Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen van de gemeente Steenbergen

Datum nieuwsfeit: 12-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Steenbergen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Steenbergen


Diverse mededelingen

Rioolreinigingswerkzaamheden in Steenbergen

Vanaf 18 juni is binnen de gemeente gestart met rioolreinigingswerkzaamheden. Het betreft werkzaamheden in de wijken Steenbergen centrum, noord-oost en industrieterrein Reinierpolder I en II. Deze werkzaamheden zullen ± 8 weken in beslag nemen. Met dien verstande dat de weersomstandigheden het toelaten. Tevens worden in de gehele gemeente diverse rioolstrengen gereinigd en geïnspecteerd.

Hieronder vindt u een opsomming van de betreffende kernen en straten.
Nieuw-Vossemeer: Hogendijk, Korte Meten.
Dinteloord: gedeelte Molendijk achter de dijk.
Steenbergen: Van Gaverenlaan en Anjerstraat.
Kruisland: Molenstraat en Gastelseweg.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door reinigingsbedrijf FRAMA BV te Roosendaal met behulp van een hogedruk spoelwagen en een vacuümzuigwagen.

Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat het toilet gaat borrelen. U wordt geadviseerd om met name bij woningen waarbij de ontluchting van huisriool onvoldoende is, het deksel op het toilet naar beneden te doen.Verkeersmaatregelen

In verband met het houden van een wielerronde zijn de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers op:
zo 22 juli
van 11.00 uur tot 19.30 uur: Hoogte, Nieuw-Vossemeersedijk, de rijbaan van de Molenweg, Moorseweg en Assumburgweg te Nieuw-Vossemeer.

Geen uitbreiding vervoersgebied Deeltaxi naar Rotterdam

Vanaf 1 november 1998 is in de gemeente Steenbergen het collectief vervoersysteem (WVG) Deeltaxi ingevoerd. Deze vervoersvoorziening biedt, onder andere, mensen met functiestoornissen, de mogelijkheid om van deur tot deur hun sociale contacten te onderhouden in de regio. Het vervoersgebied beslaat een groot gedeelte van Brabant en daarbuiten. Door de gemeente Steenbergen is in november 2000 een enquête gehouden onder de WVG vervoersgerechtigden tot uitbreiding van het reisgebied naar Rotterdam.

Door het Servicepunt Deeltaxi zijn destijds een 350 enquêteformulieren verzonden naar WVG vervoersgerechtigden, waarvan er een 200 tal zijn geretourneerd.

Dit onderzoek heeft naar voren gebracht dat slechts een klein percentage Deeltaxigebruikers uitbreiding van het vervoerssysteem naar Rotterdam wenselijk acht.

Ze gaven te kennen 1 of 2 keer per jaar naar Rotterdam te willen reizen, echter niet met een verhoging van de ritprijs. Heel veel personen hebben zelfs geen antwoord op deze vraag gegeven. Een groot aantal geënquêteerden geeft aan geen gebruik te willen maken van een eventuele uitbreiding van het vervoersgebied met de Deeltaxi naar Rotterdam. Uit verdere analyses van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat 70% van de mensen die een onderzoeksformulier hebben ingevuld tevreden is met de omvang van het huidige vervoersgebied van de Deeltaxi.

Sedert juli 1999 functioneert het Traxx vervoerssysteem in Nederland. Hiervan kunnen personen met een WVG Deeltaxi-indicatie gebruik maken om in geheel Nederland te reizen.

Uit de analyse van het Servicepunt Deeltaxi blijkt dat het Traxx systeem voldoende de mogelijkheid moet geven om ook naar Rotterdam te kunnen reizen.

Mensen die door het Servicepunt ondervraagd zijn naar deze mogelijkheid geven om diverse redenen aan niet van dit systeem gebruik te willen maken. Zo wil men niet met de trein reizen, heeft men zelf teveel beperkingen, zijn de kosten te hoog of is het Traxx systeem nog te onbekend. Zij geven echter ook aan dat, nu het systeem beter bekend is gemaakt door middel van de enquête, er meer gebruik van te zullen gaan maken.

Uit de analyse van het onderzoek blijkt verder dat het Traxx systeem goedkoper is dan invoering van een uitbreiding naar Rotterdam met de Deeltaxi.

Het college van burgmeester en wethouders heeft, gezien vorenstaande en gehoord de commissie Welzijn en Economische Zaken, dan ook besloten om niet tot uitbreiding van het Deeltaxi vervoersgebied naar Rotterdam over te gaan.Regionale autorally

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij ontheffing hebben verleend voor het in het kader van een regionale autorally houden van diverse snelheidswedstrijden met rallyauto's op de navolgende data, tijden en parkoersen in de gemeente Steenbergen:

vrijdag 17 augustus 2001 van 19.00 uur tot 01.00 uur s-andersdaags op het parcours: Zegblokswegje - Doornbosseweg - Boonhil / Brugweg - Goorhoekseweg - Kleine Spellestraat - Brandseweg - Princebosseweg - Heerlsestraat - Dirksdijkje - Grote Spellestraat en zaterdag 18 augustus 2001 van 08.30 uur tot 15.00 uur op het parcours: Molenweg - Wildenhoeksestraat - Holderbergsedijk.

Tijdens de uren van deze wedstrijden zullen twee standplaatsen voor de verkoop van friet en snacks worden ingenomen op 17 augustus 2001 aan de Gagelweg / Heerlese- straat en op 18 augustus 2001 aan de Holderbergsedijk of Gastelseweg in de nabijheid van het viaduct over het Mark-Vlietkanaal. Hiervoor is gelijktijdig vergunning en de benodigde ontheffing verleend.

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van bekendmaking gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4650 AA Steenbergen. Verzocht wordt op de linkerbovenhoek van de enveloppe te vermelden 'be­ zwaarschrift'.

Genoemde beschikkingen en alle andere relevante stukken, waaronder een door de organisatie ondertekende verklaring waarin door haar waarborgen ten aanzien van een veilig verloop van het evenement zijn neergelegd, kunnen gedurende deze periode worden ingezien op de afdeling Algemene en Bestuurlijke Zaken, gevestigd in het stadhuis.Huursubsidie?

Ja, soms zelfs met een jaarinkomen van f 50.050,--

Veel mensen denken dat ze geen huursubsidie kunnen krijgen omdat hun inkomen te hoog zou zijn. Vaak is dat ten onrechte. U kunt soms nog in aanmerking komen voor huursubsidie met een jaarinkomen tot f 50.050,-- .

Bel voor meer informatie uw verhuurder of gemeente. U kunt daar ook de huursubsidiefolder aanvragen. U kunt ook op internet kijken: www.huursubsidie.nl.Evenementen

za 14 juli: touwtrekwedstrijden op een terrein gelegen aan de Biezenstraat / Nieuwe Biezenweg te Kruisland. Info tel 532925.
zo 22 juli: wielerwedstrijden in Nieuw-Vossemeer. Info tel 502762.

ma 30 jul t/m za 4 aug: Kleine Tour Steenbergen. Info tel 562488.

do 9 aug t/m za 11 aug: Muza-feesten Dinteloord. Info tel 524712.Laatste aanpassing uitgevoerd op: donderdag 12 juli 2001 .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie