Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 11-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wervershoof
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wervershoof


Binding 11 juli 2001

---

Werk in uitvoering

Asfalteringswerkzaamheden Kaagweg

De Kaagweg is geasfalteerd.

Er wordt gewerkt aan het herstel en aanpassen van de bestrating en groenstroken.

Herstraatwerkzaamheden Floralaan
.

Doorlopend tot na de bouwvakvakantie wordt er gewerkt aan het herstraten van nog twee parkeerhofjes aan de Floralaan.

Het betreft de hofjes bij de huisnummers 9-15 en 69-75.

Asfalteringswerkzaamheden Zwaagdijk

De Zwaagdijk is tussen de Markerwaardweg en de Noorderboekert geasfalteerd.

Er wordt gewerkt aan het herstel en aanpassen van de bestrating en groenstroken.

Asfalteringswerkzaamheden De Hoek en Zijdwerk.

De rioleringsaanleg is zo goed als afgerond.

Eind augustus wordt begonnen met de uitvoering van het verkeersplan.

Aanleg minirotonde en fiets-suggestiestroken Zeeweg

De Zeeweg is tussen de Kagerdijk en de Driehuizen geasfalteerd.

Er wordt gewerkt aan het herstel en aanpassen van de bestrating.

Controle openbare verlichting

De openbare verlichting wordt maandelijks gecontroleerd. De eerstvolgende controle/reparatie is op donderdag 19 juli a.s.
---

Verleende vergunningen


- kennisgeving 12 dagenregeling geluidhinder ontvangen van R.K. voetbalvereniging Zwaagdijk voor vrijdag 24 augustus en vrijdag 31 augustus tot 01.00 uur (3 juli)


- vergunning aan het bestuur van Stichting de Schoof voor het plaatsen van een tent op het terrein van zwembad de Zeehoek in de periode van 14 t/m 29 juli en het organiseren van diverse activiteiten in die periode (4 juli)

---

Aanvragen bouwvergunningen


1. G.M.M. Roozendaal, Lageweid, 7, 1693 LH Wervershoof voor het plaatsen van een berging met overkapping op het perceel Lageweid 7;


2. Dutchtone Provider, Postbus 95313, 2509 CH Den Haag, voor het plaatsen van een antenneintallatie voor mobiele telefonie in de hoogspanningsmast nr. 57 nabij Zwaagdijk 258;


3. P.J. Bleeker, Zwaagdijk 201, 1684 NG Zwaagdijk voor het oprichten van een woning met garage op het perceel Zwaagdijk 105;


4. W. Mosman, Dorpsstraat 57, 1693 AC Wervershoof voor het veranderen van de praktijkruimte in een woning op het perceel Burgemeester Raatlaan 60.

---

Melding bouwvoornemen

J.G. de Beer, Raiffeisenlaan 127, 1693 ES Wervershoof voor het plaatsen van twee tuinhuisjes op het perceel Raiffeisenlaan 127.

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een volgende publicatie worden ingediend.

Bouwplannen ter inzage

De burgemeester van Wervershoof geeft kennis van het voornemen van burgemeester en wethouders om:

Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan:

N.J. de Lange, Droge Wijmersweg 5/138, 1693 HP Wervershoof voor het plaatsen van een berging op het perceel Droge Wijmersweg 5/138 .

De bouwplannen liggen met ingang van donderdag 12 juli 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter gemeentesecretarie, sector Ruimte ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.

---

Op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de gemeentelijke

Inspraakverordening delen burgemeester en wethouders mee dat vanaf 12 juli 2001

gedurende twee weken ter inzage ligt:


1. De aanvraag bouwvergunning van K. Steur, Pastoor van Santestraat 16, 1693 CS Wervershoof voor het geheel vernieuwen van een bedrijfspand op het perceel Zwaagdijk 262 .

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijke bedenkingen aan burgemeester en wethouders van Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof, kenbaar maken.

---

Verleende vergunningen, positieve reacties meldingen, sloopvergunningen

Bouwvergunningen


1. R. Kramer en A. Tuiten, Westerstraat 34, 1601 AK Enkhuizen, voor het oprichten van een berging met botenhuis op het perceel Onderdijk 39 (29 juni 2001);


2. Woningstichting "Het Grootslag", Olympiaweg 25, 1693 EJ Wervershoof voor ht plaatsen van een dakkapel op het perceel Burgemeester Raatlaan 33 (29 juni 2001)


3. R. Kramer en A. Tuiten, Westerstraat 34, 1601 AK Enkhuizen, voorhet verbouwen en wijzigen van de stolpwoning op het perceel Onderdijk 39 ( 29 juni 2001);


4. A.T.M. Brandsen, Grutteweide 9, 1693 HR Wervershoof voor het vergroten van de bedrijfsruimte op het perceel Grutteweide 9 ( 29 juni 2001);


5. A.L.E. Valaent, Belmolendijk 31, 1693 DH Wervershoof voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Belmolendijk 31 ( 29 juni 2001);


6. L.W.M. van Brugge, Belmolendijk 29, 1693 DH Wervershoof, voor het plaatsen van een kap op de garage op het perceel Belmolendijk 29 (5 juli 2001);


7. Koper sloopwerken, Nes 178, 1693 CM Wervershoof, voor het wijzigen van een bedrijfsruimte op het perceel Nijverheidsweg 7a (5 juli 2001).

Melding bouwvoornemen


1. J.M. Peters, Droge Wijmersweg 5/ 239, 1693 HP Wervershoof voor het plaatsen van een berging op het perceel Droge Wijmersweg 5/239 (29 juni 2001);


2. J.D.T. Waterman, Oliverstraat 10, 1684 NX Zwaagdijk, voor het plaatsen van een berging op het perceel Oliverstraat 10 (5 juli 2001);


3. C.L. Benschop, De Gracht 40, 1684 NR Zwaagdijk voor het plaatsen van een berging op het perceel de Gracht 40 ( 5 juli 2001);


4. M.A. Verlaat, Nieuwstraat 15A, 1693 AN Wervershoof voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Nieuwstraat 15A (5 juli 2001).

Sloopvergunning


1.
Maatschap C. J. Schipper en N.T.M. Schipper voor het slopen van asbesthoudende dakbedekking van drie schuren op het perceel Rijweg hoek West-Frisiaweg (29 juni 2001);


2.
Stichting Asbestverwijdering West-Nederland, Postbus 649, 2003 RP Haarlem, voor het slopen van "benoemde asbest" in het kader van het regionaal project "Bouwasbest". Deze sloopvergunning is geldig tot
1 januari 2004 ( 3 juli 2001).

---

De gemeentelijke informatie verschijnt niet alleen in deze Nieuwsrubriek. De gemeente heeft ook een eigen site op internet (www.wervershoof.nl) waarop u de informatie kunt nalezen.

Op de site verschijnt de informatie enige dagen eerder dan in deze Nieuwsrubriek. Dat heeft te maken met de aanlevertijd van de kopij. Overigens wordt in samenwerking met de gemeenten Andijk, Medemblik en Noorder-Koggenland druk gewerkt aan vier nieuwe internetsites. Op die sites komt een zogenaamde productencatalogus. Diverse diensten van de gemeente zijn dan via internet voor u bereikbaar.
---

De aanschaf van zonnepanelen is heel aantrekkelijk. NUON biedt eenmalig 4 zonnepanelen aan de voor de actieprijs van f1.247,50 (inclusief BTW en montagekosten). Normaal kosten de vier zonnepanelen van hoogwaardige kwaliteit f4.810,-

Met deze zonnepanelen produceert u 300 tot 350 kWh per jaar. Deze schone energie zorgt voor een besparing op uw energierekening.

Als u aan deze aantrekkelijke actie meedoet ontvangt u tot 1 januari 2002 van de gemeente Wervershoof een extra subsidiebedrag van f300,- (subsidie is alleen voor inwoners van de gemeente Wervershoof). Dus nog een reden om de zonnepanelen nu aan te schaffen.

Wilt u profiteren van deze actie! Vraag bij de afdeling milieu van de gemeente, tel: 587145 naar het aanvraagformulier en de folder. Het aanvragen per e-mail is ook mogelijk. U kunt mailen naar: (neuvel@wervershoof.nl)

---

De gemeenteraad van Wervershoof heeft onder gelijktijdige intrekking van de oude verordening in zijn vergadering van 28 juni 2001 een nieuwe Procedureverordening Planschadevergoeding 2001 vastgesteld.

De verordening ligt vanaf heden voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis kosteloos ter inzage op de Sector Middelen.

Exemplaren van de verordening zijn op het gemeentehuis verkrijgbaar tegen betaling van de kosten.

De verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Wervershoof, 11 juli 2001.

Burgemeester en wethouders van Wervershoof.

---

KARAVAAN, HET ZOMERSE THEATERFESTIVAL VOOR JONG EN OUD

Nationale en internationale theatertopacts op donderdag 26 juli in Wervershoof.

De Straattheaterdagen zijn inmiddels onlosmakelijk verbonden met Karavaan. Dit jaar zijn ze in de volgende plaatsen: Alkmaar, Anna Paulowna, Den Helder, Enkhuizen, Hoorn, Petten, Schagen en natuurlijk ook in Wervershoof. Met spectaculaire, grappige en zinnenprikkelende koorddans-, jongleur- en acrobatiekacts lokken vermaarde nationale en internationale straatartiesten en -gezelschappen de voorbijgangers naar hun speelcirkel.

Karavaan strijkt gewoonte getrouw neer op het Raadshuisplein.

Het programma op donderdag 26 juli is als volgt:

tot 17:00 uur

Jeugdtheaterwerkplaats Alkmaar

tot 17:00 uur

De Toren van Geluid

14:00 uur

Teorge Michael

14.45 uur

Poppe & Vermaercke

15:00 uur

Olivier Bodin

16.00 uur

Nakupelle

16.45 uur

Poppe & Vermaercke

17:00 uur

The Velayev Family

19:00 uur

Casa Liberia

20:00 uur

Teorge Michael

21.00 uur

The Velayev Family

Een korte toelichting

Jeugdtheaterwerkplaats Alkmaar

Dit uit Alkmaar afkomstige gezelschap brengt grote universele gedachten terug tot kleine gebeurtenissen in een eenvoudige taal en bijzondere vormgeving. Als windvaantje hebben we een tekkel speelt zich af in een klein tentje en is gebaseerd op het boek Over beestjes (die het allemaal een beetje moeilijk hebben met zichzelf) van Ida van Berkum. Marjan Geveling speelt kleine verhaaltjes met o.a. Lukke, de tekkel die de langste van heel Brabant wil worden. En met Bennie, de asbakkenrassenhond die zijn oren en eigenlijk alles aan zichzelf zo lelijk vindt...

De Toren van Geluid

De Toren van Geluid is een dynamisch meespeelconcert in en om een vier meter hoog bouwwerk met daarin zo'n 35 speciaal voor kinderen ontworpen muziekinstrumenten. Niet-alledaagse instrumenten; zo kunnen kinderen van 2 tot 8 jaar via de 'tingeltrap' naar beneden glijden langs de 'rinkelglijbaan'. De artiesten spelen de compositie De Roep van de Langtoeter en hebben daarbij de hulp van de kinderen hard nodig. Om de beurt bedienen zij de 'kleppervloer', de 'sizzeldozen' of de 'klapbuizen'. Een project van Bert van Bommel, die o.a. aan Sesamstraat meewerkte.

Teorge Michael

Teorge Michael is een ras-entertainer. Deze uit Antwerpen afkomstige acrobaat, jongleur (o.a. met vuur), grapjas en durfal zet in zijn eentje een wervelende straatshow neer, waar jong en oud met open mond bij blijft staan, maar ook om kan lachen.

Poppe & Vermaercke

Bibbergeld is een western comedy-thriller in een uitklapbare saloon, op een vrachtwagen.
Het is een mobiele, muzikale theatervoorstelling vol visuele effecten voor iedereen vanaf 8 jaar. Bibbergeld combineert zwarte humor, een speciaal ontworpen sounddesign, een decor vol trucs en valluiken, en het spel van 5 rasechte komediecowboys tot een spektakel wat het publiek niet meer zal vergeten.

Casa Liberia

In Slovo Klon worden mensenklonen van mensen als slaven op geluid heen en weer gedirigeerd. Eén van de klonen blijkt toch nog steeds een eigen wil te hebben en komt in opstand. Alles raakt ontregeld. De voorstelling is gebaseerd op de toneeltekst R.U.R. van de Tsjech Capeck uit 1921, maar drastisch geactualiseerd. Dat het niet allemaal bloedserieus is, bewijzen de absurdistische scènes en onverwachte combinaties zoals de in het Fins gezongen tango, een punklied en grappige circusnummers.

The Velayev Family

De familie Velayev is de laatste familie uit het Kaukasusgebergte in Azerbedjan die de oude traditie in stand houdt om zich te bekwamen in een indrukwekkende acrobatische act. De passie van de Velayevs is het koordlopen. Deze wordt al generatieslang van vader op zoon doorgegeven. Op vijf meter hoogte doen ze spectaculaire koordnummers, geblinddoekt of met allerlei attributen aan de voeten gebonden. De voorstelling wordt live begeleid met muziek, gezangen en percussie door een van de gerenommeerdste ensembles van oriëntaalse muziek uit Israël, waar de Velayevs in '97 naartoe verhuisden.

Volgende week leest u meer over Karavaan.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...