Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afspraken over verbetering toegang Noordzeekanaal

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

Afspraken over verbetering toegang Noordzeekanaal

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN DE GEMEENTE AMSTERDAM,

PROVINCIE NOORD-HOLLAND EN HET MNISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT

AFSPRAKEN OVER VERBETERING TOEGANG NOORDZEEKANAAL

De provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Scheepvaart- en Industrievereniging Noordzeekanaal (SIVN) hebben vanmorgen overleg gehad met minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en vertegenwoordigers van de ministeries van Economische Zaken en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu over de besluitvorming over het project Zeepoort IJmond. Tijdens dit gesprek zijn de volgende afspraken gemaakt:


1. het procesconvenant waarin het besluitvormingstraject is vastgelegd, wordt door Rijk en Regio op zeer korte termijn ondertekend,

2. de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM leggen in het begin van het najaar de Trajectnota/MER over de zeepoort IJmond voor inspraak ter visie,

3. door Rijkswaterstaat en de Regio zal de technische voorbereiding gezamenlijk worden voortgezet,

4. Rijk en Regio zullen gezamenlijk de economische onderbouwing en de inpassing van het project in de leefomgeving nader preciseren.

De Regio heeft de minister geïnformeerd over de ontwikkelingen die van belang zijn voor het project:

1. Rijk en Regio hebben gezamenlijk een procesconvenant opgesteld,
2. de Regio heeft zich bestuurlijk gecommitteerd aan het rapport 'Verbetering zeetoegang in kort bestek',

3. de actualisering van het masterplan Noordzeekanaalgebied wordt in het najaar voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten,
4. de Regio heeft opdracht verleend aan de Bouwdienst van Rijkswaterstaat met betrekking tot de ontwikkeling van een aanbestedingsaanpak,

5. alle participerende regionale overheden verdubbelen hun financiële bijdrage aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON),

6. de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland zullen ieder 15 miljoen gulden extra bijdragen in de RON om bepaalde ontwikkelingen zoals zuinig ruimtegebruik en de kwaliteit van de leefomgeving te stimuleren,

7. Amsterdam en de provincie zijn bereid substantieel bij te dragen aan de technische voorbereiding van het project, in samenwerking met Rijkswaterstaat,

8. de Regio is bereid 20 procent bij te dragen aan de bekostiging van de nieuwe sluis,

9. Burgemeester en Wethouders van Amsterdam hebben een nieuwe beleidsnota voor havenontwikkeling 2001-2010 vastgesteld. De nota betreft de toekomstige ontwikkeling van Amsterdam als belangrijke verwerkingshaven. Deze nota is vandaag aan de minister aangeboden.

Yvonne de Keulenaar, 070 - 351 6582


10 jul 01 13:51

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie