Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Zwijndrecht

Datum nieuwsfeit: 11-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Zwijndrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zwijndrecht

Kapvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli 2001 vergunningen verleend voor het kappen van
de volgende bomen staande op gemeentegrond:


*

3 iepen, staande in de bestrating van de Vlaamsestraat. De bomen dienen te worden gekapt vanwege de gevaarlijke situatie die is ontstaan voor voetgangers door wortelopdruk. Het wegnemen van de wortels die
deze opdruk veroorzaken, zou de stabiliteit van de bomen onaanvaardbaar aantasten. Herplant wordt niet
nodig geacht, gezien de aanwezigheid van voldoende gezonde bomen in de directe omgeving;

*

9 populieren, staande in de groenstrook aan de Jan Campertstraat. De teruggelopen vitaliteit van de bomen
leidt tot het regelmatig afbreken van zware takken. Handhaving van de bomen wordt onverantwoord geacht,
gezien de aanwezigheid van twee speelplaatsjes onder de bomen;
*


1 berk, staande in de beplanting achter de percelen Europaweg 49 en 51. De boom dient te worden gekapt,
aangezien deze veel zonlicht wegneemt bij genoemde percelen. Snoeien zou een onaanvaardbare aantasting
van de habitus van de berk betekenen. Herplant wordt niet nodig geacht, gezien de aanwezigheid van voldoende
gezonde bomen in de directe omgeving.

Informatie
Als u meer wilt weten over de verleende vergunningen, dan kunt u contact opnemen met :

de heer T.H. Rietveld,
te bereiken via telefoonnummer (078) 620 6 716.

Indienen bezwaarschrift
Tegen genoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking d.d. 12 juli 2001
een bezwaarschrift indienen bij:

het college van burgemeester en wethouders,
t.a.v. de Commissie Bezwaar- en beroepschriften, Postbus 15,
3330 AA Zwijndrecht.

Als u bezwaar hebt ingediend is het, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, eveneens mogelijk een voorlopige voorziening (= voorlopig oordeel van de rechter) te vragen bij :

de President van de arrondissementsrechtbank, Postbus 7003,
3300 GC Dordrecht.

U bent in dat geval een recht verschuldigd van f 225,- / 102,10 voor natuurlijke personen (individuen) en f 450,- / 204,20 voor rechtspersonen (bijv. bedrijven). In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij bepaalde sociale uitkeringen, zijn natuurlijke personen een bedrag verschuldigd van f 60,- / 27,23.

Het bezwaarschrift en het verzoek om voorlopige voorziening moeten worden ondertekend en dienen verder tenminste te bevatten:


*

de naam en het adres van de indiener;

*

de dagtekening;

*

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift of het verzoek om voorlopige voorziening is gericht;
*

de gronden van het bezwaar of van het verzoek om voorlopige voorziening.

Zwijndrecht, 12 juli 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie