Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmaking percentage scholingsfondsen

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Inkomstenbelasting/loonbelasting. Bekendmaking percentageInkomstenbelasting/loonbelasting. Bekendmaking percentage scholingsfondsen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Besluit van 5 juli 2001, nr. CPP2001/1823M, Stcrt. nr. 128

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In artikel 11c van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna Wet IB 1964), alsmede in artikel 15a, vierde lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, is bepaald dat bijdragen van werkgevers aan een fonds dat zich geheel of nagenoeg geheel bezig houdt met de financiering van scholing en aanverwante activiteiten, voorzover die bijdragen zijn verschuldigd ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst en door dat fonds worden benut voor scholing, fiscaal worden gefacilieerd. Op grond van artikel 3b, derde lid, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990 alsmede artikel 12b, vierde lid, van de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering wordt deze faciliteit toegepast op het gedeelte van de in een kalenderjaar aan een fonds verschuldigde bijdrage overeenkomstig het percentage dat de uitgaven van het fonds voor scholing in het voorafgaande kalenderjaar uitmaken van de totale uitgaven van het fonds.

Dit besluit strekt ertoe de voor de desbetreffende fondsen geldende percentages kenbaar te maken.

In de bijlage bij dit besluit is per fonds aangegeven welk percentage van de uitgaven van het fonds betrekking heeft op scholingskosten in de zin van de regeling.

Het gedeelte van de op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst aan een scholingsfonds afgedragen bijdrage dat in aanmerking kan worden genomen voor de scholingsaftrek, kan worden vastgesteld overeenkomstig het voor het desbetreffende fonds vastgestelde percentage.

Voorbeeld

Ondernemer X draagt in 2000 op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst 80.000 af aan scholingsfonds Y. Het voor scholingsfonds Y op basis van dit besluit voor het jaar 2000 vastgestelde percentage bedraagt 55. De overige voor de scholingsaftrek kwalificerende kosten van X bedragen 300.000. De scholingskosten hebben allen betrekking op werknemers jonger dan 40 jaar.

Uitwerking

Totale ondernemingskosten X in dit voorbeeld bedragen 80.000 + 300.000 =

380.000

Grondslag voor de berekening van de scholingsaftrek bedraagt:

300.000 + (55% van 80.000) 44.000 = 344.000.

Ingevolge artikel 11c, lid 2 Wet IB 1964 bedraagt het percentage voor de scholingsaftrek in dit voorbeeld 20 (wettekst 2000).

Scholingsaftrek derhalve 20% van 344.000 =

68.800

Totaal ten laste van het resultaat komende kosten

448.800

Van de niet genoemde fondsen zijn nog geen definitieve gegevens bekend. Zodra nieuwe gegevens zijn ontvangen en bevestigd, zal de lijst worden aangevuld met andere fondsen met het bijbehorende percentage.

Dit besluit vervangt het besluit van 9 juli 1999, nr. DB99/2341M, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van18 mei 2001, nr. CPP2001/1283M.

Bijlage 1

Naam Fonds

Percentage 1999

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabak en/of Tabaksprodukten

20

Stichting Sociaal Fonds HISWA

30

Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

0

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

10

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

0

Stichting Sociaal Fonds Melk- en Zuiveldetailhandelsbedrijf

17

Stichting Sociaal Fonds Gevestigde Bloemendetailhandel

0

Stichting Scholings- en Werkervaringsfonds Schildersbedrijf

56

De Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche ROGB

31

Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

55

Stichting Sociaal Fonds Vervoer van Personen met Personenautos

65

Stichting Sociaal Fonds voor Ambulancebedrijven

11

Stichting Sociaal Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel

60

Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

70

Stichting Sociaal Fonds voor de Mortel- en Morteltransportonderneming

40

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

84

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche

22

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Loodgieters-, Fitters-, en Centrale Verwarmingsbedrijf

91

Stichting Koeltechnisch Onderwijs

91

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de elektrotechnische bedrijfstak

88

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

12

Stichting Sociaal Fonds Textieldetailhandel

8

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de tandtechniek

0

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de electrotechnische detailhandel

56

Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer

43

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

40

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf

81

Stichting Sociaal Fonds voor het Horecabedrijf

7

Stichting Fonds Bevordering intreding in het Horecabedrijf

55

Stichting Sociaal Fonds Verblijfsrecreatie

29

Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf (betreft afdrachten die betrekking hebben op B-personeel)

37

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de bouwnijverheid (betreft afdrachten die betrekking hebben op B-personeel)

37

Stichting Opleiding en Arbeidsmarkt in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie

54

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

51

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

87

Stichting Opleiding en Ontwikkeling voor de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen- en Behangselpapierindustrie

74

Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf

53

Stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit

36

Stichting Sociaal Fonds voor de Woninginrichting

30

Stichting Fonds Architectenbureaus


01


Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en
Glazenwassersbranche/Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

68

Bedrijfschap Stukadoors-, Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf

10

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf

25

Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming

67

Stichting Vakopleiding Zonweringsbedrijven

90

Stichting Opleidingsfonds Pluimveevlees

82

Scholingsfonds Natuursteenbedrijf

50

Stichting Vorming- en Ontwikkelingsfonds Vleesgroothandel en Exportslachterijen

37

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel

28

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerindustrie

49

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het isolatiebedrijf

91

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Goud- en Zilvernijverheid

37

Stichting Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie

20

Stichting fonds Scholing en Ontwikkeling Woningcorporaties

9

Bijlage 2

Naam Fonds

Percentage 2000


.Stichting Sociaal Fonds voor de ambulancebedrijven

20

Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

69

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf

73

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel

33

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische bedrijfstak

90

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Electrotechnische Detailhandel

63

Stichting Opleiding en Ontwikkeling voor de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen- en Behangselpapierindustrie (Kabeflex)

80

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Goud- en Zilvernijverheid

42

Stichting SWEF Scholingsfonds Schilders

58

Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming

60

Stichting Opleiding en Arbeidsmarkt in de Metaal- en Electrotechnische industrie

52

Stichting Sociaal Fonds HISWA

8

Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche

0

Stichting Sociaal Fonds Schoendetailhandel

0

Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

0

Stichting Fonds Scholing en Ontwikkeling Woningcorporaties

65

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

0

Stichting Sociaal Fonds voor het Horecabedrijf

7

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

7

Stichting Sociaal Fonds Gevestigde Bloemendetailhandel

0

Stichting Sociaal Fonds Verblijfsrecreatie

21

Stichting Fonds Bevordering Intreding in het Horecabedrijf

56

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

41

Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken

50

Stichting Fonds Architectenbureaus

0

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart

53

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

5

Stichting Sociaal Fonds voor de Mortel- en
morteltransportondernemingen

14

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

76

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (betreft afdrachten die betrekking hebben op B-personeel)

41

Stichting Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf (betreft afdrachten die betrekking hebben op B-personeel)

41

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

53

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

0

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

60

Stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit

0

Stichting Sociaal Fonds voor de Textielindustrie

14

Bedrijfschap Stukadoors,- Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf

14

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds Vleesgroothandel en Exportslachterijen

33

Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche ROGB

50

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabak en/of Tabaksproducten

0

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...