Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleggingen ziekenfondsen aan strikte eisen gebonden

Datum nieuwsfeit: 12-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
College voor zorgverzekeringen

Beleggingen ziekenfondsen aan strikte eisen gebonden 12 juli 2001 .
CVZ stelt beleidsregels op

Ziekenfondsen die beleggen moeten een transparant beleggingsbeleid voeren. Dit beleid moet schriftelijk worden vastgelegd, zodat de controleerbaarheid van de beleggingen wordt vergroot. Bovendien moeten de ziekenfondsen een afzonderlijk beleid vaststellen voor de beleggingen van hun wettelijke en niet-wettelijke middelen. Dit moet zodanig gebeuren dat er geen verwarring kan ontstaan over de toerekening van rendement en risico van beleggingen van de twee onderscheidende vermogens.
Deze beleidsregels zijn opgesteld door het College voor zorgverzekeringen (CVZ). De beleidsregel is op donderdag 12 juli door het College vastgesteld en ter goedkeuring aan de minister van VWS voorgelegd.

Bij het beleggen van hun wettelijke middelen moeten de ziekenfondsen aan twee risiconormen voldoen:

1. de kans dat een ziekenfonds op een termijn van vijf jaar een positief rendement heeft op deze beleggingen moet ten minste 99 procent zijn;

2. de kans dat binnen één jaar geen problemen ontstaan met de vereiste solvabiliteit moet minimaal 99 procent zijn.

Door het stellen van deze strikte eisen kunnen de verzekerden van de ziekenfondsen en de samenleving er zeker van zijn dat tijdelijk overtollige wettelijke middelen zorgvuldig worden beheerd. Verder moeten ziekenfondsen hun niet-wettelijke middelen zodanig beleggen, dat er - als gevolg van die beleggingen - nooit risico's kunnen ontstaan voor de wettelijke middelen van het ziekenfonds.

Het CVZ verstrekt de ziekenfondsen jaarlijks een beleggingstoets waarmee zij kunnen nagaan of zij voldoen aan de gestelde eisen voor hun beleggingen. Daarnaast zal er op worden toegezien of de ziekenfondsen zich houden aan de risiconormen. Binnen de beperkingen die daaruit voortvloeien krijgen ziekenfondsen zo veel mogelijk de gelegenheid om een hoog rendement op hun beleggingen te behalen. Zo kunnen zij hun nominale premies laag houden, waardoor ze met elkaar kunnen concurreren.

Organisaties die met publieke middelen omgaan moeten dat zo zorgvuldig mogelijk doen vindt het kabinet. Deze organisaties moeten daarom hun (in principe tijdelijk) overtollige middelen risicomijdend beleggen. Overeenkomstig het kabinetsbeleid heeft het ministerie van VWS een ministeriële regeling vastgesteld voor het beleggingsbeleid van ziekenfondsen.

Op verzoek van de minister heeft het CVZ vervolgens de nota 'Beleidsregels beleggingen ziekenfondsen' opgesteld, waarin is uitgewerkt hoe de regeling in de praktijk moet worden toegepast. De beleidsregels van het CVZ zijn opgesteld met steun van externe deskundigen en in overleg met vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, Zorgverzekeraars Nederland en het College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ).

Auteur: J. van der Pas (020) 34 75 605

Mutatiedatum 01/07/13 15:22:10

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie