Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen lid Koenders over onlusten in Papua

Datum nieuwsfeit: 16-07-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=418259Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Azië en Oceanië afdeling Zuidoost-Azië en Oceanië Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 16 juli 2001 Auteur mr J. Roodenburg
Kenmerk DAO-0709-01 Telefoon 070-3485655
Blad Fax 070-3485323
Bijlage(n) E-mail (jj.roodenburg@minbuza.nl)
Betreft Vragen van het lid Koenders over onlusten in Papua

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer van 2 juli 2001, kenmerk 2000112940, waarbij gevoegd waren de door het lid Koenders overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, in bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen aan te bieden.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, op vragen van het lid Koenders.

Vraag 1

Hoe beoordeelt u de huidige verslechterende mensenrechten in Papua? Welke maatregelen stelt u voor in bilateraal, EU en VN-verband?

Antwoord

De mensenrechtensituatie in Irian Jaya is voorwerp van aanhoudende zorg. De constructieve dialoog tussen de Indonesische regering en het Papoea presidium wordt al langer bemoeilijkt door terugkerend geweld. Ik refereer onder meer aan de ernstige onlusten op 5 en 6 oktober 2000 in Wamena, waarbij tientallen doden vielen onder de Papoea's en immigranten, alsmede de gebeurtenissen begin december vorig jaar, toen bij botsingen tussen betogende Papoea's en oproerpolitie in Merauke en Fakfak tien doden en vele gewonden vielen en na een aanval op een politiepost in Abepura - waarbij twee agenten werden gedood - diverse Papoea's ernstig werden mishandeld. Ik noem tot slot de recente arrestatie van 16 Papoea's in Manokwari, naar verluidt in verband met een gewapende aanval op een politiepost in Wondiboi, waarbij vijf agenten zouden zijn omgekomen, en de ontvoering van twee Belgen door het Papoea Bevrijdingsfront.

Ik constateer ook dat de nationale mensenrechtencommissie Komnas HAM haar rapport inzake de rellen in Abepura inmiddels heeft overhandigd aan het Openbaar Ministerie. Dit rapport noemt een aantal seniore politie-officieren als de verantwoordelijken voor het politie-geweld op 7 december. Komnas HAM heeft het Openbaar Ministerie aanbevolen de zaak voor te brengen voor het pas opgerichte mensenrechtentribunaal in Makassar.

Hoewel de huidige politieke situatie beperkingen oplegt aan de snelheid en daadkracht waarmee de Indonesische regering deze en andere urgente vraagstukken ter hand neemt, blijft Nederland haar aanspreken op haar verantwoordelijkheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het bilaterale en multilaterale kanaal. Zo heeft de EU troika, op verzoek van Nederland, de mensenrechtensituatie in Irian Jaya aan de orde gesteld tijdens de politieke dialoog met minister Shihab op 24 mei in Beijing. Daarnaast buigt de EU zich over het Nederlandse voorstel om, analoog aan de missies naar de Molukken, een EU-missie naar Irian Jaya te ondernemen.

In een bilateraal gesprek met mijn Indonesische collega op 25 mei heb ik eveneens gewezen op het belang van een oplossing van de regionale conflicten via een vreedzame dialoog. Ook in recente gesprekken op hoog ambtelijk niveau alsmede tussen de Nederlandse ambassade en de Indonesische minister van Justitie is gewezen op de Nederlands zorg over de mensenrechtensituatie in Irian Jaya en aangedrongen op daadkracht en visie ter zake, met name op het gebied van de berechting van hen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de autonomie-voorstellen van de Universiteit van Papua en de (afhoudende) reactie van Djakarta hierop? Hoe kan een effectieve dialoog van buitenaf gestimuleerd worden zodat mensenrechtenschendingen worden voorkomen?

Antwoord

Het Indonesische parlement buigt zich over twee concept wetsvoorstellen inzake speciale autonomie: een door het Indonesische ministerie van Binnenlandse Zaken geschreven concept en een concept afkomstig uit Irian Jaya. Laatstgenoemd concept komt vooral uit de koker van medewerkers van de Cendrawasih-universiteit in Jayapura en van enkele andere leden van de Papoea intelligentsia. De belangrijkste fracties in het Indonesische parlement hebben inmiddels besloten beide versies als een geheel te behandelen. Het voorstel uit Irian Jaya bevat elementen die de Papoea's de kans bieden zelf te gaan werken aan een verbetering van hun sociaal-economische omstandigheden en zou als zodanig kunnen bijdragen aan een vreedzame oplossing van een langlopend conflict. Deze opvatting heeft Nederland in de hierboven genoemde contacten nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van de Indonesische regering. Na aanneming van de speciale autonomie-wet zal Nederland bij Jakarta aandringen op adequate implementatie. Daarnaast beziet Nederland op welke wijze op dat moment kan worden bijgedragen aan in voorbereiding zijnde multilaterale programma's die beogen op lokaal niveau sectorale steun te bieden.

Vraag 3

Welke programma's zijn nodig om de AIDS-epidemie in Papua te bestrijden? Welke rol kan Ontwikkelingssamenwerking spelen?

Antwoord

Ervaring heeft geleerd dat een multi-sectorale aanpak van HIV/AIDS, gericht op preventie in combinatie met zorg voor getroffenen de meest effectieve aanpak is. Met een bijdrage van NLG 6,5 miljoen ondersteunt Nederland daarnaast een meerjarig programma van de WHO in Indonesië, dat zich primair richt op de verbetering van de tuberculosebestrijding, waarin HIV/AIDS interventies zijn geïntegreerd. De WHO/UNAIDS en diverse internationale NGO's hebben overigens effectieve programma's in Irian Jaya, gericht op AIDS-bestrijding en preventie.

Nederland zal de Indonesische autoriteiten voorts wijzen op het Asian Harm Reduction Network, gevestigd in Thailand, en financieel gesteund door Nederland. Deze organisatie, die door UNAIDS als 'Best Practice Case", is uitgeroepen helpt particuliere organisaties en overheidsinstanties bij het uitwerken van een strategie en werkplan om druggebruikers voor HIV-besmetting te behoeden.

Vraag 4

Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over het conflict in Wasior (Manokwari, Papua) tussen de lokale bewoners en een houtkapmaatschappij, en de aanval van Brimob-politie op 22 mannen uit Nabire waarbij wellicht vier (wellicht zes) doden vielen? Bent u tevens op de hoogte van de operatie "Comb and destroy", die vanaf eind mei jl. daar gaande is? Hoe beoordeelt u deze incidenten?

Antwoord

Deze berichtgeving is mij bekend. Deze incidenten, waarbij overigens een verband lijkt te liggen met de hierboven genoemde gewapende aanval op een politiepost in Wondiboi, vormen net als eerdere gewelddaden een ernstige bedreiging van de dialoog tussen de Indonesische regering en het Papoea presidium.

Vraag 5

Bent u het eens met de stelling dat de operatie "Comb and destroy", die op het moment een ware exodus van de plaatselijke bevolking veroorzaakt alsmede grove mensenrechtenschendingen teweegbrengt, met onmiddellijke ingang een halt toegeroepen moet worden? Zo ja, welke stappen bent u van zins daarvoor te ondernemen? Hoe beoordeelt u in dit kader de rol van Brimob?

Antwoord

Het is de Indonesische regering die in dit conflict gezag moet uitoefenen en aan mensenrechtenschendingen, door welke partij ook, een halt moet toeroepen. Zoals hierboven is toegelicht zal de Nederlandse regering haar hierop aanspreken via alle hiertoe beschikbare kanalen.

Vraag 6

Vindt u niet dat de Brimob, de Indonesische mobiele brigade, zich teveel macht heeft toegeëigend en bovendien misbruikt, waardoor een 'staat in een staat' dreigt te ontstaan?

Antwoord

Uit de hierboven gegeven antwoorden kunt u afleiden dat Nederland het optreden van delen van het Indonesische leger en de politie kritisch tegen het licht houdt. Ik constateer overigens dat de Indonesische mensenrechtencommissie zelf heeft geconcludeerd dat delen van de Indonesische politie bij de uitoefening van hun bevoegdheden ernstige fouten hebben gemaakt.

Kenmerk DAO-
Blad /5

1 Tijdschrift Kabar Baru, juni 2001.


===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...