Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag landelijke manifestatie Project Telen met Toekomst

Datum nieuwsfeit: 18-07-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

Project Telen met Toekomst geland; Minister Brinkhorst benadrukt belang van voorlopers en lange termijn planning

Op maandag 9 juli jl. vond de landelijke manifestatie Telen met Toekomst plaats. De ongeveer 200 aanwezigen op het bedrijf van Mts. Vermeer in Heeze hebben het project letterlijk en figuurlijk zien landen door vier parachutisten die de projectvlag mee naar beneden brachten. Op deze ludieke wijze werd het project op de wereld gezet. Projectleider Frank Wijnands presenteerde de in het eerste jaar behaalde resultaten op het gebied van mineralen. Verschillende akkerbouw- en boomteeltbedrijven bleven al onder de MINAS-norm 2003.

Minister Brinkhorst is trots
Minister Brinkhorst gaf in zijn toespraak aan trots te zijn op de deelnemers aan het project om dergelijke ambitieuze doelen na te streven op het terrein van mineralen maar ook op de andere thema's van het project. De minister onderstreepte in zijn voordracht het belang van lange termijn planning in het ondernemerschap in de land- en tuinbouw rekening houdend met het milieu en de maatschappelijke eisen van de toekomst. Ondernemers dienen eigen individuele verantwoordelijkheid te dragen voor hun ondernemerschap, waar in het verleden collectieve afspraken werden gemaakt met de sector. Daarnaast gaf de minister aan de kwestie met de sleepslangen op te lossen. Een aantal van de 33 deelnemers van het project hebben de minister vragen gesteld over de haalbaarheid van normen in de dagelijkse bedrijfsvoering in de plantaardige sectoren. De minister heeft de ondernemers gevraagd naar de stand van zaken m.b.t de mestcontracten. Ook daarbij gaf de heer Brinkhorst aan dat telers nu al kunnen anticiperen op toekomstige regels. Het project 'Telen met toekomst
Doelstellingen Telen met Toekomst:

* Ontwikkelen van duurzame bedrijfssystemen voor de open teelten: akkerbouw, bloembollen, vollegrondsgroente-, en boomteelt, waarbij het behalen van de MINAS-norm 2003 in eerste instantie centraal staat. Uiteindelijk wordt ingestoken om de waterkwaliteitsnormen te behalen.
* Continue uitwisseling van ervaringen en resultaten met collega-ondernemers, maatschappelijke groeperingen, beleid en onderwijs.
* Telen met Toekomst richt zich op de hele bedrijfsvoering. Naast de mineralenproblematiek en waterkwaliteit zijn een geïntegreerde gewasbescherming, natuurontwikkeling op het bedrijf en het zuinig omgaan met energie belangrijke aandachtsvelden binnen Telen met Toekomst. In Telen met Toekomst werken agrarische ondernemers samen met Wageningen UR (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V., Plant Research International B.V.) en DLV Adviesgroep nv aan duurzame bedrijfssystemen voor akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, bloembollen- en boomteelt. <<...>>
Voor meer informatie zie http:\\www.dlv.nl

Jeroen Engelsman
Eindredacteur nieuwe media
DLV adviesgroep nv
Postbus 7001
6700 CA Wageningen
tel: 0317 - 491542
email: (j.engelsman@dlv.agro.nl)
website: www.dlv.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie