Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud De Homoet gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 19-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek De Homoet, editie 19 juli 2001.

HOORZITTINGEN COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN.

De Commissie voor de Bezwaarschriften komt op woensdagmiddag 25 juli a.s. bijeen voor een openbare hoorzitting. Op de agenda staat het volgende bezwaarschrift:

1. 15.00 uur - 15.45 uur :Bezwaarschrift tegen de verleende bouwvergunning voor het uitbreiden en veranderen van de woning Berg en Bos 28 te Hattem.

BEKENDMAKING MELDINGEN WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij meldingen hebben ontvangen voor inrichtingen die vallen onder een algemene maatregel van bestuur (besluit). Deze inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften die bij desbetreffend besluit worden gesteld.

Een melding ingevolge het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer is ontvangen van sportvereniging Hatto-Heim voor het van uitbreiden c.q. wijzigen van de inrichting aan het adres Konijnenbergerweg 2b te Hattem;

Daarnaast is een melding ingevolge het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer ontvangen van de gemeente Hattem voor het van toepassing worden van dit besluit op de inrichting aan het adres kerhofdijk 6 te Hattem;

Tevens is een melding ingevolge het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer ontvangen van Cuperus de Willigen Holding bv voor het van uitbreiden c.q. veranderen van de inrichting aan het adres 3e Industrieweg 1-3 te Hattem;

Tenslotte is een melding ingevolge het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer ontvangen van Kuipers Schilderwerken voor het oprichten van een inrichting aan het adres 1e Industrieweg 4b te Hattem.

De meldingen met bijlagen liggen vanaf heden gedurende twee weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer, op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en op woensdagavond na telefonische afspraak (tel.nr.: 038-4431639).

OPENBARE VOORBEREIDING AANWIJZING WEGEN WAAROVER GEVAARLIJKE STOFFEN MOGEN WORDEN VERVOERD

Burgemeester en wethouders maken ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend voornemens te zijn de gemeenteraad voor te stellen op grond van artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen de snelwegen A28 en A50 aan te wijzen als wegen waarover gevaarlijke stoffen bij uitsluiting mogen worden vervoerd. De belangrijkste overweging om de snelwegen A28 en A50 aan te wijzen is enerzijds het realiseren van een logische doorgaande route voor het transport van gevaarlijke stoffen en anderzijds het zoveel mogelijk beperken van risico's die door dit vervoer ontstaan. Een andere overweging bij het aanwijzen van deze wegen is de mogelijkheid om sturing te geven aan transporten met een bestemming in de gemeente Hattem. Middels het aanwijzen van énkel deze snelwegen is transport van gevaarlijke stoffen op alle overige wegen gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Hattem slechts toegestaan met een ontheffing van de gemeente. Transport van gevaarlijke stoffen komt in principe alleen in aanmerking voor een ontheffing indien de bestemming is gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Hattem. Het ontwerp van het raadsvoorstel en -besluit ligt vanaf 20 juli 2001 gedurende zes weken op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur ter inzage bij de sector Ruimtelijke Ordening en Beheer. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Hattem, postbus 93, 8050 AB Hattem. Op verzoek (tel. 038-4431639) kunnen tijdens een gesprek mondelinge zienswijzen worden gegeven.

VERZOEK VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders geven ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling bestemmingsplan voor het uitbreiden en veranderen van een woning (aanbouw aan rechter zijkant) op het perceel Hessenweg 74 te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan "De Hilst 1998".

Het vrijstellingsverzoek ligt met ingang van 20 juli 2001 tot 17 augustus 2001 voor een ieder ter inzage ten stadhuize, bij de receptie Sector Ruimtelijke Ordening en Beheer (R.O.B.). Een ieder is bevoegd om gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem, Postbus 93, 8050 AB Hattem.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het door de raad in zijn vergadering van 25 juni 2001 vastgestelde bestemmingsplan Het Veen, 43e partiële herziening, ter inzage ligt. Dit plan beoogt het mogelijk te maken dat op het perceel Veenwal 11 (HattemseGolf- en Countryclub) wordt gekomen tot een uitbreiding van de reeds aanwezige stokkenberging. Het plan ligt met ingang van 20 juli 2001 gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, receptie Ruimtelijke Ordening en Beheer.

Bij de raad heeft niemand zijn zienswijze ten aanzien van bovenvermeld plan bekend gemaakt, zodat slechts een belanghebbende, die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de raad kenbaar te maken, gedurende de termijn van terinzageligging schriftelijk bedenkingen tegen het vastgestelde plan kan inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het oprichten van een woning ter vervanging van een bestaande woning, Geldersedijk 115;

* het veranderen van een woning, Berg en Bos 8;
* het uitbreiden en veranderen van een woning, de Reest 38;
* het oprichten van een gezondheid, cultuur en diensten centrum, hoek Veenweg/Apeldoornseweg;

* het oprichten van een industriegebouw, 3e Industrieweg 3.
BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het uitbreiden en veranderen van een horecagebouw, Nieuweweg 44 (VZ 02-07-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Beukenlaan 29 (VZ 06-07-2001);

* het oprichten van een berging ter vervanging van een bestaande schuur, Geldersedijk 55 (VZ 09-07-
2001);

* het veranderen en vernieuwen van een tandartsenpraktijk, Ridderstraat 36a (VZ 09-07-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning, Kamperhoeve 41 (VZ 09-07-2001);

* het oprichten van een stokkenberging, Veenwal 11 (VZ 09-07-2001).
Positief is gereageerd op de melding bouwvoornemen voor:
* het uitbreiden en veranderen van een woning, Vierakker 4 (VZ 06-07-2001);

* het geheel vernieuwen en veranderen van een schuur, Burgemeester Bijleveldsingen 4 (VZ 06-07-
2001);

-

* het oprichten van een schuur, Hezenbergerweg 62 (VZ 09-07-2001).
Sloopvergunning is verleend voor:

* het verwijderen van vloerbedekking in een woning, De Meenthe 33 (VZ 06-07-2001).

Voor nadere informatie : Sector R.O.B.
Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

MELDING TOT VOORNEMEN HOUTVELLING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hen een melding tot houtvelling is binnengekomen betreffende het perceel:
* Bongerd 32, 20 bomen.

Hattem, 19 juli 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...