Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Terinzagelegging Richtlijnen Transport en Opslag 2002 Gaswet

Datum nieuwsfeit: 27-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet
Zoek soortgelijke berichten
Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

(gepubliceerd 27 juli 2001)

Terinzagelegging ontwerp Richtlijnen Transport voor het jaar 2002 Gaswet en de ontwerp Richtlijnen Opslag voor het jaar 2002 Gaswet.


1. De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) stelt op grond van artikel 13 en 18 van de Gaswet richtlijnen vast die gastransportbedrijven en gasopslagbedrijven in acht moeten nemen bij het vaststellen van indicatieve tarieven en voorwaarden.


2. Bij de voorbereiding van deze richtlijnen zal de directeur DTe de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgen. Op grond van artikel
3:11 Awb liggen de ontwerpen van de Richtlijnen Transport voor het jaar 2002 Gaswet en de Richtlijnen Opslag voor het jaar 2002 Gaswet, alsmede het document: "Richtlijnen Gaswet, Informatie- en consultatiedocument, juni 2001" en de daarop ontvangen schriftelijke reacties, de volgende werkdag na de datum van deze publicatie, voor een periode van vier weken voor belanghebbenden ter inzage bij de DTe (adres: Johanna Westerdijkplein 107, Den Haag). Wanneer u de ontwerprichtlijnen en de daarop betrekking hebbende stukken wilt inzien, dan verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken met mevrouw N. Kolthof, tel. 070­330 3321. Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten wordt -conform de werkwijze van NMa- een afschrift van de stukken verstrekt.
De ontwerprichtlijnen, alsmede het document: "Richtlijnen Gaswet, Informatie- en consultatiedocument, juni 2001" en de daarop ontvangen schriftelijke reacties zijn tevens in te zien op de website van DTe (www.nma-dte.nl).

3. Op grond van artikel 3:13 Awb kunnen belanghebbenden hun zienswijze over de ontwerprichtlijnen naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u tot uiterlijk 28 augustus 2001 aan de directeur van de DTe richten (Postbus 16326, 2500 BH Den Haag). Op 15 augustus 2001, te 14.00 uur, zal bij de DTe (adres: Johanna Westerdijkplein 107, Den Haag) een hoorzitting worden gehouden. Indien u als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb kunt worden aangemerkt en op deze hoorzitting aanwezig wenst te zijn, dient u zich voor 14 augustus 2001 aan te melden bij mevrouw A. Noordhuizen, tel. 070-330 1309. Voor nadere informatie kunt U eveneens met mevrouw A. Noordhuizen contact opnemen.

J.J. de Jong, directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie.


1reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie