Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenten & provincies toetsen luchtkwaliteit nieuwe normen

Datum nieuwsfeit: 19-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PERSINFORMATIE
Besluit Luchtkwaliteit van kracht
Gemeenten en provincies toetsen luchtkwaliteit aan nieuwe normen (18-7-2001)

Persbericht

Trefwoord: luchtkwaliteit gezondheid

Met ingang van 19 juli 2001 zullen gemeenten en provincies de lokale luchtkwaliteit in kaart brengen door de concentraties van zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide en zwevende deeltjes in de lucht te meten. Aan de hand van de meetresultaten wordt beoordeeld of er bijvoorbeeld verkeersmaatregelen moeten worden getroffen. De informatie over de luchtkwaliteit zal via teletekst en internet (www.lml.rivm.nl) beschikbaar zijn voor burgers.

Dit volgt uit het Besluit Luchtkwaliteit dat op 19 juli 2001 in werking treedt. Het Besluit is een uitwerking van de Europese richtlijnen op grond waarvan de lidstaten in 2010 moeten voldoen aan de grenswaarden voor zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide en zwevende deeltjes.
Verwacht wordt dat de nieuwe normen voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes niet overal in Nederland op tijd gehaald kunnen worden. Uit een onderzoek van het Centrum voor Energiebesparing en Technologie (CE) blijkt dat de norm voor stikstofdioxide in stedelijke gebied langs zeer drukke snelwegen overschreden zal worden. Het onderzoek geeft aan dat de problemen kunnen worden opgelost via verkeersmaatregelen, het plaatsen van schermen of door de afbraak van huizen. De kosten van de totale operatie worden daarbij geschat op ongeveer 2 tot 6 miljard gulden (1 tot 2,8 miljard ). Deze schatting staat in geen verhouding tot het bedrag dat de Europese Commissie bij het vaststellen van de richtlijn voor Nederland (zoals ook voor de andere lidstaten) calculeerde.

Minister Pronk pleitte er daarom eind vorig jaar bij de Europese Commissie voor om de realisatie van de normen voor bestaande snelwegknelpunten op te schuiven van 2010 naar 2015. Voor nieuwe situaties waarbij woningbouw nabij zeer drukke wegen (of wegenbouw nabij bestaande bebouwing) overwogen wordt, geldt dit verzoek niet en blijft de termijn van 2010 onverkort gehandhaafd.

Zwevende deeltjes
Omdat over herkomst en effect van zwevende deeltjes bij het opstellen van de Europese richtlijn nog maar weinig bekend was, is indertijd besloten de richtlijn te evalueren, om de normen voor zwevende deeltjes eventueel in 2003 te herzien. De kennis van de bron-effect keten is momenteel nog gering. Van gemeenten en provincies wordt daarom voorlopig dan ook niet verwacht dat zij actieplannen gaan opstellen om aan de normen te voldoen. In opdracht van de ministeries van VROM, Verkeer&Waterstaat en Economische Zaken wordt onderzoek verricht naar de bron-effect keten van zwevende deeltjes.

Juli

(campagne)
Energielabel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie