Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ABVAKABO FNV wint kort geding tegen Justitie

Datum nieuwsfeit: 25-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: ABVAKABO FNV
Zoek soortgelijke berichten
ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV wint kortgeding

25 juli 2001

Op 24 juli heeft de (fungerend) president van de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een kort geding die ABVAKABO FNV namens vier bewaarders (penitentiair inrichtingswerker) had aangespannen tegen de werkgever, het ministerie van justitie. De bond is met de vier bewaarders van mening dat personeel, specifiek opgeleid voor de bewaking en begeleiding van gedetineerden, niet zomaar ingezet kan worden om asielzoekers te bewaken en te begeleiden. De rechter heeft de bond in het gelijkgesteld.

motivatie
ABVAKABO FNV erg tevreden met deze uitspraak, niet in de laatste plaats voor de vier bewaarders zelf. De totale groep weigeraars is echter veel groter: ongeveer twintig. De president stelt in zijn uitspraak vast dat hij geen enkele reden ziet om te twijfelen aan het serieuze karakter van de ingebrachte gewetensbezwaren. Aan een inhoudelijke behandeling van de gewetensbezwaren komt de president echter niet toe, omdat hij van oordeel is dat het bewaken van asielzoekers in een grenshospitium niet tot de taken van een bewaarder behoort.

In de functiebeschrijving van een bewaarder, zoals vastgesteld door het ministerie van justitie, is een dergelijke taak ook niet opgenomen. Naar de toekomst toe overweegt de president dat het voor de directie van de Bijlmerbajes, waar deze bewaarders werkzaam zijn, niet persé onmogelijk is om bewaarders in te zetten voor nachtdiensten ten behoeve van het grenshospitium, maar dan moet justitie wél de geldende voorschriften in acht nemen met betrekking tot de besluitvorming, overleg en rechtspositie. Dat heeft justitie tot nu toe dus nagelaten.

Reactie ABVAKABO
De bond is zeer te spreken over de vaststelling van de president dat over deze kwestie overleg gevoerd dient te worden met de vakbonden. Justitie heeft de vakbonden voor een dergelijk overleg in het verleden niet uitgenodigd. In ieder geval zal de bond deze kwestie agenderen voor het eerstvolgende landelijke overleg tussen de hoofddirectie van het gevangeniswezen op 18 september aanstaande. Deze hoofddirectie is bevoegd namens de Minister van Justitie dit overleg te voeren en hiërarchisch gezien geplaatst boven de directie van de Bijlmerbajes. De vakbond zal in dat overleg eisen dat voor iedere bewaarder met principiële (gewetens)bezwaren een passende oplossing wordt gevonden welke in voldoende mate rekening houdt met deze bezwaren. Een passende oplossing is voor ABVAKABO FNV in ieder geval niet een overplaatsing van gewetensbezwaarden naar een andere strafinrichting. Volgens de bond zijn voldoende alternatieven te bedenken, waarin zowel rekening wordt gehouden met de gewetensbezwaren van de bewaarders alsook de bedrijfsvoering van de Bijlmerbajes.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie