Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeentelijke mededelingen Lisse

Datum nieuwsfeit: 01-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lisse
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse

VAN ALLES OVER AFVAL
Belangrijk: afvalscheiding

Het Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB) heeft geconstateerd dat zich helaas nog veel Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) tussen het restvuil bevindt. Het gevolg is dat in vergelijking met vorig jaar tot nu toe veel minder GFT-afval is aangeboden. Niet alleen heeft dit financiële gevolgen voor het VAB en dus voor u als inwoner van Lisse maar belangrijk is dat het ook negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat GFT-compost een waardevolle bodemverbeteraar is voor de land- en tuinbouw en voor de tuin. Compost is beter voor de bodem- en waterkwaliteit dan dierlijke mest en heeft dus een positief effect op het milieu. Besteedt u dus aandacht aan afvalscheiding en lever een positieve bijdrage aan het milieu! Hieronder ziet u welk afval wel en niet in de GFT-bak thuishoort.
Geen GFT-afval

as van openhaard

asbakinhoud

(vogelkooi)zand

stofzuigerzakken + inhoud

honden- en kattenharen

luiers

kattenbakkorrels zonder milieukeur
Wel GFT-afval

schillen en resten van groeten, fruit en aardappelen

etensresten (jus, vet, botjes, visresten, graten, kaas- en broodkorsten)

eierschalen

pinda´s en noten (doppen)

koffiefilters, koffiedik, theebladeren en theezakjes

snijbloemen, kamerplanten, gras, stro en bladeren

klein snoeiafval en planten zoals gras (geen grond)

kattenbakkorrels met milieukeur

Hebt u toch nog vragen over het scheiden van rest- en GFT-afval? De medewerkers van Openbare Werken staan u graag te woord (telefoon: 433 200).

VERKEER EN VERVOER

Wegafsluiting Molenstraat

Op 14 augustus a.s. start in opdracht van de gemeente Lisse de herinrichting van de Molenstraat. Tegelijkertijd met de herinrichting wordt de riolering vervangen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 12 oktober 2001 afgerond.

Tijdens de werkzaamheden wordt de Molenstraat gefaseerd afgesloten voor het doorgaand verkeer. Vanaf 14 augustus 2001 wordt het gedeelte tussen de Kanaalstraat en de Lisbloemstraat afgesloten. Vervolgens wordt van 10 september tot en met 12 oktober 2001 de gehele Molenstraat afgesloten.

Om de bereikbaarheid in de omgeving te garanderen wordt vanaf 10 september 2001 de verkeerssituatie in de Lisbloemstraat en de Tulpenstraat tijdelijk gewijzigd. In deze periode wordt het éénrichtingsverkeer in de Lisbloemstraat opgeheven. Daarnaast wordt de richting van het éénrichtingsverkeer in de Tulpenstraat tussen de Lisbloemstraat en de Hyacinthenstraat omgedraaid in de richting van de Hyacinthenstraat. Na de openstelling van de Molenstraat wordt de oorspronkelijke verkeerssituatie weer hersteld.

Wegafsluiting Kanaalstraat

Als gevolg van rioleringswerkzaamheden op het kruispunt Kanaalstraat/Koninginneweg/Molenstraat wordt de Kanaalstraat richting Kapelstraat ter hoogte van de kruising voor het verkeer afgesloten van 14 tot en met 17 augustus 2001. De Kanaalstraat blijft vanaf de Kapelstraat gewoon bereikbaar. De afsluiting geldt niet voor het fiets- en voetgangersverkeer. Desondanks kan er voor deze weggebruikers ten tijde van de werkzaamheden enige overlast ontstaan. De route Kanaalstraat - Koninginneweg wordt niet gestremd. WELZIJN
Geen spreekuur in Beukenhof

Op 15, 22 en 29 augustus a.s. is er in verband met de vakantie geen spreekuur in Dienstencentrum De Beukenhof. Hebt u toch vragen? U kunt wel tussen 8.30 en 12.30 uur terecht in het gemeentehuis bij de afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid.
Collectieve Ziektekostenverzekering in werking getreden

Met ingang van 1 juli 2001 is de Collectieve Ziektekostenverzekering voor minima in Lisse in werking getreden. De gemeente heeft de verzekering afgesloten met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De verzekering houdt in dat inwoners van Lisse met een inkomen tot maximaal 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm en een bescheiden vermogen met ingang van 1 juli a.s. gebruik kunnen maken van een aanvullende ziektekostenverzekering. Deze nieuwe aanvullende verzekering heet Av-speciaal.
Wie komen er voor in aanmerking?
Iedereen met een inkomen op het sociaal minimum (=110% van de bijstandsnorm) kan in principe aan de Av-speciaal deelnemen. De regeling is niet alleen bedoeld voor mensen met een (bijstands)uitkering van de gemeente Lisse. Ook wanneer u bijvoorbeeld een Aow-, Waz- of Wajong-uitkering ontvangt kunt u meedoen. Zelfs mensen die werken en hiermee een inkomen verdienen tot het sociaal minimum kunnen meedoen!
Wat kost het u?
De gemeente Lisse is van mening dat goede zorg ook voor de lage inkomens bereikbaar moet zijn. Normaal gesproken is de premie 26,00 per maand. De gemeente heeft besloten om de helft van de premie (= 13,00 per maand per verzekerde van 18 jaar en ouder) voor haar rekening te nemen. U bent daarom voor slechts
13,00 per maand op de best mogelijke manier verzekerd tegen ziektekosten.
Welke kosten worden vergoed?
De Av-speciaal vergoedt bijna alle kosten en kent daarom een uitgebreidere dekking dan bijvoorbeeld de Av-top verzekering maar is desondanks goedkoper. Op het gemeentehuis is een lijst verkrijgbaar waarop de verschillen in vergoedingen per verzekeringsvorm (Av-standaard, Av-top en Av-speciaal) tot in detail zijn uitgewerkt. Bovendien biedt de Av-speciaal het voordeel dat u in principe slechts te maken hebt met één loket, namelijk dat van Zorg en Zekerheid. Immers, als gevolg van de uitgebreide dekking van de Av-speciaal, zult u normaal gesproken geen beroep meer hoeven te doen op de bijzondere bijstand.
Wat moet u doen?
Als u naar aanleiding van dit bericht vragen hebt, kunt u deze uiteraard altijd stellen. U kunt de afdeling Sociale Zaken en Volksgezondheid iedere werkdag bellen op telefoonnummer (0252) 433 138. U kunt hier ook een folder, de genoemde vergoedingenlijst en een aanmeldingsformulier voor de Av-speciaal krijgen. Aanvragen
Aanvragen om bouw- en/of sloopvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:
Crocussenstraat speelhal / opslagruimte
Mesdagstraat 2F vergroten woning
Heereweg 464 slopen opslag/hobbykas
Mahlerstraat 17 bouw tuinhuis
Heereweg 421 bouw serre
Spekkelaan 1 slopen asbesthoudende golfplatendak Anna Bijnstraat 27 vergroten woning
Voorgenomen vrijstellingen
Julianastraat 81 vergroten woning
Rosa Spierstraat 6 vergroten woning

De bouwplannen liggen van 3 t/m 30 augustus 2001 ter inzage. kunt u dit uiterlijk 30 augustus 2001 en uitsluitend schriftelijk
Besluiten
Julianastraat 75 vergroten keuken

Chopinstraat 99 vergroten woning
Middenweg 21 bouwen koelcel
aanbrengen twee lichtreklames aan lichtmasten en verplaatsen drie vlaggenmasten nabij Westerdreef 49
Gearard Doustraat 50 bouwen van een basisschool en kinderdagverblijf Irissenstraat 17 vergroten woning

Kanaalstraat 249 / 251 vervangen / vergroten dakkapellen voorzijde

bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.
Afsluiting Vierkant

Enige tijd geleden is besloten om bij wijze van proef ´t Vierkant op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 18.00 en 24.00 uur af te sluiten voor het verkeer. Op deze manier kunnen meer terrassen worden geplaatst en dit vergroot de levendigheid van het plein. Inmiddels is gebleken dat de afsluiting niet zinvol is bij slecht weer. De horecaondernemers hebben ons daarom verzocht om ´t Vierkant niet af te sluiten als het regent. Wij komen aan dit verzoek tegemoet. Openingstijden Burgerzaken op donderdagavond

Collecte

Lisse, 1 augustus 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie