Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Investeren buiten Randstad effectiever

Datum nieuwsfeit: 01-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: LEI
Zoek soortgelijke berichten
LEI

persbericht / nr. 1659


1-augustus-2001


Investeren buiten Randstad effectiever?

Investeringen in de Randstad hebben in doorsnee minder effect op de economische ontwikkeling dan investeringen in andere regio's. Dat blijkt uit een verkennende studie door het LEI. Daarin zijn vergelijkenderwijs voor 14 regio's en 6 sectoren de effecten van een investering berekend. Het gaat daarbij ook om de 'uitstralingseffecten' naar andere sectoren en regio's. Die uitstraling is voor de meeste sectoren in de Randstad beperkt, met uitzondering van de dienstverlening en bouwnijverheid. Wat betreft de bijdrage aan de nationale economie scoort een investering in Gelderland of Flevoland het hoogst en in Groot-Rijnmond het laagst. Van de zes sectoren komt de bouwnijverheid op de eerste plaats met een nationale inkomensimpuls van gemiddeld 1,75 maal de investering. De landbouw bezet met een factor 1,61 de derde plaats.

Het regionaal-economisch beleid was in het verleden gericht op gelijke kansen voor regio's. Zo werd gepoogd de economische ontwikkeling van het Noorden des Lands aan te zwengelen. Dit beleid was niet echt succesvol. Nu lijkt het zich meer te richten op het stimuleren van regios en sectoren die het al goed doen.

Waar is steun aan regio's of sectoren het meest effectief ? De studie van het LEI is bedoeld als bijdrage aan de maatschappelijke discussie over die vraag. Er wordt in berekend hoe regio's reageren op een investeringsimpuls in een bepaalde sector. Zo'n impuls kan mede worden veroorzaakt door overheidsbeleid. Het effect van de impuls zal gedeeltelijk doorvloeien naar andere delen van de (regionale) economie; dit wordt aangeduid als het 'multipliereffect' of de 'spill-over'. Laatstgenoemde (indirecte) effecten zijn bepaald door middel van een input-outputanalyse.

Het blijkt dat een in de Randstad gedane investering gemiddeld minder uitstraalt naar andere sectoren en gebieden dan een even grote investering in een andere regio. In de Randstad hebben niet alleen investeringen in landbouw en visserij, maar ook die in industrie, communicatie en transport maar beperkte indirecte effecten. Investeringen in de tertiaire en quartaire sector en de bouwnijverheid scoren beter, en hebben een effect vergelijkbaar met dat in ander regio's.

De uitkomsten doen de vraag rijzen of het regionaal-economisch beleid soms niet te veel gericht is op de Randstad met zijn mainports. Als het gaat om een zo groot mogelijk uitstralingseffect per geïnvesteerde gulden, scoren het oosten en zuiden van het land gemiddeld beter. Tevens geldt daar dat een investering in een primaire of secundaire bedrijfstak relatief meer indirecte effecten oplevert dan eenzelfde investering in communicatie, transport of dienstverlening.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie