bepalen dat sommige nieuwe lijnen in een sleuf of in een tunnel moeten worden aangelegd. Als de NMBS volgens dit plan een bouwvergunning aanvraagt, moet het Vlaams Gewest knikken of betalen.

De Vlaamse ministers hebben zich in de luren laten leggen. Ze hadden het NMBS-investeringsplan mee op tafel moeten leggen, toen er in het kader van de ultieme Lambermont-onderhandelingen nog voor miljarden middelen naar Brussel en Wallonie zijn geschoven. Het is overduidelijk dat er van een nieuw communautair klimaat geen sprake is en dat de Franstaligen, nadat zij de broodnodige Lambermontcenten binnen hebben, voor lange tijd de lakens zullen uitdelen in Belgie.

De Vlaamse regering moet dus haar conclusies trekken: overeenkomstig de resolutie van het Vlaams Parlement, mag zij het samenwerkingsakkoord hierover niet ondertekenen. De CVP diende daartoe een resolutie in die morgen bij hoogdringendheid zal worden behandeld.

Meer info bij Vlaams Volksvertegenwoordiger Ludwig Caluwe (02/501.76.25)

Stefaan De Clerck
Algemeen Voorzitter

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie