Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beleidsnota voedselveiligheid 2001-2004

Datum nieuwsfeit: 18-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM/01.2610
datum
18-07-2001

onderwerp
Veilig voedsel in een veranderende omgeving, beleidsnota voedselveiligheid 2001- 2004
doorkiesnummer

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Hierbij doen wij u de beleidsnota voedselveiligheid 2001-2004 'Veilig voedsel in een veranderende omgeving' toekomen. In de vergadering van de Ministerraad van 13 juli jl. is deze nota vastgesteld.

De nota gaat in op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en bedrijfsleven. De nota kondigt de overheidsacties aan op het gebied van organisatie en beleid: * versterking risico-analyse (normstelling, afwegingskader, signalering, risicobeoordeling)
* afstemming wetgeving en meer mogelijkheden voor spoedmaatregelen * de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit * modernisering ketengarantiesystemen

Hoofdstuk 5 van de nota gaat in op de instelling van de Voorlopige Nederlandse Voedselautoriteit. Het instellingsbesluit van deze autoriteit is u separaat toegezonden per brief TRCNVa/2001/13 dd 17 juli 2001.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Dr. E. Borst-Eilers

Bijlage:
Beleidsnota voedselveiligheid 2001-2004 (PDF-formaat, 108 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDENreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie