Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoording BuZa van Kamervragen over vestiging OPBW

Datum nieuwsfeit: 20-07-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=418401Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Veiligheidsbeleid Nucleaire Aangelegenheden en Non-proliferatie Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 20 juli 2001 Auteur Daniel Voorhoeve
Kenmerk DVB/NN-285/01 Telefoon 070-3485227
Blad /3 Fax 070-3485684
Bijlage(n) 1 E-mail (daniel.voorhoeve@minbuza.nl)
Betreft Beantwoording van vragen van lid Hoekema

Zeer geachte Voorzitter

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier uwer Kamer d.d. 4 juli 2001, kenmerk 2000113080, waarbij gevoegd waren de door het lid Hoekema, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer, bij u ingediende vragen, heb ik de eer u hierbij als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aarsten, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Hoekema

Vraag 1:

Kunt u de juistheid bevestigen van persberichten, waaruit zou blijken dat Nederland een beslissende voorsprong heeft opgebouwd voor de kandidatuur van Den Haag als vestigingsplaats voor de toekomstige zetel van de Organisatie die moet toezien op het verbod op Biologische Wapens? (OPBW)

Antwoord

In het kader van de onderhandelingen over een verificatieprotocol bij het Biologische Wapensverdrag is onlangs een peiling gehouden naar de steun voor de steden Den Haag en Genève, die beide kandidaat zijn voor de huisvesting van de internationale organisatie die dat Protocol ten uitvoer moet gaan leggen (de OPBW). De peiling, onder landen die partij zijn bij het BW-verdrag, werd uitgevoerd door een onafhankelijke "Friend of the Chair", die daartoe door de voorzitter van de onderhandelingen gemachtigd was. Uit de peiling is gebleken dat een meerderheid van de ondervraagde landen de voorkeur geeft aan Den Haag. Nederland streeft ernaar dat zo spoedig mogelijk tijdens de eerstvolgende onderhandelingsronde in Genève, die loopt van 23 juli tot 17 augustus 2001, op basis van deze peiling in de Ad Hoc Groep nadere besluitvorming plaats vindt.

Vraag 2:

Zo ja, kunt u aangeven op grond van welke factoren, wanneer en door wie een definitief besluit genomen zal worden over de aanwijzing van Den Haag als zetel van de OPBW?

Antwoord

De onderhandelingen over het verificatieprotocol bevinden zich in hun eindfase. Tijdens de eerstvolgende onderhandelingsronde in Genève zullen de betrokken partijen bij het BW-verdrag moeten bepalen of het thans voorliggende ontwerp-protocol aanvaardbaar is. Doelstelling is de onderhandelingen af te ronden tijdens die onderhandelingsronde. Daarbij zal echter nog een aantal cruciale problemen moeten worden opgelost en niet zeker is, of overeenstemming over het Protocol kan worden bereikt. In dit verband moge ik U onder meer verwijzen naar de antwoorden die ik gaf op vragen inzake het BW-protocol van het lid Koenders (Aanhangsel 1305, vergaderjaar 2000-2001) en het van het lid Van den Doel (Aanhangsel 1304, vergaderjaar 2000-2001). Als overeenstemming wordt bereikt, zullen de BW-verdragspartijen op een speciale conferentie in september van dit jaar het Protocol formeel aanvaarden. Uiteraard zal de formalisering van de eerder gemaakte keuze omtrent de zetel van de toekomstige OPBW onderdeel uitmaken van de acceptatie van het Protocol als geheel.

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie