Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering wijzigt convenantprocedure

Datum nieuwsfeit: 13-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

Evaluatie en bijsturing mobiliteitsconvenants

Op voorstel van Steve STEVAERT, Vlaams minister van Mobi- liteit, worden een aantal belangrijke wijzigingen aan de convenantprocedure doorgevoerd. De procedure wordt ver- beterd, de startnota wordt verfijnd en er wordt een nieuwe module gecreëerd met betrekking tot de subsidië- ring van flankerende maatregelen. De mobiliteitscon- venants die sedert 1996 tussen de Vlaamse overheid, de gemeenten en De Lijn worden afgesloten, hebben op vele plaatsen in Vlaanderen reeds geleid tot een betere, inte- grale aanpak van de mobiliteitsproblematiek. Jaarlijks wordt er een evaluatie uitgevoerd om de werking te opti- maliseren en indien nodig bij te sturen.

Reeds 271 van de 308 Vlaamse gemeenten hebben een mobili- teitsconvenant onderschreven. Daarbij werden reeds 320 modules voor de verwezenlijking van projecten onderte- kend. Dat betekent dat ongeveer 40% van het investe- ringsprogramma convenantgebonden is.

De procedure voor het realiseren van projecten die uitsluitend tot doel hebben de verkeersveiligheid te bevorderen, wordt verbeterd. Tot op heden werden derge- lijke projecten vrijgesteld van een convenant met een maximaal bedrag van 5 miljoen fr. Dit bedrag wordt opge- trokken tot 198.315 euro (8 miljoen fr.).

De startnota vormt het begin van de projectvoorbereiding. Bij de vorige evaluatie werd dit begrip gelanceerd. Het werd gedurende 1 jaar uitgetest en verfijnd. De bedoeling is de gemeenten veel vroeger in te schakelen in het planningsproces voor de realisatie van een bepaald infrastructuurproject. Uit de proefperiode bleek dat deze aanpak tot een snellere en eenvoudiger procedure leidt.

Een derde aanpassing betreft de invoering van een nieuwe module (module 15), die betrekking heeft op de subsidi- ëring van flankerende maatregelen. Deze maatregelen ondersteunen een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid, maar zijn niet infrastructuurgebonden. Dit zijn projecten zoals het betrekken van de publieke opinie in het mobi- liteitsplan, activiteiten rond een duurzaam parkeer- beleid, enzovoort.

Persinfo : Tina Verraes
Persdienst minister Steve Stevaert
tel. 02 553 70 45
e-mail: (tina.verraes@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie