Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bekendmaking percentage scholingsfondsen

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Inkomstenbelasting/loonbelasting. Bekendmaking percentageInkomstenbelasting/loonbelasting. Bekendmaking percentage scholingsfondsen

Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen

Besluit van 5 juli 2001, nr. CPP2001/1823M, Stcrt. nr. 128

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

In artikel 11c van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (hierna Wet IB 1964), alsmede in artikel 15a, vierde lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, is bepaald dat bijdragen van werkgevers aan een fonds dat zich geheel of nagenoeg geheel bezig houdt met de financiering van scholing en aanverwante activiteiten, voorzover die bijdragen zijn verschuldigd ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst en door dat fonds worden benut voor scholing, fiscaal worden gefacilieerd. Op grond van artikel 3b, derde lid, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990 alsmede artikel 12b, vierde lid, van de Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering wordt deze faciliteit toegepast op het gedeelte van de in een kalenderjaar aan een fonds verschuldigde bijdrage overeenkomstig het percentage dat de uitgaven van het fonds voor scholing in het voorafgaande kalenderjaar uitmaken van de totale uitgaven van het fonds.

Dit besluit strekt ertoe de voor de desbetreffende fondsen geldende percentages kenbaar te maken.

In de bijlage bij dit besluit is per fonds aangegeven welk percentage van de uitgaven van het fonds betrekking heeft op scholingskosten in de zin van de regeling.

Het gedeelte van de op basis van de collectieve arbeidsovereenkomst aan een scholingsfonds afgedragen bijdrage dat in aanmerking kan worden genomen voor de scholingsaftrek, kan worden vastgesteld overeenkomstig het voor het desbetreffende fonds vastgestelde percentage.

Voorbeeld

Ondernemer X draagt in 2000 op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst 80.000 af aan scholingsfonds Y. Het voor scholingsfonds Y op basis van dit besluit voor het jaar 2000 vastgestelde percentage bedraagt 55. De overige voor de scholingsaftrek kwalificerende kosten van X bedragen 300.000. De scholingskosten hebben allen betrekking op werknemers jonger dan 40 jaar.

Uitwerking

Totale ondernemingskosten X in dit voorbeeld bedragen 80.000 + 300.000 =

380.000

Grondslag voor de berekening van de scholingsaftrek bedraagt:

300.000 + (55% van 80.000) 44.000 = 344.000.

Ingevolge artikel 11c, lid 2 Wet IB 1964 bedraagt het percentage voor de scholingsaftrek in dit voorbeeld 20 (wettekst 2000).

Scholingsaftrek derhalve 20% van 344.000 =

68.800

Totaal ten laste van het resultaat komende kosten

448.800

Van de niet genoemde fondsen zijn nog geen definitieve gegevens bekend. Zodra nieuwe gegevens zijn ontvangen en bevestigd, zal de lijst worden aangevuld met andere fondsen met het bijbehorende percentage.

Dit besluit vervangt het besluit van 9 juli 1999, nr. DB99/2341M, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van18 mei 2001, nr. CPP2001/1283M.

Bijlage 1

Naam Fonds

Percentage 1999

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabak en/of Tabaksprodukten

20

Stichting Sociaal Fonds HISWA

30

Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

0

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

10

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

0

Stichting Sociaal Fonds Melk- en Zuiveldetailhandelsbedrijf

17

Stichting Sociaal Fonds Gevestigde Bloemendetailhandel

0

Stichting Scholings- en Werkervaringsfonds Schildersbedrijf

56

De Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche ROGB

31

Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie

55

Stichting Sociaal Fonds Vervoer van Personen met Personenautos

65

Stichting Sociaal Fonds voor Ambulancebedrijven

11

Stichting Sociaal Fonds voor Onderzoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel

60

Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

70

Stichting Sociaal Fonds voor de Mortel- en Morteltransportonderneming

40

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf

84

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Vlakglasbranche

22

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Loodgieters-, Fitters-, en Centrale Verwarmingsbedrijf

91

Stichting Koeltechnisch Onderwijs

91

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de elektrotechnische bedrijfstak

88

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

12

Stichting Sociaal Fonds Textieldetailhandel

8

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de tandtechniek

0

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de electrotechnische detailhandel

56

Stichting Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer

43

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

40

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf

81

Stichting Sociaal Fonds voor het Horecabedrijf

7

Stichting Fonds Bevordering intreding in het Horecabedrijf

55

Stichting Sociaal Fonds Verblijfsrecreatie

29

Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf (betreft afdrachten die betrekking hebben op B-personeel)

37

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de bouwnijverheid (betreft afdrachten die betrekking hebben op B-personeel)

37

Stichting Opleiding en Arbeidsmarkt in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie

54

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

51

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

87

Stichting Opleiding en Ontwikkeling voor de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen- en Behangselpapierindustrie

74

Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf

53

Stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit

36

Stichting Sociaal Fonds voor de Woninginrichting

30

Stichting Fonds Architectenbureaus


01


Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en
Glazenwassersbranche/Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

68

Bedrijfschap Stukadoors-, Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf

10

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds in het Slagersbedrijf

25

Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming

67

Stichting Vakopleiding Zonweringsbedrijven

90

Stichting Opleidingsfonds Pluimveevlees

82

Scholingsfonds Natuursteenbedrijf

50

Stichting Vorming- en Ontwikkelingsfonds Vleesgroothandel en Exportslachterijen

37

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel

28

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerindustrie

49

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het isolatiebedrijf

91

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Goud- en Zilvernijverheid

37

Stichting Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie

20

Stichting fonds Scholing en Ontwikkeling Woningcorporaties

9

Bijlage 2

Naam Fonds

Percentage 2000


.Stichting Sociaal Fonds voor de ambulancebedrijven

20

Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

69

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Metaalbewerkingsbedrijf

73

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Technische Groothandel

33

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Elektrotechnische bedrijfstak

90

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Electrotechnische Detailhandel

63

Stichting Opleiding en Ontwikkeling voor de Kartonnage- en Flexibele Verpakkingen- en Behangselpapierindustrie (Kabeflex)

80

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Goud- en Zilvernijverheid

42

Stichting SWEF Scholingsfonds Schilders

58

Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming

60

Stichting Opleiding en Arbeidsmarkt in de Metaal- en Electrotechnische industrie

52

Stichting Sociaal Fonds HISWA

8

Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche

0

Stichting Sociaal Fonds Schoendetailhandel

0

Stichting Sociaal Fonds Drogisterijbranche

0

Stichting Fonds Scholing en Ontwikkeling Woningcorporaties

65

Stichting Algemeen Sociaal Fonds voor de Tandtechniek

0

Stichting Sociaal Fonds voor het Horecabedrijf

7

Stichting Sociaal Fonds Gemengde Branche en Speelgoedbranche

7

Stichting Sociaal Fonds Gevestigde Bloemendetailhandel

0

Stichting Sociaal Fonds Verblijfsrecreatie

21

Stichting Fonds Bevordering Intreding in het Horecabedrijf

56

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

41

Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds voor de Timmerfabrieken

50

Stichting Fonds Architectenbureaus

0

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart

53

Stichting Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

5

Stichting Sociaal Fonds voor de Mortel- en
morteltransportondernemingen

14

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

76

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Bouwnijverheid (betreft afdrachten die betrekking hebben op B-personeel)

41

Stichting Scholingsfonds voor het Bouwbedrijf (betreft afdrachten die betrekking hebben op B-personeel)

41

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

53

Stichting Sociaal Fonds Levensmiddelenbedrijf

0

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

60

Stichting Sociaal Fonds Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit

0

Stichting Sociaal Fonds voor de Textielindustrie

14

Bedrijfschap Stukadoors,- Terrazzo- en Steengaasstellersbedrijf

14

Stichting Vormings- en Ontwikkelingsfonds Vleesgroothandel en Exportslachterijen

33

Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche ROGB

50

Stichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen, Zoetwaren, Tabak en/of Tabaksproducten

0

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen

45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie