Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Nd Holland

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Op 17, 24, 31 juli en 7 augustus is er geen vergadering van gedeputeerde staten.

Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 10 juli 2001

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.


1. Motie 55-13 over de mogelijkheden van een leertraject `Ouderenzorg' voor allochtone jongeren in de Zaanstreek

2. Notitie over aanpak van jaarverslag en rekening
3. Aanpassing organisatiestructuur

4. RWB Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
5. Subsidieregeling kleine landschapselementen 2001
6. Bodemsaneringsprogramma 2001-2004

7. Richtlijnen MER landinrichting Gooi & Vechtstreek
8. Algemene vergadering van aandeelhouders BV Boei 11-07-2001
9. Vaststelling jaarrekening 2000 NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland

10. Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden C.Boelhouwer en D.Graatsma aangaande EU-subsidies


Onderwerp Besluit


1.


Motie 55-13 over de mogelijkheden van een leertraject "Ouderenzorg" voor allochtone jongeren in de Zaanstreek

Het college besluit:


1.
Kennis te nemen van het rapport `Jong voor Oud', uitgevoerd door de trainees in het kader van motie 55-13.


2.
De eindconclusies uit het onderzoek -zoals vermeld op pagina 33- over te nemen, wat impliceert dat het niet haalbaar is een startkwalificatie/ leertraject te ontwikkelen voor jongeren, gericht op een opleidingstraject in de ouderenzorg t.b.v. de Turkse ouderen in Zaanstad.


3.
De conclusies en `succesfactoren' uit het onderzoek te implementeren binnen regulier beleid, zowel binnen de provincie als via externe partners.


4.
Dat Motie 55-13 (ingediend op 6 november 2000) met dit onderzoeksrapport en de acties voortvloeiend uit deze GS-nota is uitgevoerd.


5.
Het rapport en het GS besluit toe te sturen aan de commissie OOPO, ter bespreking op 4 oktober 2001, en ter kennisneming te zenden aan de commissie ZWC.


2.

Notitie over aanpak van jaarverslag en rekening
Het college besluit conform het voorstel in de notitie.
3.

Aanpassing organisatiestructuur

Het college besluit:


1.
Bij de afdeling Facilitair Bedrijf een bureau Archief & Registratie in te stellen;


2.
bij de afdeling Facilitair Bedrijf een Bedrijfsbureau in te stellen;

3.
bij de afdeling Facilitair Bedrijf het bureau Relatiebeheer op te heffen;


4.
bij de afdeling Facilitair Bedrijf een bureau Huisvesting in te stellen, onder aansturing van de huisvestingsmanager/rentmeester;

5.
de huidige afdelingen BJZ en SDR als zodanig op te heffen en ze samen te voegen tot een afdeling Bestuur en Concern (B&C);

6.
die nieuwe afdeling B&C te laten bestaan uit de vijf bureau's: Bestuurlijke Samenwerking en Concernondersteuning (BSC), Toezicht Gemeenten/ManagementOndersteuning (TGMO), Bestuurszaken (BZ), Communicatie (ongewijzigd) en Juridische Zaken (ongewijzigd); en

7.
de ondernemingsraad over deze (voorgenomen) besluiten advies te vragen.


4.

RWB Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.
Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
Art.19; verklaringen van geen bezwaar.


-
Verbouw en uitbreiding zorgcentrum Mieuwijdt te Graaft, gemeente Grafd-De Rijp


-
Bouw/uitbreiding overkapping aan de Stephensonstraat 53, gemeente Haarlem


-
Uitbreiding parkeerplaats op het perceel naast Groenedijk 6 te Oost-Grafdijk, gemeente Graft-De Rijp


-
Oprichten woonhuis met garage op het perceel Doorntjes 22 te Bergen

-
Plaatsen vaneen reclamemast op het sportpark aan de Ringweg te Spaarndam, gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

-
Plaatsen van een GSM installatie aan de Kanaalweg tussen de nrs. 13 en 14, gemeente Landsmeer


-
Realiseren van4 woningen in een vrm. schoolgebouw aan de 1e J.C.Mensinghlaan/Hoek Hortensialaan, gemeente Aalsmeer

-
Oprichten van een dubbelwoonhuis aan de Noorddammerweg 2-4 te Amstelveen


-
Veranderen en vergroten vanhet pand Weteringschans 84c, gemeente Amsterdam


-
Bouw van eenwoning aan de Zuid-Schalkwijkerweg, nabij nr. 6a, gemeente Haarlem


-
Bouw van een woning aan de Zuid-Schalkwijkerweg nabij nr. 2a, gemeente Haarlem


-
Bouw van drie twee-onder-een-kapwoningen + uitbreiding dagactiviteitencentrum op het terrein van De Harteheem, gemeente Heemskerk


-
Bouw sportschool aan de Kees Boekestraat te Alkmaar

-
Project `Winkelcentrum Nieuw Noord' , gemeente Zandvoort
Gedeeltelijke onthouding van goedkeuring aan bestemmingsplannen:

-
Herzieningsbesluit Bestemmingsplan Waterakkers-Lunetten, gemeente Heemskerk

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend:

Herziening goedkeuring Bestemmingsplan Ijmuiden Centrum, gemeente Velsen


5.

Subsidieregeling kleine landschapselementen 2001
Het college besluit:


1.
de tijdelijke verordening subsidieregeling kleine landschapselementen voor 2001 vast te stellen.


2.
de verordening te publiceren in het Provinciaal Blad.


6.

Bodemsaneringsprogramma 2001-2004

Het college besluit tot definitieve vaststelling Bodemsaneringsprogramma 2001-2004.


7.

Richtlijnen MER landinrichting Gooi & Vechtstreek
Het college besluit:


1. De Richtlijnen voor het VOP/MER (voorontwerpplan landinrichting) Horstermeerpolder en de onderzoeksopzet voor de milieueffecten in het gebied van de landinrichting Vechtstreek, vast te stellen;


2. Middels inliggende brief de Richtlijnen te zenden aan de Landinrichtingscommissie (de Initiatiefnemer);


3. De Richtlijnen voorts te zenden aan de insprekers en de in de Wet milieubeheer voorgeschreven wettelijke adviseurs, w.o. de Commissie voor de mer.


8.

Algemene vergadering van aandeelhouders BV Boei 11-07-2001
Het college besluit:


1.
Als aandeelhouder van BV Boei in te stemmen met de voordracht tot vaststelling van de jaarrekening 2000, inclusief de winstbestemming alsmede het voorstel tot uitbreiding van het aandelenkapitaal.


2.
Mevrouw drs.M.G.J.L.Dijkers-Damman, directeur van BV Boei te machtigen omtijdens de aandeelhoudersvergadering de provincie te vertegenwoordigen.


9.

Vaststelling jaarrekening 2000 NV Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland

Het college besluit de jaarrekening 2000 van de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland in hoedanigheid van aandeelhouder van de vennootschap op grond van artikel 16 lid 4 van de statuten vast te stellen.


10.

Beantwoording schriftelijke vragen van de statenleden C.Boelhouwer en D.Graatsma aangaande EU-subsidies

Het college stelt de antwoorden vast.


Inlichtingen:

Bureau Communicatie kan nadere inlichtingen geven over de besluiten: over de nummers:
D.Berger tel. 06.183.000.64 2, 8, 9
M.Hoenson tel. (023) 514 41 18 1, 3
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 10
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 4
K.van Rijn tel. (023) 514 40 45 5, 6, 7Het archief van de GS-Besluitenlijsten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken
(categorie: GS-besluitenlijsten openbaar),

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...