Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Wageningen stelt geld beschikbaar voor plan Wageningen Oost

Datum nieuwsfeit: 16-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wageningen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wageningen

rondje Deelplan Wageningen Oost

In de vergadering van 16 juli 2001 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van 600.000, - voor de uitvoering van het deelplan Wageningen Oost.
Het deelplan is gewijzigd op het onderdeel herinrichting kruispunt Ceresstraat-Veluviaweg naar aanleiding van de resultaten van de inspraak. Deze wijziging zal worden uitgevoerd volgens het plan van de omwonenden.

Geschiedenis
Deelplan Oost omvat het gebied tussen de Diedenweg, Ritzema Bosweg, Churchillweg, Hoevestein, Hollandseweg en Nobelweg. Van november 1998 tot december 2000 is een groot aantal enthousiaste wijkbewoners bezig geweest met het nadenken over en het opstellen van plannen om de openbare ruimte in de wijk te verbeteren. Een eerste lijst met 157 verbeterpunten is door een proces van zeven, selecteren, terugkoppelen, toetsen aan de hand van criteria en buurtvergaderingen teruggebracht tot dertien belangrijke punten. De deelplangroep heeft uiteindelijk zes voorstellen gekozen die binnen het vastgestelde budget van zes ton passen. Daarnaast heeft de groep een reservelijst gemaakt met nog eens vier plannen.

De plannen
In het definitieve plan ligt de nadruk op spelen en groen. Verkeersmaatregelen zullen in een later stadium in het kader van Duurzaam Veilig uitgevoerd worden.
Concreet gaat het om de aanleg van speelgelegenheden in Irene (hoek Essenlaan en Acaciapad) voor peuters en kleuters, en aan de Kolkakkerweg tussen twee flats. Hierbij wordt een speelterrein ingericht voor kinderen ouder dan 4 jaar.
De andere voorstellen betreffen de herinrichting van het kruispunt Ceresstraat-Veluviaweg, de omvorming van het Meidoornplantsoen tot een park waarbij een plek gecreëerd wordt voor alle leeftijden, de herinrichting van de vier speelveldjes in het Nobelpark en de herinrichting van het plein Einthovenstraat.

Uitvoering
De sector Openbare Werken van de Gemeente Wageningen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de voorstellen. De aanleg van de speelgelegenheden in Irene en aan de Kolkakkerweg zal als eerste opgepakt worden. Het is de bedoeling om nog dit najaar deze terreintjes volgens de voorstellen van de bewoners in te richten. Vervolgens zijn de andere voorstellen aan de beurt. Het is de bedoeling om de verschillende activiteiten van de sector Openbare Werken in de betreffende wijk zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Zo is het wijkteam Oost in de Bovenbuurt gestart met het ecologisch groenbeheer. Dit betekent onder andere dat het groen in een aantal bestaande plantvakken en veldjes vervangen gaat worden. De planning van de herinrichting van de speelveldjes in het Nobelpark zal dan ook in nauw overleg met de medewerkers van het wijkteam oost plaatsvinden, zodat speeltoestellen en groen in één keer worden aangelegd.

Voor vragen met betrekking tot de uitvoering van het deelplan Oost kunt u contact opnemen met mw. M. Vrancken, Openbare Werken, telefoon 492 941.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie