Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verplichte sticker op verse kip

Datum nieuwsfeit: 01-08-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht

PERSBERICHT VIV EUROPE 01.09N

Dit achtergrondverhaal is onderdeel van een serie over de veehouderij in Nederland en wordt u aangeboden door de Business Unit Agro Industry van Jaarbeurs Exhibitions & Media, de organisator van de vakbeurs VIV Europe. Deze internationale manifestatie wordt gehouden van 6 tot en met 9 november 2001 in het tentoonstellingscomplex van Jaarbeurs Utrecht, Nederland. De verhalen bevatten een uitgewogen inventarisatie van meningen over een actueel onderwerp in de intensieve veehouderij. Eerdere bijdragen belichtten vanuit diverse invalshoeken het beoogde Deltapark (de 'varkensflat') in Rotterdam en het verbod op diermeel in alle mengvoeders, dat Brussel voor onbepaalde tijd heeft verlengd. In deze bijdrage aandacht voor de sticker die met ingang van 1 augustus as. verplicht wordt op al het verse kippenvlees. Deelnemers en bezoekers aan VIV Europe kunnen uitgebreid met elkaar over dit onderwerp in gesprek gaan. Dit artikel, met een aantal meningen van deskundigen, geeft alvast een voorzet.

VERPLICHTE STICKER OP VERSE KIP

Met de sticker worden consumenten gewaarschuwd tegen een mogelijke besmetting met de salmonella- of campylobacterbacterie. De verplichting gaat gelden voor al het verse en rauwe pluimveevlees; vers kalkoenvlees valt ook onder de nieuwe regeling. De verplichting van het ministerie van VWS komt net op een moment dat de sector de maatregelen om besmetting met de salmonella- of campylobacterbacterie te voorkomen verder heeft aangescherpt. Al in 1997 is afgesproken dat aan het einde van de slachtlijn eind 2000 niet meer dan 10 procent van de koppels besmet zou mogen zijn. Voor campylobacter werd dat op 15 procent gesteld. Het Productschap voor Pluimvee en Eieren (PVE) ontwikkelde daarvoor een plan van aanpak met vijf hoofdpunten:
1) Het treffen van afdoende hygiënemaatregelen.
2) Voorschriften voor reiniging en desinfecteren van stallen.
3) Ingang- en uitgangscontrole in alle schakels van de keten.
4) Het aanpakken van eventuele besmettingsbronnen.
5) Het uitwisselen van relevante gegevens.

Al eind 1999 bleken de maatregelen niet afdoende. Cijfers van de Keuringsdienst voor Waren over dat jaar wijzen uit dat er 25 mensen als gevolg van een salmonellabesmetting zijn overleden en 30 door de campylobacter. Onwetendheid over het reinigen van keukengerei, de bereiding en een minimale koeltemperatuur tijdens de bewaring worden als oorzaken gezien. Het PVE is het met minister Borst van Volksgezondheid eens dat verscherpte maatregelen nodig zijn om de besmetting verder terug te dringen. Om dat te realiseren worden besmette koppels in de opfok- en vermeerderingsfase geruimd en worden er strengere eisen aan mengvoeders gesteld. Het PVE legt mengvoederfabrikanten de verplichting op om een besmetting te melden. Ook het verder invoeren van logistiek slachten moet bijdragen aan het verminderen van de salmonella- en campylobacterbesmetting; om een ongewenste besmetting van veilig vlees te vermijden worden besmette dieren pas aan het einde van de dag geslacht.

Actieplan
Afgelopen januari is het verscherpte actieplan van aanpak van kracht dat er voor moet zorgen dat de sector haar doelstellingen haalt. Eind dit jaar moet de salmonellabesmetting per slachterij tot minder dan tien procent zijn teruggebracht. Voor december 2002 is dat op minder dan vijf procent vastgesteld. In het nieuwe plan van het PVE is ook vastgelegd dat de monitoring van de kwaliteit van het vlees moet worden verbeterd: met name het terugkoppelen van relevante gegevens in de keten moet daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Het PVE heeft aangegeven niet te schromen om overtreders te sanctioneren. Het Productschap zal zich daarbij op het tuchtrecht beroepen.

Brussel
De overheid pleit al langer voor de verplichte invoering van een waarschuwingsstickers. Oorspronkelijk had al met ingang van 1 januari van dit jaar de sector verplicht alle verse pluimveeproducten moeten stickeren. Omdat er alleen sprake zou zijn van een waarschuwing op besmet vlees stak de Brussel daar een stokje voor. Als redenen worden handelsbelemmeringen genoemd en een schijnveiligheid. Consumenten zouden er onterecht van uit kunnen gaan dat al het verse kippenvlees zonder een sticker veilig is, terwijl door verkeerde bereiding of bewaring de kans op besmetting nog steeds bestaat. De sector heeft dat niet afgewacht en tussentijds haar eigen sticker op verse kipproducten aangebracht; in het kader van het IKB is sinds 1 januari 2001 zo'n 98 procent van al het verse kippenvlees voorzien van een waarschuwingssticker. Het Productschap betreurt dat er een essentieel onderdeel op het etiket ontbreekt. Bij monde van een woordvoerster laat het PVE weten het jammer te vinden dat op het etiket dat het ministerie verplicht stelt advies over de bewaartemperaatuur ontbreekt. Die moet minimaal vier graden bedragen. Veel consumenten weten dat niet. Als de koeltemperatuur te hoog is bestaat er nog een kans op besmetting; ook al was het vlees aanvankelijk veilig. De rest van het advies op de beiden stickers komt overeen en heeft betrekking op de verhitting en het vermijden van contact tussen rauw kippenvlees en bereid voedsel of keukengerei. De sector stapt rond 1 augustus op de sticker van VWS over.

Eieren
Ook eierproducenten nemen inmiddels hun maatregelen om veilige producten te leveren. Natuurfarm De Boet brengt onder de naam 'Maisstroscharrelei' sinds twee jaar eieren op de markt die vrij zijn van een salmonellabesmetting. Elke drie maanden krijgt het bedrijf, dat op vier lokaties 200.000 kippen houdt, daarvoor na controle een certificaat. De buitenkant wordt gereinigd door de eieren enkele seconden met water van 40 graden te besproeien. De binnenkant van het ei is gegarandeerd salmonnela vrij omdat de leghennen worden geënt. De eerste proeven daarmee deed De Boet al in 1995. Het bedrijf heeft 20 procent van de binnenlandse markt in handen (op weekbasis is dat een afzet van vier miljoen eieren). Rond de 25 procent daarvan bestaat nu al uit maisstro salmonnelavrije scharreleieren. Het bedrijf gaat ervan uit dat binnen een jaar dat percentage is verdubbeld.
-.-.-.-.-.-

Noot voor de redactie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie