Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lancering AssurCard, elektronische sleutel tot verzekeringen

Datum nieuwsfeit: 01-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: KBC
Zoek soortgelijke berichten
KBC


AGF Belgium, De Vaderlandsche-ING Group en KBC Verzekeringen lanceren AssurCard: de elektronische sleutel tot verzekeringen (1/8/2001)
Samenvatting: AGF Belgium/Allianz Group, De Vaderlandsche-ING Group en KBC Verzekeringen hebben samen AssurCard NV opgericht en brengen de AssurCard Hospi op de Belgische markt. Deze chipkaart is de hoeksteen van een derdebetalersysteem waardoor de rechthebbende van een privé-ziektekostenverzekering bij opname in een ziekenhuis niet langer eerst zelf de facturen moet vereffenen die zijn verzekeraar hem nadien terugbetaalt. Het enige bedrag dat de verzekerde eventueel nog moet betalen, is het saldo dat noch door het ziekenfonds noch door de aanvullende verzekering wordt gedekt. Op die manier wordt de communicatie tussen verzekerde, dienstverlener/ziekenhuis en verzekeraar sterk vereenvoudigd en de administratie tot een minimum beperkt.
AssurCard NV nodigt andere verzekeringsmaatschappijen uit om mee te bouwen aan het concept, want op termijn zal de AssurCard Hospi ook tot andere soorten verzekeringen (auto, reizen ...) worden uitgebreid. Omschrijving:
Historisch overzicht en aanleiding

Een verzekering biedt bescherming tegen onvoorziene gebeurtenissen die de verzekerde schade berokkenen. Klassiek bestaat de prestatie van de verzekeraar in het betalen van een vergoeding voor de geleden schade. Sedert enkele jaren tekent zich echter een nieuwe trend af: verzekerings-instellingen vergoeden niet langer alleen de financiële schade, maar zij proberen steeds meer hun cliënten uit de nood te helpen via allerlei diensten met toegevoegde waarde. Door de zoektocht heen naar nieuwe diensten die de onaangename gebeurtenis van een schadegeval moeten verlichten, hebben heel wat
verzekeringsmaatschappijen samen met dienstenleveranciers partnerships opgezet. De gemeenschappelijke doelstelling is telkens dezelfde: méér zekerheid, méér comfort en een nog betere service bieden aan de cliënt. Deze vorm van dienstverlening is een relatief recent verschijnsel, maar de cliënt heeft ze heel snel leren waarderen. Zowel de opzet als het onderhoud van dergelijke servicenetwerken vergen echter belangrijke investeringen. Precies die vaststelling legde de grondslag voor de geboorte van een nieuw concept: AssurCard.

AssurCard

De AssurCard is een initiatief van AGF Belgium (lid van Allianz Group), De Vaderlandsche-ING Group en KBC Verzekeringen. De drie maatschappijen vertrokken van de idee van een Hospicard die enkel kon worden gebruikt als derdebetalersysteem voor ziekenhuisfacturen in het kader van een hospitalisatieverzekering. Inmiddels reikt de ambitie veel verder. De AssurCard wordt een heuse `verzekeringskaart' die kan worden ingezet voor allerlei vormen van interactie en communicatie met de dienstenleveranciers van hun cliënt, of het nu gaat om een ziekenhuis, een apotheker, een garagehouder of een slotenmaker. Zeer snel besloten de drie partners dat ze een concept moesten ontwikkelen waarin deze interactie en communicatie vergemakkelijkt worden in het voordeel van hun cliënt, zonder dat ze enige afspraak maakten over elkaars beleid inzake de cliëntenrelatie, distributie, de gevoerde producten of de schaderegeling. Als verzekeraar blijven ze dus elkaars concurrenten; in de service werken ze samen.

Het concept AssurCard bevat dan ook drie essentiële kenmerken.

Ten eerste wil de AssurCard een standaard ontwikkelen voor de interactie en de communicatie met dienstenleveranciers, zodat de toegang tot een dienstenleverancier wordt vereenvoudigd. Zo wordt het mogelijk om met een veel groter en meer gedifferentieerd netwerk van dienstenleveranciers te werken, waardoor de keuzevrijheid voor de cliënt toeneemt. Dit vertaalt zich onder meer in het `plug and play'-principe: zowel een dienstenleverancier als een verzekeringsmaatschappij kunnen met zeer beperkte inspanning in de eigen systemen toetreden tot de AssurCard. De AssurCard doktert immers processen uit op maat van de cliënt en rekening houdend met de eigenheden van de leverancier en het verzekeringsproduct.

Ten tweede komt de AssurCard tegemoet aan het `anytime, anyhow, anywhere'-principe. Als elektronische sleutel tot verzekeringsdiensten wil de AssurCard voornamelijk platformen opzetten die de cliënt in staat stellen om, op het ogenblik dat de nood het hoogst is, een dialoog met zijn verzekeringsmaatschappij op te zetten op basis van zijn behoefte aan zekerheid. Het concept is dan ook zodanig flexibel dat het rekening houdt met de specifieke kenmerken van de relatie van de verzekeringsmaatschappij met haar cliënt. Het communicatieproces kan zelfs on line worden aangepast aan de recentste situatie, en dit zelfs naar gelang van een specifiek schadegeval. Zo kan de dossierbeheerder in het AssurCard-concept on line aangeven dat een bepaalde persoon op een bepaalde dag zonder verdere controle toegang krijgt tot het derdebetalersysteem. De beheerder kan deze beslissing bijvoorbeeld nemen na een telefonisch onderhoud met de verzekerde.

Ten derde voert de AssurCard het principe `schoenmaker, blijf bij je leest' hoog in het vaandel. Dit betekent enerzijds dat de communicatie en interactie in de driehoek
cliënt/verzekeringsmaatschappij/dienstenleverancier dusdanig is opgebouwd dat ieder zijn eigen belangen kan behartigen en zijn eigen taken kan uitvoeren. Anderzijds betekent dit ook dat de uitvoering van de eigen taken niet wordt gehinderd door de AssurCard. De dienstenleverancier moet bijvoorbeeld op geen enkel ogenblik verzekeringsdekkingen evalueren. Hierbij worden mogelijke belangenconflicten voorkomen, en blijft de aansprakelijkheid van ieder beperkt tot wat voortvloeit uit zijn eigen, bekende activiteiten.

Proefproject en toekomstplannen

De eerste realisatie van de AssurCard is een derdebetalersysteem met ziekenhuizen. De cliënt die zich aanbiedt met een AssurCard in een ziekenhuis kan via een AssurCard-automaat met zijn verzekeringsmaatschappij communiceren en in de meeste gevallen onmiddellijk zekerheid krijgen over de betaling van de kosten door zijn verzekeringsmaatschappij. Vooral voor cliënten met contracten waarin, om welke reden dan ook, uitsluitingen voorzien zijn, is dit belangrijk. Deze communicatie stuurt automatisch ook een elektronisch signaal naar de verzekeringsmaatschappij. De maatschappij kan het schadedossier onmiddellijk openen en de nodige gegevens ontvangen zonder dat de cliënt aangifteformulieren moet invullen. Als de cliënt vooraf al contact heeft opgenomen met zijn verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon, zal de communicatie beperkt blijven tot een bevestiging van de gemaakte afspraak. Achteraf ontvangt de
verzekeringsmaatschappij elektronisch de factuur die zij onmiddellijk kan vereffenen. Belangrijk is ook dat de plaatsing en zelfs de vormgeving van de verzekeringsautomaat kan worden aangepast aan de structuur van het ziekenhuis en de manier waarop dat ziekenhuis omgaat met zijn patiënten. De verzekeringsautomaat kan de vorm aannemen van een aparte zuil waardoor de patiënt op discrete wijze de noodzakelijke verrichtingen kan doen, maar kan ook in de vorm van een extra scherm (touch-screen) direct worden geplaatst op de onthaaldesk van het ziekenhuis.

Het project heeft al proefgedraaid in drie ziekenhuizen (UZ Leuven, Stuyvenberg en Sint-Augustinus in Antwerpen) en er zijn al 13 000 kaarten verdeeld, hoofdzakelijk aan medewerkers van de drie verzekeraars. De recent opgestarte gesprekken met andere ziekenhuizen tonen aan dat dit toekomstgerichte concept kan rekenen op een brede interesse. AssurCard hoopt dat er vóór eind 2001 25 tot 40 ziekenhuizen aan het project deelnemen. Het potentieel wordt geraamd op 200 ziekenhuizen en 2,5 miljoen kaarten voor hospitalisatieverzekeringen.
Het medisch gedeelte in de arbeidsongevallen wordt de eerstvolgende inpassing. De uitbreiding naar andere medische beroepen, zoals huisartsen, apothekers en anderen, wordt momenteel bestudeerd. De uitdaging bestaat erin om een proces te vinden dat onmiddellijk de verzekeringsdekking bij een schadegeval kan toetsen. Projecten in andere domeinen zoals de autoverzekeringen behoren eveneens tot de concrete mogelijkheden.

AssurCard NV doet een oproep tot andere partners

De drie partners die aan de basis liggen van het AssurCard-concept realiseren zich dat openheid van het systeem de basisvoorwaarde is om standaarden te ontwikkelen. Zij nodigen dus andere verzekeringsmaatschappijen uit om gebruik te maken van het systeem. Maar de uitnodiging gaat veel verder. De AssurCard staat open voor verdere ontwikkelingen in de verzekeringssector. De technische specificaties zullen worden vrijgegeven, zodat IT-providers die zich daarop willen afstemmen, dat zonder problemen kunnen doen. De AssurCard, als elektronische sleutel, is immers het gedroomde identificatiemiddel van de cliënt en diens verzekeringsdekkingen. Dit illustreert dat AssurCard zich wil positioneren als leverancier van een platform en van netwerkdiensten, die de communicatie tussen verzekeringsmaatschappijen en dienstenleveranciers vergemakkelijken. AssurCard is daarom vergelijkbaar met BCC of Europay. Zeer bewust beperkt AssurCard zich ook hiertoe. AssurCard komt dus niet tussen in de rechtstreekse relatie tussen de verzekeringsmaatschappij en de verschillende dienstenleveranciers. Elke verzekeringsmaatschappij blijft vrij om te bepalen met welke dienstenleveranciers en voor welke cliënten hij de AssurCard en het achterliggende proces wil gebruiken. Om dit alles te realiseren wordt het concept AssurCard ondergebracht in een aparte vennootschap, AssurCard NV, die zich op een autonome wijze verder zal ontwikkelen, gebruikmakend van het concept en de opgebouwde knowhow. Op die manier krijgen verzekeringsmaatschappijen die aansluiten de garantie dat ze niet afhankelijk zijn van de drie oorspronkelijke partners. AssurCard NV heeft een missie als dienstenleverancier aan verzekeringsmaatschappijen en mag dus niet worden betrokken in de normale concurrentie tussen de verzekeringsmaatschappijen.

Ambities van AssurCard

De kaart in dit concept is een smartcard met een chip die kan worden gebruikt in de modernste kaartlezers zoals die vandaag al worden gebruikt voor Proton en de SIS-kaart. Dit is handig in de toekomst, maar de echte toegevoegde waarde van de kaart ligt voornamelijk in het feit dat ze bijdraagt tot een gevoel van openheid, veiligheid en comfort bij de gebruiker ervan. De AssurCard is de geruststelling in zijn portefeuille. De materialisatie van een verzekeringscontract in een kaart die op verschillende plaatsen in het dagelijkse leven van de cliënt op een moderne wijze toegang geeft tot verzekeringsdiensten, zal waarschijnlijk de belangrijkste realisatie zijn van de invoering van dit concept.

Contactinfo: Voor meer info kunt u contact opnemen met Koen Knaepen, De Vaderlandsche-ING Group, tel. 03 244 68 08

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...