Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe certificeringsregeling voor makelaar-taxateurs

Datum nieuwsfeit: 11-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NVM

Nieuwegein, 11 juli 2001

Nieuwe certificeringsregeling voor makelaar-taxateurs onroerende zaken

Met ingang van 1 september 2001 is de nieuwe branchebrede certificeringsregeling voor makelaar-taxateurs onroerende zaken operationeel. De nieuwe certificeringsregeling, waarvoor NVM en LMV het initiatief hebben genomen en die in samenwerking met KEMA is ontwikkeld, komt in de plaats van de wettelijke regeling van de vakbekwaamheid van makelaar-taxateurs die per 1 maart dit jaar is vervallen. Het College van Deskundigen keurde op 4 juli het certificatieplan goed. Over enkele zaken, zoals de voorwaarden voor hercertificatie na 5 jaar, neemt het College nog een besluit. De regeling voldoet aan het akkoord dat in de Stuurgroep Certificering Makelaardij is afgesproken en in december 2000 aan minister Jorritsma is aangeboden. De regeling staat open voor alle makelaar-taxateurs die aan de vakbekwaamheidseisen voldoen, al dan niet aangesloten bij een brancheorganisatie.

Als gevolg van de afschaffing van de wettelijke regeling van het makelaarschap per 1 maart 2001, hebben branchepartijen zich de afgelopen maanden beijverd om overeenkomstig de met de minister gemaakte afspraak, de vakbekwaamheid via een certificeringsregeling te waarborgen. In april dit jaar mislukte een eerste poging toen het niveau van de certificeringseisen naar het oordeel van de twee makelaarsverenigingen NVM en LMV onverantwoord laag dreigde te worden. Er ontstond een patstelling waarna NVM en LMV het initiatief namen om alsnog een certificeringsregeling voor de branche op te zetten.

De nieuwe regeling is ondergebracht in de Stichting Nederlands Instituut Certificatie en Registratie Makelaar-taxateurs onroerende zaken. Een door de Stichting benoemd onafhankelijk College van Deskundigen (CvD) is verantwoordelijk voor het vaststellen en actualiseren van de certificatie-eisen en de wijze waarop die getoetst dienen te worden. Een certificatie is geldig voor vijf jaar en verplicht om de kennis constant te actualiseren. Dit laatste is tevens voorwaarde voor hercertificatie na vijf jaar.

De twee makelaarsorganisaties NVM en LMV zullen certificatie opnemen in hun lidmaatschapseisen.

Het College van Deskundigen bestaat naast onafhankelijk voorzitter Prof. drs. P.P. Kohnstamm, uit vertegenwoordigers van de makelaarsorganisaties en representatieve (koepel)organisaties van afnemers van makelaarsdiensten: MKB-Nederland, Algemeen Verbond Bouwbedrijven (AVBB) Aedes en Contactorgaan Hypothecair Financiers/Nederlandse Vereniging van Banken. Daarnaast participeren adviserende deskundigen vanuit de expertises: certificatie, opleidingen en examinering. De certificatie vindt plaats door KEMA, die tevens toezicht houdt op het gehele certificatieproces. De certificatieregeling wordt voor accreditatie voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie en kan daarmee een internationale standaard worden voor makelaar-taxateurs.

Om voor certificatie in aanmerking te komen moet men beschikken over het zogenaamde SVM makelaarsdiploma of daarmee gelijkwaardige (HBO) diploma's. In het kader van een inpassingsregeling wordt aan reeds werkzame personen die niet over de vereiste papieren beschikken, tijdelijk de mogelijkheid geboden de theoretische vakbekwaamheid via een zogenaamd portfolio assessment aan te tonen. Daarnaast moeten alle kandidaten met een regionale praktijkproef, de praktijkvaardigheid hebben aangetoond. Speciaal voor de nieuwe certificeringregeling is een nieuwe landelijk uniforme praktijktoets ontwikkeld. De regio Den Haag heeft de primeur. Daar vinden 12 juli de eerste praktijktoetsen plaats.

Inschrijving in het certificatieregister is mogelijk met ingang van 1 september 2001. Aanmelding kan plaatsvinden bij KEMA Arnhem.

Om de herkenbaarheid van de certificeringsregeling te vergroten is een nieuw logo ontwikkeld. Gecertificeerde makelaar-taxateurs mogen dit logo gebruiken alsook de afkorting RMT (register makelaar taxateur).

RMTwoordbeeld_rgb.gif (28379 bytes)

Nu de certificeringsregeling gereed is gaan NVM, LMV en de stichting, overeenkomstig een eerdere afspraak met de minister, werken aan de oprichting van een onafhankelijke geschillencommissie bij de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken in Den Haag. Daardoor kunnen in de toekomst alle geschillen tussen consumenten en gecertificeerde makelaar-taxateurs bij één onafhankelijke instantie behandeld worden.

Meer informatie: NVM-afdeling Communicatie & Marketing tel. 030-6085170, fax 030-6035468 e-mail: (nvmpr@nvmorg.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie