Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Geannoteerde agenda Algemene Raad BZ

Datum nieuwsfeit: 16-07-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=417622Aan de Voorzitters van de Algemene Commissie
voor Europese Zaken en van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 3 juli 2001 Auteur Mr G.A. Beschoor Plug
Kenmerk DIE/374/01 Telefoon 070-3485005
Blad /4 Fax 070-3484086
Bijlage(n) - E-mail (die@minbuza.nl)
Betreft Geannoteerde agenda Algemene Raad van 16 en 17 juli 2001 Zeer geachte Voorzitter,

Conform de bestaande afspraken heb ik de eer U hierbij de geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 16 en 17 juli 2001 aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Geannoteerde agenda van de Algemene Raad van 16 en 17 juli 2001

Openbaar debat

Het onderwerp van het traditionele openbaar debat in de Algemene Raad aan het begin van een Voorzitterschap is op dit moment nog niet bekend.

Grote Meren regio

Het Grote Merendossier is aangekondigd als één van de prioriteiten op buitenlands terrein tijdens het Belgische EU-Voorzitterschap. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Voorzitter een toelichting geven op de bestaande nationale plannen om een discussie over de mogelijke EU rol te entameren. Aan het Belgische actie-plan voor de Grote Merenregio ligt een zestal basisbeginselen ten grondslag:


- de plannen moeten rechtstreeks ten goede komen aan de lokale bevolking;
'African ownership';


- acceptatie van alle Congolezen die kunnen, willen en moeten bijdragen aan de vooruitgang van de DRC als gesprekspartners van België;


- de akkoorden van Lusaka en Arusha als het politieke kader voor oplossing van de problemen in de DRC;


- waakzaamheid in verband met de zeer fluïde situatie in de regio;

- inpassing van een en ander in internationaal, met name Europees kader.
De inhoud van het Belgische plan richt zich op


- versterking van de bilaterale OS-relatie met de DRC;

- versterking van de samenwerking tussen de IFI's en de DRC;

- verdere activering van diplomatieke initiatieven t.a.v. de Grote Merenregio;


- versterking van coördinatie en coherentie binnen de EU t.a.v. de DRC.
Nederland is voorstander van een actievere rol van de EU in de Grote Merenregio en staat derhalve welwillend tegenover de plannen van België. Met name versterking van coördinatie en coherentie binnen de EU is daarbij van belang. Zoals bekend voorziet Nederland geen OS-relatie met de DRC. Nederland zal doorgaan met het verstrekken van humanitaire hulp, het ondersteunen van de vredesprocessen en wanneer mogelijk het inzetten op DDR programma's, rekening houdend met de fluïde situatie. Nederland is evenals België voorstander van nauwe samenwerking tussen de IFI's en de DRC. Nederland zal wederom benadrukken voorstander te zijn van een regionaal gerichte aanpak van de problematiek in de Grote Meren.

Westelijke Balkan

De Raad zal voornamelijk spreken over de situatie in Macedonië. Naar verwachting zal de onlangs benoemde Speciale Vertegenwoordiger van HV Solana in Skopje, de heer Léotard, verslag doen van zijn eerste indrukken en zijn pogingen partijen te helpen bij het vinden van een politieke oplossing voor het ernstige conflict.

Verder zal de Raad terugblikken op de donorconferentie voor de FRJ die op 29 juni in Brussel werd gehouden alsmede de uitlevering van voormalig President Milosevic aan het ICTY.

Tot slot zal mogelijk aan de Raad voorliggen een Gemeenschappelijk Standpunt dat voorziet in de afkondiging van reisrestricties tegen een aantal extremisten in de Balkan. Deze lijst zal deels zijn gebaseerd op maatregelen die de VS reeds hebben genomen tegen etnisch Albanese extremisten, Bosnisch-Kroatische ultra-nationalisten, personen aan wie oorlogsmisdaden ten laste zijn gelegd en andere individuen en groepen die vrede en stabiliteit op de Balkan bedreigen.

Midden Oosten

De Raad zal spreken over de meest recente ontwikkelingen in het Midden Oosten vredesproces en de rol van de EU daarbij. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar het verslag van de Algemene Raad van 25 juni, dat U separaat is toegegaan.

Durban conferentie over Racisme

De Raad zal praten over de EU-positie ten aanzien van de Wereld Racisme Conferentie in Durban. Daarbij zal tevens het gesprek dat de Raad op 25 juni jl. met mw Robinson had aan de orde komen. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar het verslag van de Algemene Raad van 25 juni, dat U separaat is toegegaan.

Follow-up ER Gotenburg

Onder dit agendapunt zal het Belgisch Voorzitterschap waarschijnlijk willen spreken over de mogelijkheden van een dialoog met demonstranten, naar aanleiding van de rellen die tijdens de Europese Raad in Gotenburg hebben plaatsgevonden. Op 13 juli zal een JBZ Raad zich hierover buigen.

Uitbreiding EU

Het Belgisch Voorzitterschap zal informatie geven over het programma van de komende zes maanden. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar het Algemeen Overleg van 21 juni, waar is gesproken over het Belgisch Voorzitterschap.

En marge:

En marge van de Raad vindt de achtste associatieraad plaats met Hongarije. Op de agenda staan onder meer de pre-accessiestrategie, de stand van zaken met betrekking tot implementatie van de Europa-akkoorden, pre-accessiesteun (Phare, Sapard en Ispa), financiële steun van de EIB en regionale samenwerking.

En marge van de Raad zullen tevens de tweede samenwerkingsraden plaatsvinden met Kazachstan en Kirgizië. De Partnerschap en Samenwerkingsovereenkomsten uit juni 1999 zijn het belangrijkste kader waarin de samenwerking tussen de EU en deze twee landen wordt uitgevoerd.

De EU zal tijdens de politieke dialoog haar zorg uitspreken over democratie en rechtstaat in beide landen. De media wordt beknot, de oppositie wordt herhaaldelijk lastig gevallen door de regering en er is geen onafhankelijke rechtspraak. Respect voor rechtstatelijke beginselen zijn essentieel om de betrekkingen met beide landen te intensiveren. Voorts zal de EU aandacht vragen voor een aantal openstaande handels- en investeringsgeschillen, in het bijzonder intellectueel eigendom, het vigerende belastingregiem voor buitenlanders en de reisbeperkingen die aan buitenlanders worden opgelegd. Het is van groot belang dat de regeringen van beide landen inzien dat dergelijke obstakels buitenlandse investeerders afschrikken.

Kenmerk DIE/374/01
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie