Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitslag wijkbewonersenquête Meerzicht Zoetermeer

Datum nieuwsfeit: 13-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zoetermeer

Uitslag wijkbewonersenquête Meerzicht zet Meerzicht 'op de kaart!'

Op 11 en 12 mei jl. heeft het wijkteam Meerzicht, een samenwerkingsverband van woningbouwverenigingen, politie, Bovos en gemeente, een informatiemarkt voor de wijkbewoners van Meerzicht georganiseerd. Dit ter voorbereiding van het (concept)Wijkactieplan Meerzicht 2002.

Op weg naar een wijkactieplan
In een wijkactieplan geven voornoemde partijen, die elk op hun eigen terrein actief bezig zijn in de directe leefomgeving van Meerzicht, aan waar in de komende tijd prioriteiten zullen worden gelegd. De informatiemarkt, opgebouwd rond een viertal themas, was de start om te komen tot een definitief wijkactieplan en gaf buurtbewoners dé gelegenheid om hun aandachtspunten en prioriteiten kenbaar te maken. De themas waren: veiligheid/leefbaarheid, spelen en speelplaatsen, bestrijding vandalisme en graffiti, en
zwerfvuil/schoonhouden/opruimen, inclusief parkeeroverlast, Duurzaam Veilig, en Groen.
Er was ook een 'klaagmuur' en een 'participatiemuur'. Maar liefst 409 enquêteformulieren zijn ingevuld. Thans zijn is deze onmisbare aanvullende informatie verwerkt.

Uitslag enquête
De meeste wijkbewoners hebben in de enquête aangekruist dat het wijkteam het komende jaar als eerste de onveiligheid moet aanpakken. Binnen dit thema moet de meeste aandacht worden besteed aan de onveiligheid in en rond de NS-stations. Het thema beheer en onderhoud is daarna door de meeste wijkbewoners gekozen. De meeste aandacht gaat uit naar maatregelen ter bestrijding van vandalisme. Op de derde plaats scoort het thema speelvoorzieningen. Met name de speelvoorzieningen voor 6 tot 12 jarigen verdienen daarbij de aandacht met name omdat er voor deze groep onvoldoende speelplaatsen zouden zijn.

Driekwart van de respondenten die kiezen voor het thema Communicatie met en informatieverstrekking aan bewoners zijn van mening dat ze onvoldoende op de hoogte zijn van de projecten en activiteiten die in Meerzicht worden uitgevoerd. Men zou met name meer informatie willen hebben over zwerf- en huisvuilverwijdering. Informatie over wat er in Meerzicht aan de orde is, leest men vooral in de huis aan huis bladen en locale krant. 45% vindt de hoeveelheid informatie die wordt verspreid onvoldoende. Ook vindt 35% de frequentie waarin de informatie wordt verspreid onvoldoende.

Samenwerking
In totaal zegt 9% van alle respondenten actief te willen worden als vrijwilliger in Meerzicht. De voorkeur gaat daarbij uit naar bestuursfuncties en de functie vrijwilliger rondom de speelplaatsen in de wijk. Met name in de Landen- en de Bossenbuurt bestaat interesse voor vrijwilligerswerk.
Tot slot is meer dan driekwart van de respondenten het eens met de keuze van het wijkteam voor wat betreft de vier gekozen themas.

Hoe verder?
In september aanstaande wordt er een wijkinformatieavond georganiseerd voor alle bewoners in Meerzicht waarop de uitkomsten van alle inventarisaties nogmaals worden gepresenteerd, waarna bezoekers met gemeenteraadsleden van gedachte kunnen wisselen over het (concept)Wijkactieplan Meerzicht 2002.
De exacte datum en locatie voor deze avond volgt zo spoedig mogelijk.Gemeente Zoetermeer © July 2001

Last update: 13 July 2001 (14:53)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie