Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving Wet Milieubeheer Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 23-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Kennisgeving Wet Milieubeheer

Algemeen
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) veroorzaken, hebben meestal een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Op verzoek van de vergunning-houder heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid op grond van artikel 8.26 van de Wet milieube-heer de vergun-ning in te trekke-n indien van de vergunning geen gebruik meer wordt gemaakt en als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. De behande-ling van deze procedure bestaat uit twee stappen: het opstellen van het ontwerp van de intrekking van de vergunning (ontwerp-beschikking) en vervolgens het nemen van een besluit ten aanzien van het intrek-ken van de vergunning (beschi-kking).

Onderwerp
Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft op 26 april 2001 een verzoek om intrekken van de vergunning op grond van artikel 8.26 van de Wet milieube-heer ontvangen. Het gaat om een verzoek van Dejoha B.V. voor het intrekken van de op 10 februari 1995 verleende vergunning voor de inrichting aan de Kompasstraat 7-7A te Capelle aan den IJssel.

Inzage
U kunt de ontwerp-beschikking en de overige van belang zijnde stukken van 19 juli 2001 tot en met

1 augustus 2001 op werkdagen van 08.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:

- Het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel
(op werkdagen tot 19.00 uur);

- Het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandse-weg 565 te Schiedam.

Na telefonische afspraak kunnen de stukken gedurende deze periode ook buiten de kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR, telefoonnummer 010 - 2468 402, en bij de gemeente Capelle aan den IJssel, telefoon-nummer 010 - 2848 662.

Na bovengenoemde periode is inzage van de stukken mogelijk in het gemeente-huis van Capelle aan den IJssel en in het kantoor van de DCMR.

Schriftelijke bedenkingen kunt u tot en met 1 augustus 2001 indienen bij het college van burgemees-ter en wethouders van Capelle aan den IJssel, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendge-maakt als u daarom in een aparte brief bij de van persoonlijke gegevens ontdane bedenkingen vraagt.

U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen de beschikking instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerp-beschikking, of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het inbrengen van bedenkingen in staat bent geweest.

Inlichtingen
Voor informatie over de beschikking kunt u zich wenden tot de heer C.A. Vogel van de DCMR, telefoonnummer 010 - 2468 682.

Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR, telefoonnum-mer 010 - 2468 402.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie