Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord CAO Arbo Unie 2001-2002

Datum nieuwsfeit: 12-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Principe-akkoord CAO Arbo Unie 2001-2002

LAD-bericht van 12 juli 2001

C I R C U L A I R E

Aan alle leden van de LAD
voor wie de CAO voor Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdiensten geldt (Arbo Unie)

Geachte collega's,

Na het opschorten van het overleg door Arbo Unie als gevolg van tegenvallende bedrijfsresultaten, werden de onderhandelingen voor de CAO Arbo Unie op 18 juni hervat. Partijen bereikten dezelfde dag een principe-akkoord voor de nieuwe CAO met een looptijd van 18 maanden: 1 januari 2001 tot 1 juli 2002.

Ondanks de afspraak dat berichtgeving over 't akkoord zou plaatsvinden ná het schriftelijk vastleggen en ná instemming van partijen, zijn de hoofdlijnen van het akkoord u waarschijnlijk al bekend. Inmiddels ontvingen wij het principe-akkoord op schrift. Hierdoor kunnen we u nu een volledige toelichting geven op de hoofdpunten van het akkoord.

Salarisaanpassingen
De salarissen worden per 1 september 2001 structureel aangepast met 3,75%. Per 1 juni 2002 volgt nogmaals een verhoging van 2,5%. De eindejaarsuitkering wordt met 0,5% structureel verhoogd tot 1,5% van twaalf keer het bruto-maandsalaris inclusief vakantietoeslag en eventuele persoonlijke toelagen.
Partijen waren al overeengekomen om de per 1 januari 2001 vervallen overhevelingstoeslag te compenseren door de brutosalarissen met 1,9% te verhogen. Samen met de genoemde salarisaanpassing betekent dit een structurele salarisverbetering van 6,75% over 18 maanden. Dit percentage is feitelijk iets hoger omdat ook overeenstemming is bereikt over de definitie jaarsalaris waardoor de eindejaarsuitkering (1,5%) en de resultaatafhankelijke uitkering (0,5%) ook over de vakantietoeslag en andere (persoonlijke) toelagen wordt toegekend. Bij uitdiensttreding vóór december ontvangt de werknemer de uitkering naar rato.

CAO à la carte
Gedurende de looptijd van de CAO wordt onderzocht in hoeverre het huidige arbeidsvoorwaardenpakket meer flexibel gebruikt kan worden. Daarbij wordt gewerkt aan voorstellen voor keuzemogelijkheden voor een ?persoonlijk? arbeidsvoorwaardenpakket, het aantal keuzemomenten en de waarde van de te (ver)kopen vakantiedagen.

Kinderopvang
En eveneens wordt nader onderzoek gedaan naar betere invulling van de kinderopvang. Arbo Unie en de werknemersorganisaties zullen voor 01 juli 2002 regels opstellen voor het landelijk besteden van het hiervoor beschikbare extra budget: 0,2% van de loonsom.

Vergoeding beroepsverenigingen
Gedurende de looptijd van de CAO gaan de werkgevers na welke vergoedingen worden uitbetaald op grond van de Regeling vergoeding beroepsverenigingen. Met de werknemersorganisaties zal dan worden nagegaan of eventuele aanpassing van die regeling nodig is.

Nu mager, straks gunstiger...
De salarisstijging over het jaar 2001 is zeer mager en eigenlijk te laag. LAD en andere werknemersorganisaties hebben vooral een afweging gemaakt tussen lange termijn en
structurele aanpassingen voor het jaar 2001. Het was mogelijk om de salarisaanpassing over 2001 eerder te laten ingaan. Dat zou echter een aanzienlijk lager percentage tot gevolg hebben, met name daar de financiële situatie van Arbo Unie, met aanzienlijk verlies over 2000, precair is. De verwachtingen zijn nu weliswaar beter, maar helaas niet rooskleurig.

Toch positief advies
De LAD is derhalve van mening dat dit akkoord het maximaal haalbare is. Gelet op de financiële situatie van Arbo Unie en de structurele verbetering in de salarisparagraaf van ruim 6,75%, legt het bestuur het bereikte akkoord daarom toch met een positief advies aan u voor.

Graag uw mening!
Wij hopen dat u zich op basis van deze toelichting een goed oordeel kunt vormen over het principe-akkoord CAO Arbo Unie 2001-2002. Uw mening is van doorslaggevend belang voor het definitieve bestuursbesluit over ondertekening van de CAO.

Met collegiale groet,

Evert Bais,
voorzitter

De LAD-leden voor wie de CAO voor Arbo- en Bedrijfsgezondheidsdiensten geldt, ontvingen een reactieformulier. Ook kunnen zij voor nadere informatie bij de onderhandelaar namens hun vereniging terecht.

© copyright LAD 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie