Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Hoogeveen

Datum nieuwsfeit: 11-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Hoogeveen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hoogeveen

11 juli 2001

* Bestuurders van Hoogeveen houden digitaal spreekuur *
* Openingstijden De Dolfijn *

* Gemeentearchief sluit studiezaal *

* Straten krijgen nieuw asfalt *

* Onbeheerde caravan *

* Commissie bezwaar- en beroepschriften *
* Mogelijk wat overlast betonstort Schutstraat *
* Straten dicht voor evenementen *

* Fietskijkdag *

* Wijkkantoren Buurtbeheer wegens vakantie gesloten *
* Verzoek kwijtschelding belastingen indienen voor einde deze maand
*

* Prijsuitreiking kleurwedstrijd zwembad De Dolfijn *
* 'Maanmannetjes' brengen fietsstroken aan *
* Kapvergunningen Valkenstede, Roerdomplaan en Zuideropgaande *
* Milieuprogramma 2001-2004 *

* Vergunningaanvraag kermis Pesse *

* Bouwaanvragen en -meldingen *

* GS keuren wijziging bestemmingsplan Krakeel goed *
* Plan bouw luifel Riegshoogtendijk Hollandscheveld *
* Bouwplannen en sloopvergunningen *

* Bouwaanvragen Carstensdijk en Alteveerstraat *
Bestuurders van Hoogeveen houden digitaal spreekuur

De burgemeester en wethouders van Hoogeveen gaan vanaf dinsdag 28 augustus digitaal in gesprek met belangstellenden via de Hoogeveense website www.hoogeveen.nl. Doel is de afstand tussen burger en bestuur verder te verkleinen. Het digitaal spreekuur is te vergelijken met een gesprek op straat, met dit verschil dat iedereen getuige kan zijn en kan meedoen. Het college van B&W kan eventueel nieuwe inzichten gebruiken in de taakuitoefening.

Het online spreekuur zal elke eerste en laatste dinsdag van de maand plaatsvinden van 18.15 tot 19.15 uur. Op dinsdag 28 augustus bijt burgemeester Urlings de spits af.

De spreekuren zijn telkens aan de hand van een ander onderwerp. Via de website kunnen belangstellenden vanaf dinsdag 14 augustus zelf aangeven wat de onderwerpen de eerste maanden moeten zijn.

Filter

Hoewel enigszins vergelijkbaar, is het digitaal spreekuur geen 'chat'. Het verschil zit 'm in de webmaster bij het spreekuur, die de vragen of opmerkingen filtert. Hij ontvangt de bijdragen, screent ze en plaatst ze al of niet op internet voor beantwoording door de bestuurder. Bijdragen die voldoen aan de 'netiquette' en die het betreffende onderwerp aangaan, worden in principe in volgorde van inzending geplaatst.

Meedoen of kijken

Via de startpagina van www.hoogeveen.nl (middenbalk) is het spreekuur vanaf 28 augustus bereikbaar. De spreekuurdeelnemer komt in een scherm terecht waarin het hele gesprek te zien zal zijn, niet alleen voor deelnemers maar ook voor 'toeschouwers'. In het spreekuurscherm kan de deelnemer naam en vraag invullen en versturen. De gemeente heeft het liefst dat de gast de eigen naam gebruikt, maar een verzonnen naam kan ook.

Het digitaal spreekuur is in opdracht van de gemeente gemaakt door internetbedrijf Dim Media te Hoogeveen. Voor zover bekend hebben alleen Tilburg en Almere tot dusver een chat/digispreekuur van bestuurders voor burgers.

Openingstijden De Dolfijn

Sinds maandag 9 juli - de start van de zomervakantie - zijn de openingstijden van zwembad De Dolfijn in Hoogeveen gewijzigd. Het bad gaat later open. Dat heeft te maken met de vakanties van het zwembadpersoneel. Er zijn niet genoeg gekwalificeerde invalkrachten te vinden om de vakanties van het personeel op te vangen.

De nieuwe tijden zijn: maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 19.30 uur, vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur. Deze openingsuren gelden tot en met 19 augustus.

Vanaf 17.00 uur geldt hetzelfde tarief als voor het ochtend- en lunchzwemmen. Dat tarief is f.4,-. Ook kunt u gebruik maken van uw 12-, 25- of 50-badenkaart voor deze categorie.

Wanneer het warmer is dan 25 graden, blijft het zwembad 's avonds een uur langer open. Dat geldt alleen voor de doordeweekse dagen.

Gemeentearchief sluit studiezaal

De studiezaal van het gemeentearchief van Hoogeveen is van maandag 16 tot en met vrijdag 27 juli wegens vakantie gesloten. U bent weer welkom in het archief aan de De Vos van Steenwijklaan vanaf maandag 30 juli. De openingstijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 12.00 uur en woensdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Straten krijgen nieuw asfalt

De kruising Van Limburg Stirumstraat/Zuiderweg/Schutstraat/'t Haagje wordt maandag 16 juli afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. De afsluiting duurt van 18.00 uur tot 21.00 uur. De kruising krijgt een nieuwe asfaltlaag. Het verkeer wordt omgeleid.

Donderdag 19 juli is de Stuifzandseweg tussen de Middenveldweg en de bebouwde kom van Stuifzand aan de beurt. Hier duurt de stremming van 07.00 uur tot in de loop van de middag en geldt voor alle verkeer. Borden geven een omleidingsroute aan. Op diverse wegen in de gemeente worden nog asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. Het verkeer ondervindt hiervan hinder. Het asfalteringsprogramma duurt tot en met vrijdag 26 juli. Na de bouwvakvakantie worden nog een paar straten aangepakt.

Onbeheerde caravan

De gemeente heeft in de Zeppelinstaat een onbeheerde, verwaarloosde caravan aangetroffen. Op deze caravan zat geen kenteken, zodat de eigenaar niet kan worden opgespoord. De caravan staat op de gemeentewerf aan de Vos Van Steenwijklaan 75. Indien zich binnen een week na deze publicatie niemand meldt, die aantoont eigenaar te zijn, zal de gemeente deze caravan - gezien de staat van onderhoud - laten vernietigen.

Commissie bezwaar- en beroepschriften
De commissie bezwaar- en beroepschriften houdt woensdag 18 juli openbare hoorzittingen in Commissiekamer 2 in het raadhuis in Hoogeveen.

De agenda ziet er als volgt uit:

* 14.45 uur: Horen van partijen inzake een bezwaarschrift namens E. de Jonge tegen de hoogte van twee vergoedingen wegens planschade.
* 15.15 uur: Horen van partijen inzake een bezwaarschrift namens H. Reinders tegen het afwijzen van een verzoek om planschadevergoeding.

* 16.30 uur: Horen van partijen inzake een bezwaarschrift van H. Stoel en een bezwaarschrift van J.W.P. Hoeke tegen het verlenen van een kapvergunning voor het kappen van een boom aan het Krakeel te Noordscheschut.

Mogelijk wat overlast betonstort Schutstraat

Aannemingsbedrijf Plegt-Vos Noord stort morgen, donderdag 12 juli, vanaf 03.00 uur beton voor een keldervloer van een appartementencomplex aan de Schutstraat. Het karwei kan wat geluidsoverlast veroorzaken. De werkzaamheden kunnen tot het begin van de nacht voortduren.

Straten dicht voor evenementen

In verband met de Pulledagen die de komende zes donderdagen plaatsvinden, zijn de volgende wegen op die dagen van 7.00 uur tot 18.00 uur voor het doorgaande verkeer afgesloten: de kruising Hoofdstraat/Raadhuisstraat/Grote Kerkstraat, Jonkheer de Jongestraat vanaf de kruising Kaaplaantje de Schutstraat (beide rijbanen) ter hoogte van Hoofdstraat/Alteveerstraat, Schutstraat/Van Limburg Stirumstraat en Reviusplein/Schutsplein.

's Avonds zijn er Midzomerfeesten op de kruising Raadhuisstraat/Grote Kerkstraat/Hoofdstraat. In verband met dit evenement is deze kruising van 18.00 uur tot 00.30 uur voor het doorgaande verkeer afgesloten. Het muziekevenement duurt tot 24.00 uur.

Fietskijkdag

De maandelijkse fietskijkdag wordt zaterdag 14 juli gehouden van 11.00 tot 12.00 uur. De onbeheerd aangetroffen fietsen zijn te bekijken in het politiebureau aan 't Haagje in Hoogeveen, ingang via het Kaapplein. Om binnen te komen moet u uw bewijs van angifte van diefstal van uw fiets kunnen tonen.
Wijkkantoren Buurtbeheer wegens vakantie gesloten

Tijdens de zomervakantie zijn verschillende wijkkantoren van Buurtbeheer niet bereikbaar. Hieronder volgt een overzicht per wijkkantoor:

Landelijk Gebied Zuid
(Elim, Hollandscheveld, Noordscheschut, Nieuwlande, Moscou). Het wijkteam is niet bereikbaar van 30 juli tot en met 22 augustus 2001.

Krakeel/Centrum-Oost:
Het wijkteam is niet bereikbaar van 16 juli tot en met 6 augustus 2001. Het spreekuur van de wijkbeheerder begint weer op 20 augustus 2001.

Wolfsbos/Zuid:
Het wijkteam is niet bereikbaar van 23 juli tot en met 10 augustus 2001.

Centrum - West & Venesluis:
Het wijkteam is niet bereikbaar van 16 juli tot en met 27 juli 2001.

De Weide:
Het wijkteam is niet bereikbaar gedurende de gehele maand augustus 2001. Met ingang van 3 september 2001 wordt het politiespreekuur verplaatst van de dinsdagochtend naar de maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur op het wijkkantoor in De Weideblik. De wijkbeheerder is ook aanwezig. De spreekuren van de wijkbeheerder zelf zullen onveranderd van maandag tot en met donderdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur plaatsvinden, eveneens in de Weideblik.

Landelijk Gebied Noord
(Pesse, Fluitenberg, Stuifzand, Nieuweroord en Tiendeveen): Het wijkteam is niet bereikbaar van 16 juli tot en met 10 augustus 2001. Verzoek kwijtschelding belastingen indienen voor einde deze maand

Als u door financiële omstandigheden niet in staat bent om de gemeentelijke belastingen te betalen, kunt u een verzoek om kwijtschelding indienen bij het hoofd van de afdeling financiën. U heeft daarvoor nog tot 31 juli de tijd.

De kwijtschelding geldt voor de onroerende-zaakbelasting, het rioolrecht en de afvalstoffenheffing. Ook de aanvraag voor kwijtschelding van de aanslagen van het waterschap Reest en Wieden moeten bij de gemeente worden ingediend. Het gaat dan om de verontreinigingsheffing en de ingezetenenomslag.

Minimumloon

Bij de beoordeling van een aanvraag houdt de gemeente rekening met het inkomen per maand (inclusief vakantiegeld), de maandelijkse vaste lasten en het vermogen (bijvoorbeeld eigen woning, spaargeld). In het algemeen kunt u kwijtschelding krijgen als uw netto-besteedbaar inkomen rond het minimumloon ligt.

Als u een eigen woning of spaargeld heeft, is kwijtschelding meestal niet mogelijk.

U moet het verzoek binnen drie maanden na dagtekening van de aanslag indienen. Hiervoor kunt u bij het voorlichtingscentrum van de gemeente of de afdeling financiën een formulier afhalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling financiën, 291291.
Prijsuitreiking kleurwedstrijd zwembad De Dolfijn

Dit zijn de prijswinnaars van de kleurwedstrijd van zwembad De Dolfijn in Hoogeveen. Maandag reikte medewerkster Jannie Dekker (midden achteraan) de prijzen uit. Aan de wedstrijd konden kinderen van 1 tot 12 jaar meedoen. Er waren vele prijzen: van Pokemon-poppen tot een opblaasbaar 'body-board'.

De prijswinnaars op de foto zijn: Niels v.d. Veen, Michael Hicks, Roy Nijhuis, Stefan Kikkert, Michelle Hicks, Nina Smit, Robert v.d. Veen, Sanne Scheltens, Jordy v.d. Beld, Marjolein Niemeijer, Anniek v.d. Veen, Dennis Nijhuis, Martijn Pluis, Monique Gruizinga en Hans de Lange. (Foto: Gerrit Boer)
'Maanmannetjes' brengen fietsstroken aan MededelingenKapvergunningen Valkenstede, Roerdomplaan en Zuideropgaande

De gemeente Hoogeveen heeft een kapvergunning verstrekt aan:
* Vereniging van Eigenaars Valkenstede, Valkenstede 1, Hoogeveen voor een vleugelnoot;

* D. Broekhuizen, Roerdomplaan 1, Hoogeveen, voor twee berken;
* de directeur van de sector MOW, voor 16 lindes langs het Zuideropgaande te Hollandscheveld.
Milieuprogramma 2001-2004
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen maken bekend dat de gemeenteraad op
28 juni 2001 het milieuprogramma 2001-2004 heeft vastgesteld. Het programma geeft een opsomming van alle in uitvoering zijnde en nog in uitvoering te nemen milieutaken, alsmede de hieruit voortvloeiende financiële verplichtingen.

Het milieuprogramma 2001-2004 ligt vanaf 12 juli 2001, gedurende vier weken, tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de sector Milieu en Openbare Werken, afdeling Milieu, Raadhuisplein 24 (Compagnieshuis) te Hoogeveen. Voor nadere informatie kunt u zich tijdens kantooruren in verbinding stellen met de heer R.W.V. van der Kooij, afdeling Milieu, tel. 291606.

Vergunningaanvraag kermis Pesse

Stichting Pop Pesse heeft een aanvraag ingediend voor het organiseren van een kermis en muziekactiviteiten op de Veldbrake in Pesse in de periode van 17 augustus tot en met 19 augustus. Nadere informatie hierover is te verkrijgen onder telefoonnummer 291 244. Bouwaanvragen en -meldingen

* Segijn A.,plaatsen van een stacaravan, Hendrik Reindersweg 24
* Nieman A.K., uitbreiden van een woning, Gruythuysenlaan 15
* J. Mol, uitbreiden van een woning, Jacob Marisstraat 6
* Gemeente Hoogeveen, plaatsen van een noodlokaal, Tilber 9
* Doorten K., bouwen van een schuur, Hoogeveenseweg 2
* Otten H., bouwen van een woning met garage, Zwembadweg
* Ruijne A.J., bouwen van een werktuigenberging, Hoogeveenseweg 1 (Tiendeveen)

* Hooijer K.A.A., uitbreiden van een woning, Bloklandweg 17
* E.N.H. Hydraulics B.V., uitbreiden van een bedrijfshal, Stephensonstraat 70

* Dela Natura Uitvaartverzekeringen N.V., verbouwen van een winkelpand, Hoofdstraat 242

* Strijker H.J., bouwen van een garage, Hollandscheveldse Opgaande 40

* Helder S.H., verbouwen van een appartement tot twee appartementen, Hoofdstraat 175

* Pol F., bouwen van een woning met garage, De Bolster
* Xu Y., uitbreiden van een woning, Het Hoekje 38
* Gemeente Hoogeveen, uitbreiden van een schoolgebouw, Schoolweg 13 (Tiendeveen)

* Okken D., bouwen van een bedrijfswoning, Abraham Niehuesstraat 20
* Stichting Zorgpalet , bouwen van een tijdelijke ruimte ten behoeve van de verpleegafdeling, Dr G H Amshoffweg 4
* Brummelhuis ten M.F., plaatsen van een dubbele carport, Zwartschaap 1

* Akse J., plaatsen van een antennemast, Zandwijkstraat 8
* Koopman J., wijzigen van de gevels, Deneb 20
* Rorke Data Europe B.V., bouwen van een kantoorpand, Elbe (sectie P 4057)

* Caravan Centrum Hoogeveen B.V., uitbreiden van een bedrijfshal, Edisonstraat 24

* Tangenberg R., bouwen van een tuinhuisje, Sneeuwbesstraat 38
* Schaap - Hinsenveld J.A., bouwen van een tuinhuisje, De Vink 47
* Maanen - Benningshof van M.L., bouwen van een tuinhuisje, Lindenlaan 17

* Brink Industrial B.V., plaatsen van een gasreduceerstation,
* Oldenbeuving L.J., plaatsen van een dakkapel, Vijfhoek 4 Nadere informatie over deze bouwplannen kunt krijgen bij de afdeling GS keuren wijziging bestemmingsplan Krakeel goed

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben op 26 juni 2001 het wijzigingsplan van het bestemmingsplan Krakeel goedgekeurd. Deze bestemmingswijziging ex artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening heeft betrekking op het gebied binnen de wijk Krakeel dat begrensd wordt door de Atlaslaan, de Zenithlaan, De Kroon en het Sterrenpark. Het wijzigingsplan beoogt tegelijkertijd met de renovatie van de binnen genoemd gebied gelegen woningen, een aantal verbouwingen (o.a. keuken, garage, erker) van die woningen mogelijk te maken.

Het goedkeuringsbesluit en het wijzigingsplan liggen met ingang van 12 juli 2001 gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen.

Gedurende bovengenoemde periode kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kunnen belanghebbenden naast het indienen van beroep een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. De werking van het besluit van Gedeputeerde Staten wordt dan in ieder geval opgeschort tot de beslissing door de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak op dat verzoek is genomen.
Plan bouw luifel Riegshoogtendijk Hollandscheveld

toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen aan Fieten Kreditank voor het bouwen van een luifel op het perceel Riegshoogtendijk 124 te Hollandscheveld met een instandhoudingstermijn tot 1 juli 2006.

Het bouwplan ligt met ingang van 12 juli 2001 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder, bij Burgemeester en Wethouders, schriftelijk zijn zienswijze naar voren brengen over het verlenen van vrijstelling van het van toepassing zijnde bestemmingsplan, ten behoeve van de uitvoering van dit bouwplan.

Bouwplannen en sloopvergunningen

Bouwplannen
Burgemeester en Wethouders van Hoogeveen willen met toepassing van een vrijstellingsbepaling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen vrijstelling verlenen aan:

* J. Zomer, voor het bouwen van een bedrijfswoning aan de Stephensonstraat 102.

* T.B. Kwant, voor het wijzigen van de gevels van de woning aan de Deneb 13;

* H.W. Post, voor het bouwen van een schuur aan de Wethouder Robaardstraat 53;

* J. Otten, voor het wijzigen van de gevels van de woning aan de Algol 3;

* J. Braker, voor het bouwen van een tuinhuisje aan de Van Echtenstraat 49;

* T.K.J. Förch, voor het bouwen van een woning met garage aan de Bittervoorn 7;

* L.A. Pol, voor het bouwen van een serre aan de woning aan de Lindenlaan 20;

* M.A.M. Elhalawany, voor het verbouwen van een winkelpand tot restaurant aan de Grote Kerkstraat 21;

* Bouwbedrijf Fieko, voor het bouwen van een dubbele woning met garage/berging aan de Zwembadweg 32-34;

* J.C. Kremers, voor het uitbreiden van de woning aan de Bentinckslaan 28;

* G. Uiterwijk, voor het wijzigen van de voorgevel van de woning aan de Boekweitlaan 24;

* J.C. Schelhaas, voor het bouwen van een bedrijfswoning en een bedrijfshal aan de Stephensonstraat;

* Heijmans Vastgoed Realisatie, voor het bouwen van vierendertig woningen aan de Karper (Erflanden, cluster 8);
* P. Aalders, voor het bouwen van een woning met garage aan Het Hoosvat 24;

* G. Westerbeek, voor het bouwen van een paardenstal aan het 2e Zandwijkje 1.

Verleende sloopvergunningen

* Morgenland College, voor het slopen van een deel van het schoolgebouw aan de Voltastraat;

* Elizen Vastgoed B.V., voor het slopen van asbest uit het kantoorpand aan de Jonkheer de Jongestraat 10-32.

De bouwplannen liggen met ingang van 12 juli 2001 gedurende vier weken van vrijstelling van de van toepassing zijnde bestemmingsplannen, ten behoeve van de uitvoering van deze bouwplannen. Bouwaanvragen Carstensdijk en Alteveerstraat

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hoogeveen hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplannen ten behoeve van de volgende bouwaanvragen:
* J.A. Krikken, voor het verbouwen/uitbreiden van de woning aan de Carstensdijk 49

* Chinees Japans Specialiteiten Restaurant Feng Sheng, voor het uitbreiden van het restaurant aan de Alteveerstraat 123.

De bouwaanvragen liggen met ingang van 12 juli 2001 gedurende vier weken voor een ieder ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in het Compagnieshuis, Raadhuisplein 24 in Hoogeveen. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn/haar zienswijze omtrent de aanvragen bij Burgemeester en Wethouders kenbaar maken.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...