Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport 'Eigentijds begroten' naar de Kamer gestuurd

Datum nieuwsfeit: 24-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Financiën


www.minfin.nl

MINFIN: Rapport 'Eigentijds begroten' naar de Kamer gestuurd

Persbericht

No 01/218 Den Haag 24 juli 2001

Rapport 'Eigentijds begroten' naar de Kamer gestuurd

Het is mogelijk en wenselijk om een specifiek op de overheid toegepaste vorm van een baten-lastenstelsel in te voeren. Dat staat in het vandaag door minister Zalm aan de Tweede Kamer gezonden rapport van de Beleidsgroep Begrotingsstelsel Eigentijds Begroten. Het regeringsstandpunt op het rapport zal op Prinsjesdag 2001 bekend worden gemaakt.

De Beleidsgroep is eind vorig jaar ingesteld om het kabinet te adviseren over de wijze waarop een baten-lastenstelsel bij het Rijk zou kunnen worden vormgegeven. De Beleidsgroep Begrotingstelsel is voorgezeten door de Directeur-Generaal van de Rijksbegroting (drs. D.M. Sluimers). Het voornemen om over enkele jaren de gehele rijksbegroting te baseren op een baten-lastenstelsel heeft het kabinet bekend gemaakt in de Miljoenennota 2001.

Invoering van een meer op kosten gebaseerde begroting (een baten-lastenstelsel) zal de doelmatigheid van de overheid verder verbeteren. Binnen een baten-lastenstelsel komen investeringsuitgaven (kapitaaluitgaven) ten laste van de begroting in die jaren waarin de investering tot gebruik leidt. Door het gaan begroten en verantwoorden op basis van kosten in plaats van kasuitgaven ontstaat in de begroting een (al lang gewenste) gelijke behandeling van consumptieve (lopende) en kapitaaluitgaven. De (integrale) kosten van beleid worden in de begroting beter zichtbaar gemaakt. Hierdoor zal een meer evenwichtige en doelmatige afweging tussen consumptieve en investeringsuitgaven tot stand komen. Met de invoering van een baten-lastenstelsel komt een eenduidige begrotingsnormering tot stand. Een deel van de rijksbegroting werkt namelijk reeds met een baten-lastenstelsel.

De wens om over te gaan naar een meer op kosten gebaseerde begroting bestaat reeds geruime tijd. In het verleden waren echter verschillende redenen om de overstap naar een baten-lastenstelsel uit te stellen. Zo werd de samenloop met de overgang naar een nieuw millennium als een te grote belasting gezien voor het aanpassen van de financiële systemen. Ook bestond lange tijd geen eenduidige en duurzame afbakening van de uitgaven die voor activering op de balans in aanmerking komen (kapitaaluitgaven). De bezwaren uit het verleden zijn inmiddels verdwenen en/of goed oplosbaar zo blijkt uit het rapport van de Beleidsgroep.

In het door de Beleidsgroep ontworpen baten-lastenstelsel zal de begroting het karakter krijgen van een kostenbegroting. In plaats van kasuitgaven worden voortaan kosten opgenomen in de begroting. Het ontworpen baten-lastenstelsel past goed binnen het huidige trendmatige begrotingsbeleid. Normering van overheidsbestedingen, of nu wordt begroot op basis van kosten of op basis van kasuitgaven, blijft uiteraard noodzakelijk vanuit het oogpunt van de (macro-economische) beheersing van de overheidsuitgaven, het streven naar een verantwoorde ontwikkeling van het begrotingssaldo en de schuldafbouw. De huidige uitgavenkaders kunnen bij een baten-lastenstelsel worden vervangen door kostenkaders gebaseerd op de uitgangspunten van het trendmatige begrotingsbeleid.

Het rapport van de Beleidsgroep Begrotingsstelsel staat op Internet: www.minfin.nl/bz01-925.doc

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers

24 jul 01 17:16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie