Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stichting Fonds MKZ opgericht

Datum nieuwsfeit: 09-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Stichting Fonds MKZ opgericht

nr. 71 9 juli 2001

STICHTING FONDS MKZ OPGERICHT

Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft vandaag de statuten getekend van de Stichting Fonds MKZ. Hiermee is de Stichting Fonds MKZ formeel opgericht en heeft het een onafhankelijke status verkregen.

Het Fonds heeft als doel financiële ondersteuning te verlenen aan ondernemingen die als gevolg van maatregelen in het kader van MKZ in financiële problemen zijn geraakt en die op eigen kracht er niet bovenop kunnen komen. Dit kunnen ondernemingen zijn uit de agrarische sector, maar ook uit overige sectoren zoals detailhandel, toerisme of transport. Het Fonds heeft een beperkte focus en is aanvullend instrument op overige beschikbare financiële instrumenten.

Vanuit de Rijksoverheid is een bedrag van 25 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het Fonds MKZ. Indien bedrijfsleven en Provincies willen bijdragen zal het kabinet dit bedrag verdubbelen tot een additioneel maximum van 35 miljoen gulden. Als instrumentarium wordt primair gekozen voor rentesubsidies. De steunverlening aan individuele bedrijven bedraagt maximaal 220.000 gulden.

Ondernemingen die een beroep willen doen op dit fonds dienen minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

. er moet een directe en bewijsbare relatie zijn tussen financiële continuïteitsproblemen en de getroffen maatregelen gedurende de MKZ-crisis;
. de bewijslast ligt bij de ondernemer die zijn dossier vergezeld moet laten gaan van afgegeven accountantsverklaringen over de laatste boekjaren;
. de onderneming moet met zijn bank een saneringsplan c.q. herstructurering van de schuldelast zijn overeengekomen, blijkend uit een daartoe strekkende verklaring van de bank.

Op korte termijn zal het Bestuur van de Stichting Fonds MKZ met het betrokken bedrijfsleven overleg voeren over een nadere uitwerking van de criteria.

Het bestuur van het Fonds MKZ besluit over de toekenningen. Het agentschap LASER van LNV doet de uitvoering. Voor aanvraagformulieren kunnen ondernemingen zich wenden tot LASER Dordrecht (078-6395390). Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 december 2001 en eventueel aanvullende dossiers tot 1 juli 2002. Voor meer informatie zie ook: www.minlnv.nl/mkz

De voorzitter van de Stichting Fonds MKZ is dr. L.J.C.M. Le Blanc (bankier en voorzitter KLIQ-groep). De andere leden van het bestuur zijn mevrouw T. Poortenaar (voorrmalig lid Gedeputeerde Staten Utrecht) en de heren J.P.J. Lagrand (MKB), E. Meilink (voormalig voorzitter Coberco) en drs. G. van de Lely (voormalig Directeur-Generaal LNV).

09 jul 01 11:02

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie