Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS registreert daling werkloosheid

Datum nieuwsfeit: 18-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Daling werkloosheid

Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregistreerde werklozen in het tweede kwartaal van 2001 uit op 132 duizend. In de laatste twaalf maanden daalde het aantal werklozen gemiddeld met drie à vierduizend per maand.

Ontwikkeling werkloosheid
In het tweede kwartaal kwam het aantal geregistreerde werklozen uit op 132 duizend. Dat is aanzienlijk minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Tussen deze twee kwartalen is echter een daling van de werkloosheid door seizoeneffecten gebruikelijk. Na verwijdering van seizoeneffecten is het werkloosheidscijfer negenduizend lager dan in het eerste kwartaal van dit jaar. Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. De tendens van de werkloosheid kan daarom het beste over een wat langere periode worden vastgesteld. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal werklozen nu 41 duizend lager. Dat komt overeen met een daling van drie à vierduizend per maand. Het werkloosheidscijfer voor de maanden april-juni ligt 10 duizend hoger dan dat voor maart-mei. Dit betekent nog niet dat de werkloosheid nu stijgt. Het verschil valt namelijk binnen de onnauwkeurigheidsmarges van de steekproef.

Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreerde werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeurigheidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen die zich gedurende een langere periode aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

PB01-156
18 juli 2001
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht
CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail: (persdienst@cbs.nl)

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie