Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissariaat Media laat Business News ongemoeid

Datum nieuwsfeit: 19-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Commissariaat voor de Media

ACTUEEL : 19 JULI 2001 - COMMISSARIAAT LAAT BUSINESS NEWS ONGEMOEID

Het Commissariaat voor de Media zal de toestemming van Business News niet intrekken en zal niet optreden tegen de nieuwsprogrammering van de voormalige Jazz zender. Het Commissariaat schrijft dat in het besluit naar aanleiding van het verzoek van de commerciële radiostations Arrow Classic Rock en Slam Radio om de toestemming van de zender in te trekken.

De commerciële radiozenders Arrow Classic Rock en Slam FM deden dat verzoek nadat de Staatssecretaris van OCenW op 10 april jl. besliste dat hij in 1999 onbevoegd het besluit had genomen dat het programma Business News paste binnen de programmaformule die is verbonden aan de toestemming die in 1997 aan Jazz Radio is verleend. Het Commissariaat bleek het bevoegde orgaan om toezicht uit te oefenen op de voorwaarden in de toestemming. Op 17 juli jl heeft het Commissariaat een besluit genomen over deze verzoeken.

Het Commissariaat komt tot het oordeel dat de Mediawet weliswaar de mogelijkheid biedt van het intrekken van toestemmingen, maar dat deze sanctie vanwege de verstrekkende gevolgen slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden toegepast. Illustratief daarvoor is dat in 13,5 jaar slechts eenmaal een dergelijke sanctie is toegepast, namelijk tegen Veronica wegens steun bij de oprichting van het Luxemburgse Veronique. In dat geval was bovendien geen sprake van een volledige zendtijdintrekking maar van een intrekking voor de duur van enkele weken.

Het programma Business News past volgens een door het Commissariaat al eerder uitgebracht advies niet geheel binnen de opgelegde programmaformule omdat maar voor de helft van de tijd muziek wordt uitgezonden. De overtreding wordt echter niet zo ernstig geacht dat daartegen met intrekking van de toestemming dient te worden opgetreden.

Intrekking van zendtijd komt volgens het Commissariaat pas aan de orde als herhaaldelijk de wet wordt overtreden, of ingeval van een zeer ernstige overtreding die de omroep in ernstige mate te verwijten valt.

Van verwijtbaarheid is in dit geval geen sprake, omdat Jazz Radio voor de formatwijziging tijdig bij zowel het Commissariaat als bij de staatssecretaris heeft geïnformeerd naar de toelaatbaarheid. Van de staatssecretaris werd een positief oordeel verkregen, zodat men ervan uit mocht gaan dat door het uitzenden van Business News geen overtreding werd begaan. Als vervolgens na enkele jaren het Commissariaat zou oordelen dat er sprake is van een zo ernstige overtreding die met de zwaarst mogelijke sanctie moet worden bestraft, zou dat ten opzichte van Business News disproportioneel en in strijd met het vaste beleid van het Commissariaat zijn. De verzoeken tot intrekking van de toestemming zijn dan ook afgewezen.

Het Commissariaat is vervolgens nagegaan of er aanleiding is voor het opleggen van een boete aan Business News, dan wel een verplichtte aanpassing van de programmering om het oorspronkelijke Jazzformat in ere te herstellen. Overwogen is dat slechts ten dele van de voorgeschreven programmaformule wordt afgeweken en dat er geen sprake is van verwijtbaarheid, nu niet van de door de overheid afgeperkte paden is afgeweken. Terugkeer naar het muziekformat zou voor Business News zeer ingrijpende gevolgen hebben, omdat na het fiat van de overheid aanzienlijke investeringen zijn gepleegd en het personeelsbestand is verdubbeld. Het tenietdoen van deze investeringen staat naar het oordeel van het Commissariaat niet in verhouding tot de ernst van de overtreding.

Tot slot heeft het Commissariaat in zijn overwegingen betrokken dat een ingreep in de programmaformule naar alle
waarschijnlijkheid slechts voor een zeer beperkte periode betekenis zou hebben. Het kabinet heeft namelijk het standpunt betrokken dat Business News niet aangemerkt kan worden als zittende partij waarvan de toestemming straks bij de definitieve verdeling van etherfrequenties verlengd kan worden. Men zal dan net als andere gegadigden mee moeten bieden op het frequentiepakket dat voor nieuws gereserveerd is. Onder deze omstandigheden is er geen redelijk belang bij gediend als voor een korte periode weer overwegend muziek wordt uitgezonden. Het Commissariaat heeft dan ook besloten niet op te treden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie