Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen van gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 10-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 12 juli 2001 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.


1. Aanvragen


Ingediend zijn de volgende aanvragen om:

Bouwvergunning
Bennekom

- vergroten van woonhuis Gasthuisbouwing 14 : BZ - 20010803
- en bouwen garage van de kap+plaatsen dakkapellen Lijsterbeslaan 8 : BZ - 20010814
Ede

- vergroten en veranderen van de woning Doesburger Molenweg 5 : BZ
- 20010679

- vergroten van de woning Dijkhof 26 : BZ - 20010813
- bouwen van een garage Voerakker 1 : BZ - 20010818
- geheel vernieuwen van restaurant "de Bergerie" Verlengde Arnhemseweg 99 : BZ - 20010824
- vergroten en veranderen van de woning Leo Gestelstraat 26 : BZ - 20010842
Lunteren

- bouwen plaatsen van trainingshal Klomperweg 92 : BZ - 20010763
- bouwen van een woning met garage/berging Wormshoefweg Ongenummerd : BZ - 20010825 Sloopvergunning
Ede

- slopen kippenhok, houtopslag van woonhuis, schuren, loodsen, Rijksweg 20a : BZ - 20013149
- slopen van de woning Deelweg 13 : BZ - 20013150
- slopen van de garage/berging Oranjelaan 6 : BZ - 20013152 Lunteren

- slopen van een berging Achterstraat 21 : BZ - 20013146
INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 12 juli 2001 kan eenieder gedurende twee weken zijn zienswijze over een ingediende aanvraag om vergunning, melding of vrijstelling schriftelijk of mondeling naar voren brengen.


2. Procedrures
Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling.

A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3, W.R.O.) voor het bouwplan van: Ede

1.


G.W. Westmaas-van Wieringen voor het bouwen van een garage Voerakker
1; BZ-2001-0818; er zal worden gebouwd op de bestemming openbaar en gemeenschappelijk groen;

2.


A.A. Melissen voor het vergroten van de woning Leo Gestelstraat 26; BZ-2001-0842; de maximum breedte van de dakkapel zal worden overschreden;

3.


Woningcorporatie Woonstede voor het bouwen van 21 ondergrondse huisvuilcontainers Veldhuizen/Bloemenbuurt; BZ-2001-2204; er zal worden gebouwd op de bestemmingen openbaar en gemeenschappelijk groen en openbare weg (lokaties: Mariendaal, Groenendaal, Langenhorst, Luynhorst, Proosdijerveldweg, Ranonkellaan, Anjelierlaan en Goudsbloemlaan).

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 12 juli 2001 kan eenieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

B. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van: Ede

1.


J.N. Vermeulen voor het bouwen van een woning met garage-berging Hakselseweg 101 A; BZ-2000-1340; er zal worden gebouwd binnen 10 meter van de achtererfgrens en de maximum goothoogte van de garage zal worden overschreden;

2.


Mevr. G.A. Holthuijzen/J.H. van der Sluis voor het vergroten en veranderen van de garage Arnhemseweg 54; BZ-2000-1348; er zal een praktijkruimte worden gerealiseerd t.b.v. een beoefenaar van een vrij beroep;

3.

H. van Roekel voor het bouwen van een opslagloods Hessenweg 61; BZ-2001-0345; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden en er zal worden gebouwd binnen 3 meter van de perceelsgrens;

4.


D.A. van Blokland voor het bouwen van een berging Coba Ritsemastraat 12; BZ-2001-0635; er zal worden gebouwd op de bestemming tuin;
5.

G. Braber voor het bouwen van een garage/berging Prins Bernhardlaan 11; BZ-2001-0789; de maximum goothoogte van de garage/berging zal worden overschreden;

6.

J.G.M. Kersten voor het vergroten van de woning Dijkhof 26; BZ-2001-0813; de bebouwingsgrens en de maximum goothoogte zullen worden overschreden;

7.

J. de Moed voor het vergroten van een garage Buurtscheuterlaan 1; BZ-2001-0815; de bebouwingsgrens en de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zullen worden overschreden. Er zal een garage worden gebouwd bij de bestemming eengezinshuizen gesloten bebouwing en er zal worden gebouwd op het erf naast de woning;

Bennekom

8. B. van Meegdenburg voor het vergroten en veranderen van de woning Langschoterweg 4; BZ-2000-0828; er is
sprake van het vergroten van een in strijd met de bestemming aanwezige woning;

9. R.R. Trooster voor het bouwen van twee hooibergen Mosweg 3; BZ-2001-0361; de maximum oppervlakte aan
bijgebouwen zal worden overschreden;

10. M.C. Burgers voor het vergroten en veranderen van de woning en het bouwen van een garage Lijsterbeslaan 8;
BZ-2001-0814; de maximum goothoogte van de garage zal worden overschreden;

Lunteren

11. B. Pul voor het bouwen van een bedrijfshal De Stroet 2; BZ-2000-0546; het bedrijf zal in een hogere milieucategorie vallen.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 12 juli 2001 kan eenieder gedurende twee weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

3. Besluiten
Bouwvergunning
Bouwvergunning is verleend voor: Bennekom

- bouwen van een dierenverblijf/berging West Breukelderweg 42 : BZ
- 20010278

- veranderen van de woning Bereklauw 71 : BZ - 20010365
- bouwen van een duivenhok Bovenbuurtweg 56 : BZ - 20010403
- vergroten en veranderen van de woning Krulweg 4 : BZ - 20010674 Ede

- vergroten en veranderen van een winkelpand Rozenplein 41 : BZ - 20010003

- bouwen van een schuur/berging Op den Berg 50 : BZ - 20010310
- veranderen van de garage Van Galenstraat 3 : BZ - 20010367
- veranderen van de woning Acacialaan 11 : BZ - 20010524
- vergroten en veranderen van de woning Acacialaan 10 : BZ - 20010561

- van een dakkapel van bouwen/plaatsen Prof. Oudpark 64 : BZ - 20010639

- kelderruimte van vergroten van de Burgemeester Prinslaan 64 : BZ
- 20010643

- vergroten en veranderen van de woning Leendert Tulplaan 55 : BZ
- 20010678
Ederveen

- vergroten van woning Hoofdweg 95 : BZ - 20010590 Harskamp

- bouwen van een paardenstal Molenweg 16 : BZ - 20010179 Lunteren

- vergroten en veranderen van de telefooncentrale Hoge Valkseweg 43 : BZ - 20000074

- bouwen van een zwembad Molenweg 76 : BZ - 20010142
- vergroten en veranderen van de woning Dassenlaan 15 : BZ - 20010395

- bouwen van een brandmuur De Stroet 2 : BZ - 20010505
- van Bouwen van garage\berging Klomperweg 107 : BZ - 20010591 Melding
Ingestemd is met meldingen voor: Bennekom

- vergroten van woning Beatrixlaan 1 a : BZ - 20012201 Ede

- bouwen van een tuinhuisje Poelbos 52 : BZ - 20012120
- bouwen van een middenspanningsruimte Frankeneng 22 -23 : BZ - 20012124

- vergroten en veranderen van de woning Ridderhof 12 : BZ - 20012151

- plaatsen nieuwe blokhut van afbraak oud schuurtje, Nieuwe Kazernelaan 11 : BZ - 20012196
- bouwen/plaatsen van tuinhuisje Van der Helststraat 16 : BZ - 20012197

- bouwen van bijkeuken Buurtscheuterlaan 5 : BZ - 20012199
- bouwen van Blokhut/schuurtje Paul Gabriëlstraat 40 : BZ - 20012202
Sloopvergunning
Vergunning is verleend voor het slopen van: Bennekom

- slopen van drie vakantiewoningen Panoramaweg 27 : BZ - 20013014
- slopen van opstallen en terreinverharding Galvanistraat 117 119 : BZ - 20013024

- geheel slopen van de garage Juliana van Stolberglaan 12 : BZ - 20013096

- slopen van 4 woonhuizen Parkweg 66 /72 : BZ - 20013115
- verbouwing gedeeltelijk slopen van woning naar aanleiding van Lindelaan 9 : BZ - 20013116
- slopen van asbest houdende golfplaten Meikade 2 : BZ - 20013118 Ederveen

- gedeeltelijk slopen van stalgedeelte van woning Luntersekade 31 : BZ - 20013123 Harskamp

- slopen van oefengebouwen Otterloseweg 5 : BZ - 20013088 Wekerom

- slopen van een recreatiewoning Vijfsprongweg 32 : BZ - 20013086
BEZWAREN
Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling.

REACTIES
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan via tel. (0318) 68 03 26 of 68 03 37.Ede, 10 juli 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie