Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NOS, Tekst gesprek met de minister-president, N.3, 22.50 uur

Datum nieuwsfeit: 13-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red9730
13-7-2001, NOS, Gesprek met de minister-president, N.3, 22.50 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD, OVER DE OLYMPISCHE SPELEN IN PEKING, DE ROL VAN

DE KROONPRINS IN HET IOC, VOLENDAM EN DE KONINKLIJKE

VERLOVING

OLYMPISCHE SPELEN IN PEKING

VAN DER GRAAF:
In Moskou is er een kogel door de kerk gejaagd: de Olympische Spelen gaan naar China, een land waar volgens Amnesty International martelingen zijn, `hogesnelheidsrechtspraak' en in de afgelopen drie maanden meer executies dan in de rest van de wereld in de afgelopen drie jaar. Is dat nou een goed besluit van het IOC?

KOK:
Het is in ieder geval met een overweldigende meerderheid, iets van 56 op 122 of daaromtrent, genomen, dus een vrij forse afstand tot nummer twee, Toronto, met 22. Het geeft natuurlijk heel veel stof tot nadenken, ook over de vraag: hoe zou de wereld zich nu het beste kunnen opstellen richting China de komende tijd, in het licht van deze beslissing, die natuurlijk een beslissing van het IOC is.

VAN DER GRAAF:
Daar bent u blij om, dat u daar niets mee te maken hebt?

KOK:
Ja, het is op zichzelf goed dat het niet een besluit van de VN-Veiligheidsraad of van de Algemene Vergadering van de VN is, zo'n besluit waar de Spelen komen. Maar sport en politiek raken elkaar natuurlijk altijd op de één of andere manier, dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich hier ernstige vragen bij stellen. En ik kan alleen maar hopen dat in elk geval voor China geldt dat men zich tijdig bewust is van het feit dat als je zo in het centrum van de wereldbelangstelling komt te staan, zoals nu het geval zal zijn met de voorbereiding op de organisatie van de Spelen, dat men ook bepaalde morele verplichtingen heeft om op een aantal terreinen meer rekening te houden met opvattingen en algemeen geldende waarden elders. Ik voeg daar natuurlijk wel onmiddellijk bij, dat als je bijvoorbeeld praat over terdoodveroordelingen: we hebben een paar jaar geleden de Olympische Spelen in Atlanta gehad, dat de Verenigde Staten ook nog een land is dat terdoodveroordelingen kent. Weliswaar op een minder grote schaal met natuurlijk andere verhoudingen ten aanzien van mensenrechten, dus laten we ook niet in zwart-wit termen spreken.

VAN DER GRAAF:
Maar als u zegt "laten we hopen dat China dit aangrijpt om de situatie binnenlands nog eens te bekijken en wellicht te verbeteren", dat is in Berlijn niet gebeurd in '36, dat is in Argentinië niet gebeurd met het WK voetbal, waar u indertijd geloof ik ook niet zo gelukkig mee was, en het is in de Sovjet-Unie ook niet of nauwelijks gebeurd. Dus is er nou reden om te hopen dat dat ook echt gebeurt? Kunnen we niet gewoon zeggen dat het een betreurenswaardige beslissing is van het IOC?
KOK:
Als u dat laatste zou willen zeggen, dan zou je dus om politieke redenen moeten zeggen dat op het China van thans, voor het organiseren van grote evenementen ­ dit is dan sport, maar ook andere grote evenementen ­ een soort boycot berust. Dat is niet het geval. Er vinden tal van grote en belangrijke internationale conferenties en manifestaties plaats. Er zijn reguliere uitwisselingen, bilateraal, multilateraal, met China, als belangrijke politieke en economische kracht in onze wereld. We doen zaken met ze, maar ook in diplomatiek-politieke sfeer. Als bijvoorbeeld President Bush bezig is om zieltjes te winnen in de wereld voor zijn Missile Defence, voor zijn ruimteschild-achtige benadering, dan zeggen we: "De president doet er goed aan niet alleen met de Europeanen en de Russen, maar ook met China te consulteren". Ze spelen op alle terreinen volop hun rol mee. Ik zou het dus geen goede lijn vinden vanuit de politiek om als het ware een isolement van China te bepleiten, of een isoleringsbeleid ten opzichte van China te voeren.

VAN DER GRAAF:
Want daar zijn ze te belangrijk voor?

KOK:
Ik denk dat isolement van China ten opzichte van de grote wereld, ook door die grote wereld georganiseerd, uiteindelijk voor al die zaken die wij belangrijk vinden, slecht zou zijn. Want een China dat op een militair-revanchistische wijze en heel erg naar binnen gekeerd zich organiseert en ontwikkelt is een groter gevaar voor de stabiliteit in de wereld, dan een China dat er bij wordt getrokken. Maar onderdeel van dat erbij getrek is dat er heel kritisch en krachtig met ze moet worden gesproken over universele waarden en normen, die ook op het punt van mensenrechten alom gelden en daar vaak onvoldoende worden gerealiseerd. Dus de dialoog daarover moet voortgaan.

ROL KROONPRINS

VAN DER GRAAF:
Nu hebben wij één binnenlandse complicatie: de Kroonprins heeft deelgenomen aan die stemming vanmiddag in Moskou. Heeft de Nederlandse regering hem een stemadvies meegegeven?

KOK:
Dat is helemaal geen binnenlands-politieke complicatie. Er is geen regering die zich uit via zijn IOC leden over de vraag of het wel of niet China mag worden. Het is waar dat de Kroonprins onder de ministeriële verantwoordelijkheid valt. Het is ook waar dat de Kroonprins zich daar natuurlijk verstaat, dat heeft hij ook gedaan, met de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van VWS, van Sport.

VAN DER GRAAF:
Hij heeft met Van Aartsen gesproken, en met mevrouw Vliegenthart?

KOK:
Uiteraard zijn daar oriënterende contacten over geweest. Vervolgens heeft de Prins als lid van het IOC zijn eigen verantwoordelijkheid en hij brengt zijn stem in het geheim en in vertrouwelijkheid uit en dat moet zo blijven.

VAN DER GRAAF:
Heeft meneer Van Aartsen hem een advies gegeven om te stemmen?

KOK:
De heer Van Aartsen heeft hem zeker een aantal overwegingen meegegeven die hij dan in zijn totaalbeschouwing kon betrekken. Verder is hij natuurlijk vrij in het maken van zijn afweging als IOC lid, waar hij immers op persoonlijke titel en zonder last of ruggespraak zit.

VAN DER GRAAF:
Mag ik aannemen dat de heer Van Aartsen hem overwegingen heeft meegegeven die niet direct tot de keuze van China zouden leiden?

KOK:
Ik denk dat u dat rustig aan minister Van Aartsen en de Kroonprins kan overlaten om daar op het goede moment de goede dialoog over te hebben en dat u het aan mij kunt overlaten om daar verder niets over te zeggen.

VAN DER GRAAF:
Wéét u wat hij gestemd heeft?

KOK:
Ook al zou ik het weten, dan zou ik het u niet zeggen.

VAN DER GRAAF:
Maar weet u het?

KOK:
Ik heb een vermoeden.

VOLENDAM EN VERLOVING KROONPRINS

VAN DER GRAAF:
Dit is het einde van het parlementaire jaar. De vakantie staat voor de deur. Wat hebt u nou politiek als het meest hachelijke moment ervaren, zelf?

KOK:
Het meest donkere moment was het drama in de nacht van nieuwjaar in Volendam. Dat slaat alles, omdat daar jonge mensenlevens in de knop gebroken werden. Gevoelens van onmacht en van collectieve schuld die je met elkaar voelt, vanwege het onvoldoende naleven van veiligheid en dingen die anders en beter hadden gekund. Maar dat is dan iets dat hachelijk is en ook buiten je eigen bereik ligt. Iets dat hachelijk was en binnen mijn bereik lag, dat was natuurlijk het tot een goed einde brengen van de zaak met de verloving en het aanstaande huwelijk van de Kroonprins. Ik kan niet ontkennen dat dat , op dat punt, het lastigste was. Zeker ook in die fase, waarin ik zelf wel wist waar ik ongeveer op uit wilde komen. Maar je hebt het niet alleen voor het zeggen. Dus er was toen wel heel veel geduld en overredingskracht en ook creativiteit voor nodig, om dat zo ver te krijgen. Ik ben eigenlijk heel blij, als ik nu terugkijk dat toen ik echt vroeg, terwijl ik niet veel te bieden had aan de Kamer en aan de samenleving, om een beetje geduld en vertrouwen, dat dat toch werd gehonoreerd. De Kamer heeft toen ook heel ruiterlijk van links tot rechts ­ misschien heeft men wel gedacht: "Waar is die premier mee bezig? We weten het niet" ­ mij toch de ruimte gegeven. Dat ik uiteindelijk heb kunnen uitkomen waar ik uitkwam, in overleg en samenspraak met alle betrokkenen, is ook mede mogelijk gemaakt door het feit dat men dat vertrouwen heeft gegeven. Daar ben ik heel dankbaar voor.

VAN DER GRAAF:
Als we achteraf de reconstructie zien en de getuigenissen horen van de mensen die daar deel van uit hebben gemaakt. We hebben een beetje gehoord van meneer Van der Stoel en van professor Baud. Op enig moment is het toch langs de rand van de afgrond gegaan, krijg je de indruk. Hebt u dat zo beleefd in die dagen?

KOK:
Dat is wat dramatisch uitgedrukt. Als ik dat van buiten zou moeten beschrijven zou ik misschien ook snel dat soort woorden gebruiken, maar ik ben er zo zelf bij betrokken geweest en uiteindelijk zo verantwoordelijk voor het geheel, dat ik dat gevoel dat we de bocht uitvlogen nooit echt heb gehad. Maar het was wel spannend.

VAN DER GRAAF:
Is er niet een moment geweest dat u dacht: "Dit kan ook fout gaan"?

KOK:
Daar moet je in principe altijd een beetje rekening mee houden. Maar de overheersende vrees dat dat ook zou gaan gebeuren heb ik niet gehad. Maar ik moet u zeggen dat het wel voldoening schonk, en nog wel voldoening schenkt, dat dat op een goede manier is opgelost, waar iedereen redelijk mee bleek te kunnen leven, enkele uitzonderingen daar gelaten. Niet iedereen heeft natuurlijk voor het huwelijk gestemd. Er zijn ook mensen die onoverkomelijke problemen blijven houden met het feit dat de Prins van Oranje, en daarmee het Huis, nu een duurzame connectie aangaat met de familie Zorreguieta. En dan gaat het niet om Máxima, maar om haar vader. Die persoonlijke en emotionele overwegingen begrijp ik ook heel goed, maar ik heb onder die gegeven omstandigheden geprobeerd er het beste van te maken. Dat had dus niet zonder samenspraak met alle betrokkenen gekund. Het had ook niet gekund zonder die ruimte die ik daarvoor kreeg. Maar het is af en toe best hachelijk geweest, want dat waren uw woorden, "wat zijn hachelijke kwesties geweest?" Dit was er dus één van.

VAN DER GRAAF:
Hebt u het op enig moment moeilijk gevonden om te laveren tussen de politieke verantwoordelijkheid die u droeg en wilde dragen, en de persoonlijke gevoelens van een jonge man die gewoon tot over zijn oren verliefd is en gewoon recht voor zijn aanstaande vrouw gaat staan.

KOK:
Ik ben natuurlijk in dit vak, in deze verantwoordelijkheid, geleidelijk aan wel gaan leren dat die persoonlijke gevoelens nooit opzij mogen worden gezet. Maar als het gaat om ons koningschap en om ons constitutioneel bestel, inclusief de vraag of een parlement straks wel of niet goedkeuring voor een huwelijk kan gaan geven, respectievelijk een regering of een minister-president ook verantwoordelijkheid neemt voor het vragen van die toestemming, dat dan het deel uitmaken van dat bestel en van dat Huis ietsje af doet van alleen maar recht doen aan de menselijke kanten. Het gaat om een persoonlijke keuze om een huwelijk aan te gaan op enig moment. Het gaat om de vraag of in ons bestel aan de voorwaarden wordt voldaan om dat mogelijk te maken. En het belastende verleden van de vader was hier natuurlijk een factor van enorm gewicht.

VAN DER GRAAF:
Het kwam niet automatisch goed?

KOK:
Het kwam niet automatisch goed. Des te meer de dankbaarheid als het uiteindelijk wel op zijn pootjes terecht komt.
(letterlijke tekst, ongecorrigeerd, LV)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...