Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Breedgedragen Nationaal Akkoord Wonen een feit

Datum nieuwsfeit: 12-07-2001
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


Breedgedragen Nationaal Akkoord Wonen een feit (12-7-2001)

Staatssecretaris Remkes (VROM), gemeenten, provincies, verhuurders, consumentenorganisaties en het bouwende bedrijfsleven hebben vandaag een akkoord gesloten over een aantal belangrijke ambities op woongebied die zij de komende vijf jaar samen willen gaan realiseren. Belangrijkste onderwerpen zijn: keuzevrijheid en zeggenschap van burgers over hun woning en woonomgeving, de nieuwbouwopgave, stedelijke vernieuwing, zelfbouw, verkoop van huurwoningen, wonen en zorg op maat en energiebesparing.Remkes heeft met maar liefst acht partijen overeenstemming bereikt over het zogeheten Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005: VNG (gemeenten), IPO (provincies), Aedes vereniging van woningcorporaties, Woonbond, Vereniging Eigen Huis, IVBN (institutionele beleggers), Vastgoedbelang (particuliere verhuurders) en AVBB (Algemeen Verbond Bouwbedrijf). Zij gaan hun leden zo veel mogelijk stimuleren de landelijke afspraken op lokaal en regionaal niveau in concrete daden om te zetten.Het Nationaal Akkoord Wonen sluit in de kern aan bij de Nota 'Mensen, wensen, wonen'. Remkes ziet het akkoord dan ook als "brede steun in de sector voor zijn beleidsambities". Komend najaar gaat hij daarover concrete afspraken met de stedelijke regio's maken.

Zeggenschap en keuzevrijheid burgers Alle
ondertekenaars zetten zich er optimaal voor in dat huurders en kopers meer te kiezen en te zeggen krijgen over de eigen woning, woonomgeving en woondiensten. Dat geldt ook voor mensen met een lager inkomen en voor ouderen en gehandicapten. Enkele afspraken zijn:

bij de ontwikkeling van woningen
en woondiensten is de vraag van het burger het uitgangspunt.

bewoners worden in een vroeg
stadium bij de herstructureringsplannen van hun wijk betrokken.

de Vereniging Eigen Huis gaat
haar leden over zelfbouw informeren en adviseren en wil in overleg met de bouwers een oplossing voor de knelpunten voor particulier opdrachtgeverschap vinden.

Aedes en de Woonbond stimuleren
hun leden eigentijdse afspraken te maken over de mogelijkheid voor huurders hun woning naar eigen inzicht te veranderen.

staatssecretaris Remkes streeft naar een
verbetering van de Wet overleg huurders verhuurder.

Nieuwbouw Er moet meer variëteit en kwaliteit
komen in het aanbod van woningen in zowel nieuwbouwwijken als in de bestaande stad. Het gaat dan bijvoorbeeld om een groter woonoppervlak, bredere beukmaten, grotere verdiepingshoogte, flexibiliteit en een betere toegankelijkheid. Van belang is dat er een voldoende en gevarieerd aanbod is van betaalbare woningen voor ouderen, gehandicapten en de lagere inkomensgroepen. Met het oog op de doorstroming verdient -naast de bouw van duurdere koopwoningen- ook de bouw van middeldure en dure huurwoningen de aandacht. De partijen stellen zich actief op bij het stimuleren van zelfbouw. Ze gaan kijken hoe het aandeel zelfbouw tot het streefpercentage van 33% in 2005 kan groeien. Enkele concrete afspraken zijn:

omdat het van belang is dat er
voldoende nieuwe woningen bij komen, gaat de VNG samen met de staatssecretaris en de provincies onderzoeken hoe het proces van planontwikkeling sneller kan.

er komt een gezamenlijk
actieprogramma om verschillende vormen van particulier opdrachtgeverschap (individueel of met een groep mensen)
actief te ontwikkelen, zowel op nieuwbouwlocaties als in bestaande wijken. Staatssecretaris Remkes gaat dit ondersteunen met geld uit het Innovatie Programma Stedelijke Vernieuwing.

staatssecretaris Remkes komt binnenkort
met voorstellen om de maximale kostengrens te schrappen tot welke woningcorporaties mogen bouwen (nu gemiddeld 274.000 gulden per woning). Daarmee wil Remkes de kwaliteitsverbetering in de sociale woningbouw stimuleren.

Stedelijke vernieuwing Alle partijen zijn het
erover eens dat de herstructurering van met name de vroeg na-oorlogse wijken en buurten de grootste opgave vormt voor het komende decennium. Ze willen het tempo bij de aanpak verhogen. Zowel gemeenten als verhuurders willen hun investeringen in de verbetering, samenvoeging en sloop van woningen opvoeren. Andere afspraken zijn:

er komt nader onderzoek naar de
financiële gevolgen van de extra ambities uit de nota 'Mensen, wensen, wonen', vooral wat betreft de woonomgeving en de aanpak van wijken. Dat onderzoek gaat eveneens in op de vraag welke partijen hoeveel daarvan voor hun rekening kunnen nemen. Mocht hieruit blijken dat aanvullende rijksmiddelen nodig zijn, dan wordt dat meegenomen in het ICES-traject.

Aedes en de Woonbond komen
binnenkort met een Handvest bewonersparticipatie bij wijkvernieuwing en herstructurering. Hierin komen aandachtspunten te staan ten aanzien van de betrokkenheid van bewoners en flankerende sociale maatregelen.

de gemeenten hebben op stedelijk niveau de
regierol bij de realisering van de stedelijke vernieuwing. Op wijk- of buurtniveau kunnen andere partijen, zoals woningcorporaties, die rol vervullen. De VNG gaat met steun van staatssecretaris Remkes onderzoek doen naar de knelpunten die zich daarbij voordoen. Dat onderzoek is naar verwachting in de tweede helft van dit jaar afgerond.
Verkoop huurwoningenMet het oog op een
gevarieerde opbouw van wijken en de grote vraag (van huurders) naar koopwoningen, is een forse intensivering nodig van de verkoop van huurwoningen. Enkele afspraken zijn:

het is wenselijk dat
woningcorporaties per gebied gaan bekijken welk deel van hun woningvoorraad voor verkoop in aanmerking komt. Dat moet in overleg gebeuren met de gemeente en de huurders(organisaties).

Aedes gaat woningcorporaties
stimuleren een onderhoudsfonds op te zetten bij de verkoop van een complex huurappartementen en ondersteuning te bieden aan de op te richten Vereniging van Eigenaren.

Remkes zet zich in om door aanscherping
van de regelgeving het functioneren van Verenigingen van Eigenaren te verbeteren.

Wonen en zorg op maat Het tempo bij het
ontwikkelen van combinaties van wonen en zorg (zowel in de koop- als in de huursector) moet omhoog. Om dat te bereiken komt er een gezamenlijke task-force waar ook de consumentenorganisaties zitting in zullen nemen. Staatssecretaris Remkes gaat de task-force ondersteunen met geld uit de Woonzorgstimuleringsregeling.

Energiebesparing Vooral bij bestaande
woningen zijn extra maatregelen nodig om de doelstellingen op het gebied van energiebesparing te halen. Het streven is dat woningcorporaties de komende vijf jaar in tenminste 30% van de sociale huurwoningen energiebesparende maatregelen treffen op basis van een Energie Prestatie Advies (EPA), voor zover mogelijk binnen reële financiële ruimte.Verder zal Aedes haar leden stimuleren bij 50% van hun nieuw te bouwen woningen zonne-energiesystemen (of qua energierendement gelijkwaardige systemen) toe te passen. Staatssecretaris Remkes, IVBN en Vastgoedbelang zijn van plan over een en ander soortgelijke afspraken voor de particuliere huursector te maken.
(bron: www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=4826)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...