Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vernieuwd ondersteuningsbeleid voor Vlaamse bedrijven

Datum nieuwsfeit: 23-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 JULI 2001

Vernieuwd economisch ondersteuningsbeleid voor bedrijven

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN keurde de Vlaamse regering principieel een voorontwerp van decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid goed. Met dit decreet wordt een eerste stap gezet in de heroriëntering van het bestaande stelsel van de expansie- steun naar een flankerend ondersteuningsbeleid.

Het ontwerpdecreet beoogt drie doelstellingen:
- het vereenvoudigen en transparanter maken van de regel- geving;

- het maximaal afstemmen van de Vlaamse regelgeving op het Europese kader;

- en het omvormen van het beleidsinstrument naar een modern stimuleringsinstrument voor de Vlaamse bedrijven.

Het kaderdecreet heeft tot doel op termijn de wet van 30/12/1979 betreffende de economische expansie, de wet van 4/8/1978 tot economische heroriëntering en het decreet van 15/12/1993 tot bevordering van de economische expansie in Vlaanderen te vervangen.

Voorts is het de bedoeling om de Vlaamse wetgeving maxi- maal af te stemmen op het Europese kader, dat hoe langer hoe meer het economisch beleid van het Vlaams Gewest determineert.

Ten slotte vormt dit decreet de juridische kapstok voor allerhande beleidsinitiatieven die het vernieuwd econo- misch stimuleringsbeleid gestalte moeten geven. Naar analogie met de Europese kaderrichtlijnen zullen telken- male uitvoeringsbesluiten worden opgesteld voor elk van de beleidsdoelstellingen dien men beoogt.

Zo staan er initiatieven op stapel met betrekking tot het stimuleren van opleiding in de ondernemingen (cf. oplei- dingscheques), het stimuleren van starters, het stimule- ren van duurzaam ondernemen en het stimuleren van de aan- leg van bedrijventerreinen met daarbij voldoende aandacht voor het hergebruik van brownsites.

Tot slot blijft een enveloppe voorzien voor regionale steun in de ontwikkelingszones en die open staat voor grote bedrijven. Voor elk van deze doelstellingen zal met vaste enveloppes worden gewerkt om op deze manier de beleidsinstrumenten budgettair beheersbaar te houden. Daarbij is het de bedoeling om investeringsprojecten met een hoge maatschappelijke meerwaarde prioritair te behan- delen.

Persinfo : Antoon Soete, raadgever
Marc De Roeck, woordvoerder
Kabinet van minister Dirk Van Mechelen.
tel. 02 553 64 11

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie