Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verwachting voor de toekomst Roland Berger Strategy Consult

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ROLAND BERGER STRATEGY CONSULT

In 2001 wordt een recordomzet verwacht


- In 2001 wordt een recordomzet verwacht: groei twee keer zo groot als het branchegemiddelde, internationaliseringskoers wordt met succes voortgezet

- Verdere hoge investeringen in werving, knowhow en kennistransfer
- Strategische advisering in de openbare sector: een groeimarkt met maatschappelijk draagvlak

München (ots) -
Roland Berger Strategy Consultants verwacht voor het jaar 2001 een recordomzet van ongeveer 500 miljoen EUR. Het aantal medewerkers zal tot het einde van het jaar naar een nieuw hoogtepunt van ca. 1.650 stijgen. Daarmee groeit het concern in 2001 twee keer zo snel als de internationale markt: terwijl de branche in zijn totaliteit slechts ca. zeven procent zal groeien, verwacht Roland Berger Strategy Consultants een groei van ongeveer 15,5 procent (prognose op basis van halfjaarcijfers 2001). De internationale, in Europa gewortelde, marktleider ziet kans de globale economische groei op het gebied van strategische advisering, ondanks de huidige zwakkere conjunctuur ook in het lopende boekjaar met succes te continueren.

'Onze groei hebben we vooral te danken aan de internationale bureaus. Daarmee zetten we onze internationaliseringsstrategie met succes voort', aldus Roland Berger vandaag op de jaarlijkse persconferentie in München.

Met een toename van 23 procent boekten de internationale adviesbureaus in de eerste helft van 2001 een bijna twee keer zo hoog resultaat vergeleken met hun Duitse collega's. Verheugend zijn vooral de toename van meer dan 50 procent van de omzetten in de VS in de eerste zes maanden en meer dan een verdrievoudiging in Japan, waar 45 Roland Berger consultants erin slaagden, om drie van de vijf vooraanstaande Japanse ondernemingen voor langdurige adviseringstrajecten te contracteren.

In een onderzoek van Manager Magazin van juli 2001 wordt de uitstekende positie van de onderneming onderstreept. In dit vergelijkend onderzoek behaalt Roland Berger Strategy Consultants de beste waarderingen met betrekking tot vakkundigheid en creativiteit op het gebied van advisering. Aspecten als klanttevredenheid, de gedetailleerd geplande omzetting van strategieën en de behaalde verbetering van de geboekte resultaten worden twee keer zo positief beoordeeld als bij de concurrenten: Roland Berger staat op alle genoemde punten met een duidelijke voorsprong aan de top van de branche.

2000 tot nu toe succesvolste jaar in de bedrijfsgeschiedenis

Het boekjaar 2000 was voor Roland Berger Strategy Consultants tot nu toe het succesvolste jaar in de geschiedenis van het bedrijf. Dankzij een omzet van 433 miljoen EUR kon een groei van 28 procent worden gerealiseerd. Daarmee groeiden de strategische adviseringsactiviteiten ook in het afgelopen jaar meer dan het dubbele in vergelijking met het branchegemiddelde. In dezelfde periode steeg de globale markt voor bedrijfsadvisering slechts met 11,7 procent.
Onder het nieuwe merk Roland Berger Strategy Consultants presenteert het bedrijf zich als toonaangevend internationaal adviesbureau.

Terwijl de activiteiten van de Duitse bureaus in het boekjaar 2000 met meer dan 22 procent toenamen, waren de internationale vestigingen in staat hun omzet met 40 procent te verhogen. Het sterkst groeiden de kantoren in de VS (met meer dan 160 procent), Latijns-Amerika (+110 procent), Engeland (+80 procent), Azië (met meer dan 50 procent), Zwitserland (+56 procent) en Frankrijk (+25 procent). Roland Berger Strategy Consultants behaalde het afgelopen boekjaar 76 procent van zijn omzet via internationaal georiënteerde cliënten. De adviseringsactiviteiten aan bedrijven die uitsluitend in Duitsland opereren, leverden een bijdrage van 24 procent aan de omzet van 2000.

Het internationale netwerk kon daardoor opnieuw worden uitgebreid. Naast de sterke marktpositie in Europa is Roland Berger Strategy Consultants al meer dan 20 jaar vertegenwoordigd in Zuid-Amerika en sinds tien jaar in Azië. Met kantoren in New York, Detroit en sinds maart 2001 in San Francisco is het bedrijf ook op de Noord-Amerikaanse markt succesvol. In het jaar 2000 werd bovendien de presentiegraad in Midden- en Oost-Europa vergroot: na Moskou, Kiev, Riga, Praag, Boedapest en Boekarest hebben de adviseurs in Warschau vorig jaar het zevende kantoor geopend. Het bedrijf beschikt daarmee over in totaal 31 kantoren, gevestigd in 21 landen.

Verdere hoge investeringen in werving, knowhow en kennistransfer

Met het oog op de wereldwijde terugloop van de conjunctuur zal het aantal nieuw in dienst genomen consultants in het jaar 2001 in de adviseringsbranche naar nul dalen. Vooral in de VS en in Groot-Brittannië nemen toonaangevende bedrijfsadviesbureaus beperkende maatregelen op het gebied van personeelsuitbreiding. Roland Berger investeert daarentegen juist nu in de werving van hooggekwalificeerd personeel.

Met grote inzet werkt het bedrijf wereldwijd aan de uitbreiding van zijn virtuele platvorm voor de transfer van knowhow tussen strategische advisering en wetenschappelijk onderzoek. Tot dit platvorm behoort het 'Academisch Netwerk', een samenwerkingsverband tussen 16 internationale leerstoelen voor economisch onderzoek, dat in het leven geroepen is voor de uitwisseling tussen advisering, praktijk, research en onderwijs. In het kader van researchprojecten, seminars en publicaties ontwikkelt het 'Academisch Netwerk' innovatieve managementconcepten. Bovendien worden op deze wijze uitstekende bijscholingsmogelijkheden geboden aan de consultants van Roland Berger. Het bedrijf investeert tevens aanzienlijke bedragen in promotie- en MBA-programma's voor zijn adviseurs aan toonaangevende universiteiten en Business Schools over de hele wereld, plus de door het bedrijf ingestelde leerstoelen voor 'e-Business and Information Technology' aan het INSEAD (Frankrijk), aan de TU München en aan de 'Roland Berger Foundation for Management Research'. Deze stichting houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van innovatieve ondernemingsconcepten.

Strategische advisering in de openbare sector - een groeimarkt met maatschappelijk draagvlak

Het staatsquotum in Duitsland bedraagt thans rond de 47 procent van het BNP en zal tot 2004 tot ongeveer 44 procent dalen. Roland Berger acht een verdere terugloop naar 35 procent tot 2010 haalbaar en gewenst.

Hoewel volgens Berger in Duitse overheidsinstellingen reeds het een en ander is gebeurd (bijvoorbeeld door privatiseringen op provinciaal en nationaal niveau, b.v. Post, Telekom en Lufthansa en enkele gemeentelijke instellingen), ontbreekt het echter aan diepgang, breedte en een consequente echte hervorming van de openbare sector. Een voorbeeld van een moedige en revolutionaire stap in de juiste richting is volgens Berger de brede en radicale hervorming van de structuur van het Duitse leger.

Wat de advisering van de openbare sector betreft ziet Roland Berger Strategy Consultants een essentiële behoefte aan actie maar ook een markt voor advisering. Met projecten op dit gebied genereert het bedrijf wereldwijd rond zes procent van zijn totale omzetvolume. De internationalisering van de advisering in de openbare sector maakt het mogelijk om best-practice-oplossingen van land naar land over te brengen, bijvoorbeeld van Groot-Brittannië naar Duitsland, wat betreft de hervorming van het leger. De activiteiten van Ronald Berger zijn daarbij slechts gericht op strategisch relevante projecten, waarvan het implementatietraject principieel wordt begeleid, b.v.:
- 'Grote bestuurlijke hervorming': vernieuwing met gelijktijdige herstructurering (Bremen) en integrale gemeentelijke managementsystemen (Stuttgart)

- Regionale innovatie- en economische strategieën (Beieren, NRW, Baden-Würtenberg)

- Consequente transformatie en gedeeltelijke privatisering van grote nationale instellingen (het leger)

- De exploitatie van technologische ontwikkelingen (e-Government) als hefboom voor een klantgeoriënteerde reorganisatie van bestuurlijke processen en structuren (gemeente Ortenau als pilotproject en EU-commissie)

'Hoofdmotief van onze adviseringsactiviteiten in de openbare sector is de visie van een overheid, die haar overheids- en beleidstaken als service naar de burger efficiënt uitvoert, die economische taken aan privé-bedrijven overlaat, maar die gelijktijdig zonder te discrimineren zorgt voor het toegankelijk maken van alle infrastructurele diensten', aldus Roland Berger. 'Volgens onze schattingen zijn in Duitsland fiscaal-effectieve besparingen in de openbare sector mogelijk van in totaal meer dan 100 miljard DM per jaar - zonder privatisering en sociale hervorming. Het zou een reductie betekenen van het overheidsquotum van 5,5 procentpunt. Dit bedrag zou voldoende zijn om de schuldenlast van Duitsland op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau tot 2020 volledig te saneren.'

Bij vragen kunt u contact opnemen met:

Ralph Driever
Head of Marketing / Corporate Communications
Roland Berger Strategy Consultants
Tel. +49-89-9223-3180, Fax +49-89-9223-599
e-mail: ralph-(driever@de.rolandberger.com)

Susanne Horstmann
Head of Press Department
Roland Berger Strategy Consultants
Tel. +49-89-9223-483 of -349, Fax +49-89-9223-599 e-mail: susanne-(horstmann@de.rolandberger.com)

homepage: www.rolandberger.com

10 jul 01 11:13

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie