Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Klachtencommissie voor milieuverslagen van start

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PERSINFORMATIE
Klachtencommissie voor milieuverslagen van start (10-7-2001)

Vanaf deze maand kunnen klachten over de inhoud van wettelijk verplichte publieksmilieuverslagen van bedrijven over het jaar 2000 voor een oordeel aan de Milieuverslagcommissie worden voorgelegd. Uitspraken van deze onafhankelijke commissie worden, samen met de ingediende klacht, na oordeelsvorming gepubliceerd. Hoewel de uitspraken van de commissie niet bindend zijn, wordt verwacht dat zij hoogst zelden genegeerd zullen worden. Voor het behandelen van een klacht is 100 gulden verschuldigd. Klachten over de recente publieksmilieuverslagen kunnen tot 6 maanden na het openbaar maken van het publieksverslag bij de commissie worden ingediend.

De Milieuverslagcommissie wordt voorgezeten door Prof. mr. Th.G. Drupsteen. De andere leden van de commissie worden voorgedragen door de Stichting Natuur en Milieu, de Federatie Nederlandse Vakbonden (FNV) en de werkgeversorganisatie VNO/NCW. Klachten kunnen worden gestuurd aan de Milieuverslagcommissie, postbus 30732, 2500 GS Den Haag.

Werkwijze
De commissie neemt een klacht binnen vier weken na ontvangst in behandeling. Over het resultaat daarvan krijgen indiener en beklaagde schriftelijk bericht. Hierop kan het bedrijf binnen zes weken schriftelijk reageren. Na deze procedure wordt de klacht ter openbare zitting behandeld. Klager(s) en het bedrijf krijgen de mogelijkheid om hun standpunten mondeling toe te lichten. De commissie doet daarna zo spoedig mogelijk uitspraak. Er wordt naar gestreefd dit binnen een termijn van uiterlijk 10 weken te laten plaatsvinden. Naar schatting zal een uitspraak binnen een half jaar na het indienen van de klacht plaatsvinden.

Wettelijk publieksverslag
In Nederland moeten 251 bedrijven het Publieksmilieuverslag 2000 uiterlijk op 1 juli jongstleden publiceren. In deze milieuverslagen moet op begrijpelijke wijze informatie verschaft worden over de aard van het bedrijf, de milieubelasting, de milieuzorg en de toekomstverwachtingen. Bedrijven die in aanmerking komen zijn bedrijven waarvoor de Provincie in de meeste gevallen het bevoegd gezag is. Gedacht kan worden aan de categorieën: basismetaal, chemie, rubber en kunststof, metaal en elektrotechniek, papier en karton, textiel en tapijt, afvalverwerking, voedingsmiddelen, elektriciteitsproductie, aardolie- en steenkolenverwerking, en luchthavens.

Juli

(campagne)
lokaal signaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie