Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

EC neemt juridische stappen inzake Vogelrichtlijn

Datum nieuwsfeit: 06-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Commission
Zoek soortgelijke berichten
European Commission

IP/01/1191

Brussel, 6 augustus 2001

Vogelrichtlijn: de Commissie neemt juridische stappen tegen Portugal, Finland, Spanje, Duitsland en Nederland

De Europese Commissie is bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een procedure tegen Portugal begonnen, en heeft met redenen omklede adviezen (tweede schriftelijke waarschuwing) uitgebracht aan Finland, Spanje, Duitsland en Nederland wegens niet-naleving van bepalingen van de Europese vogelrichtlijn(1) met betrekking tot de jacht en aanverwante zaken. De procedure tegen Portugal betreft het jagen tijdens periodes waarin dat op grond van de richtlijn verboden is. Het met redenen omkleed advies aan Finland heeft eveneens betrekking op de jacht buiten het toegestane jachtseizoen. Aanleiding voor het met redenen omkleed advies aan Duitsland zijn tekortkomingen in de Duitse jachtwetgeving, terwijl het in het geval van Spanje gaat om een verboden vangstmethode (lijmen). De zaak tegen Nederland gaat over het traditionele rapen van kievietseieren. Commissaris voor Milieu Margot Wallström lichtte deze besluiten als volgt toe: "Volgens de vogelrichtlijn is jagen als zodanig een legitieme activiteit. De waarborgen die in de richtlijn zijn opgenomen moeten echter worden nageleefd, niet in de laatste plaats in het belang van een duurzame jacht die de jagers ook op lange termijn voldoende opbrengst garandeert."

De vogelrichtlijn - Richtlijn 79/409/EEG - is het oudste stuk communautaire wetgeving op het gebied van natuurbescherming en tevens een van de belangrijkste. De richtlijn voorziet in een uitgebreid beschermingsstelsel voor wilde-vogelsoorten in de Gemeenschap. Dit stelsel bestaat uit een aantal onderdelen. Het eerste onderdeel betreft de bescherming van habitats, terwijl het tweede een aantal verboden omvat op activiteiten die rechtstreeks bedreigend zijn voor vogels (zoals het moedwillig vernielen van nesten en het wegnemen van eieren) en aanverwante activiteiten, zoals handel in levende of dode vogels. Het derde onderdeel behelst beperkingen van het aantal soorten waarop mag worden gejaagd, de periodes waarin jagen is toegestaan en de toegestane vangstmethoden (niet-selectieve methodes zijn bijvoorbeeld verboden). Voor het tweede en derde onderdeel zijn afwijkingen mogelijk (bijvoorbeeld ontheffingen), maar daarbij moet aan strikte voorwaarden worden voldaan, zoals het ontbreken van andere bevredigende oplossingen.

In de richtlijn wordt de jacht als een volstrekt legitieme activiteit benaderd. Voor zover de jacht bevorderlijk is voor de instandhouding van vogelhabitats die anders verloren zouden gaan, kunnen jagers namelijk een positieve bijdrage leveren aan het natuurbehoud. De beperkingen op de jacht zijn bedoeld om te komen tot een evenwicht tussen de jacht als zodanig en de lange-termijnvoordelen van de instandhouding van gezonde en levensvatbare populaties van bejaagbare soorten.

Dit streven naar evenwicht ligt ten grondslag aan de eis van de richtlijn dat het jachtseizoen geen periodes mag omvatten waarin vogels extra kwetsbaar zijn zoals de terugkeer na de overwintering, de voortplantingstijd en de periode waarin de jonge vogels worden grootgebracht. In de richtlijn worden geen begin- en einddatums voor het jachtseizoen genoemd.

In plaats daarvan zijn uitgangspunten gedefinieerd die in acht moeten worden genomen, terwijl het aan de lidstaten wordt overgelaten om in overeenstemming daarmee begin- en einddatum van het jachtseizoen vast te stellen. Hierbij moeten de lidstaten rekening houden met de interpretatie van de betrokken bepalingen door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Achtergrond:
Spanje

Aanleiding voor het met redenen omkleed advies aan Spanje is het lijmen van vogels in de regio Valencia. Als niet-selectieve vangstmethode is dit krachtens de richtlijn verboden. In Valencia worden ontheffingen verleend, maar de Commissie is van oordeel dat deze niet aan de stringente voorwaarden van de richtlijn voldoen. Portugal

De Commissie is van oordeel dat het jachtseizoen, zoals dat in de Portugese jachtwetgeving voor 14 trekvogels is gedefinieerd, samenvalt met de voortplantingsperiode van de betrokken vogels. Finland

Het besluit om Finland een aanvullend met redenen omkleed advies te zenden, is de meest recente stap in een procedure die in 1997 is gestart. Die procedure betreft voornamelijk de voorjaarsjacht in de provincie Åland en bepaalde Finse kustgemeenschappen. In het aanvullende met redenen omkleed advies wordt rekening gehouden met de nieuwe gegevens die Finland heeft verstrekt naar aanleiding van het eerste met redenen omkleed advies, dat in 1999 werd uitgebracht. Hoewel Finland maatregelen heeft genomen om de voorjaarsjacht verder te beperken, is de Commissie er niet van overtuigd dat wordt voldaan aan de voorwaarden inzake afwijkingen van de richtlijn. Zo is volgens de Commissie geen rekening gehouden met de eis dat afwijkingen slechts voor kleine aantallen vogels mogen gelden.
Duitsland

Het met redenen omkleed advies aan Duitsland heeft betrekking op tekortkomingen in de jachtwetgeving, zowel op federaal als op deelstaatniveau. Volgens de Bondswetgeving en de deelstaatwetgeving is de jacht op bepaalde soorten bijvoorbeeld toegestaan tijdens de trekperiode en de voortplantingstijd.
Nederland

Het met redenen omkleed advies aan Nederland betreft het rapen van kievietseieren. De populatieomvang van de kieviet, Vanellus vanellus, neemt in Nederland af. De richtlijn staat afwijkingen van het algemene verbod op het wegnemen van eieren toe, maar dergelijke afwijkingen moeten aan strikte voorwaarden voldoen. In Nederland mogen ieder jaar ongeveer 8000 mensen eieren rapen, waarbij geen beperking geldt voor het aantal eieren dat mag worden wegenomen. De Commissie erkent dat er aan deze traditionele praktijk ook positieve aspecten verbonden zijn, zoals de zorg voor nestelende kievieten, maar zij is er niet van overtuigd dat aan alle voorwaarden inzake afwijkingen is voldaan.

Juridische procedure

Als hoedster van het EG-Verdrag moet de Commissie erop toezien dat de lidstaten de wettelijke eisen krachtens het Verdrag en de daaruit voortvloeiende wetgeving in acht nemen. De in dit geval gevolgde procedure is gebaseerd op artikel 226 van het Verdrag, dat de Commissie in staat stelt juridische stappen te nemen tegen een lidstaat die zijn verplichtingen niet nakomt.

Indien de Commissie van oordeel is dat er mogelijk sprake is van een inbreuk op het Gemeenschapsrecht en dat het inleiden van een inbreukprocedure gerechtvaardigd is, zendt zij een schriftelijke aanmaning aan de betrokken lidstaat, waarin deze wordt verzocht binnen een bepaalde termijn - doorgaans twee maanden - zijn opmerkingen over de zaak in kwestie te maken.

Afhankelijk van het antwoord of het uitblijven van een reactie kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies (tweede schriftelijke waarschuwing) aan de betrokken lidstaat uit te brengen, waarin zij duidelijk aangeeft waarom er volgens haar inbreuk wordt gepleegd op het Gemeenschapsrecht en de lidstaat oproept om binnen een bepaalde termijn (meestal 2 maanden) aan zijn verplichtingen te voldoen.

Indien de lidstaat geen gevolg geeft aan het met redenen omkleed advies, kan de Commissie besluiten de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

(1)
Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de vogelstand

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...