Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwplannen en bouwaanvragen gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 08-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

Bouwplannen, vrijstellingen en andere vergunningen

Met ingang van 9 augustus 2001 liggen gedurende twee weken de hieronder genoemde aanvragen, vergunningen, vrijstellingen en meldingen voor iedereen ter inzage bij het Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

1. Aanvragen
Ingediend zijn de volgende aanvragen om:
Bouwvergunning
Bennekom - vergroten en veranderen van de woning Pasteurlaan 15 : BZ - 20010460 - vergroten van woning Kortehoven 23+21 : BZ - 20010937 - vergroten van woning t.b.v. keuken Vogelwikke 33 : BZ - 20010989 - vergroten en veranderen van de woning Molenstraat 94 : BZ - 20011031 Ede - bouwen van twee kantoorgebouwen Horapark Ongenummerd : BZ - 20010373 - vergroten van woning Bettekamp 42-44 : BZ - 20010760 - bouwen van een schuur Poortlaan 20 : BZ - 20010849 - vergroten van een woning Zwaluwlaan 8 : BZ - 20010920 - vergroten van een sportgebouw Van Heeckerenlaan 14 : BZ - 20010931 - gedeeltelijk vernieuwen van badkamer/schuur Op den Berg 25+27 : BZ - 20010934 - vergroten van woning Stationsweg 32 : BZ - 20010961 - vergroten van ingang/entree woning Prins Bernhardlaan 91c : BZ - 20010966 - bouwen van dakkapel Foster Dullesdreef 27 : BZ - 20010969 - veranderen van een luchtplaats tot kastenkamer Kazernelaan 37a : BZ - 20010987 - vergroten van woonhuis d.m.v. een dakopbouw Valkestein 20 : BZ - 20010990 - bouwen van rijwielstalling Weerdestein 375 : BZ - 20011030 - bouwen van fietsenschuurtje Poelbos 54 : BZ - 20011034 - veranderen en vergroten van de woning Terborchstraat 30 : BZ - 20011038 - bouwen van garage Waterloweg 21 : BZ - 20011039
Ederveen - vergroten van de woning Luntersekade 31 : BZ - 20001219 - veranderen van woning Rijksweg 32a : BZ - 20010965 - geheel vernieuwen van garage bergruimte Schras 50 : BZ - 20011032 Harskamp - bouwen van een kantoorpand Molenweg 91 : BZ - 990919 - gewijzigd uitvoeren van een bouwvergunning voor het bouwen van een woning en garage Westenengerdijk
46a : BZ - 20010924 - vergroten van een woning Molenstraat ongenummerd. : BZ - 20010973
Lunteren - bouwen van een woning Reigerlaan ongenummerd : BZ - 20010675 - vergroten en veranderen van de woning Aart Roelofsenlaan 21 : BZ - 20010885 - vergroten van bestaand schoolgebouw Schaepmanstraat 15 : BZ - 20010941 - vergroten en veranderen van de woning Rogakker 3 : BZ - 20010964

* veranderen/vergroten van de woning (slaapkamer) Mgr. Nolensstraat 17 : BZ - 20011035

Melding
Ede - bouwen van een aanbouw aan woning Cronebos ongenummerd : BZ - 20012227

- bouwen van een tuinhuisje Pennstate 35 : BZ - 20012237 - bouwen van een tuinhuisje Arendshorst 7 : BZ - 20012238 - bouwen van een tuinhuisje Noel-Bakerstate 9 : BZ - 20012239 - vergroten en veranderen woning (dakkapel) Edendreef 69 : BZ - 20012242
Lunteren - vergroten van de woning Marskamp 28 : BZ - 20012240
* vergroten van de woning Marskamp 26 : BZ - 20012241

2. PROCEDURES

Het plan bestaat toepassing te geven aan de hierna genoemde procedures voor de volgende bouwplannen en/of aanvragen om vrijstelling. A. Verlenen tijdelijke vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan (art. 17 W.R.O.) voor het bouwplan en/of de aanvraag van:

BENNEKOM


1. Het bouwen van semi-permanente kantoorunits Heelsumseweg 50 BZ-2001-0936; er zal worden gebouwd op het perceelsgedeelte met de aanduiding zonder bebouwing. Het voornemen bestaat voor een periode van 1 jaar vrijstelling te verlenen.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 9 augustus 2001 kan eenieder gedurende drie weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een bestemmingsplan voor kleine bouwwerken (art. 19, lid 3, W.R.O.) voor het bouwplan van:

EDE


1. Het bouwen van een luifel en entree Arnhemseweg 8a BZ-2001-0534; de bebouwingsgrens zal worden overschreden door de luifel;
2. Het vergroten en veranderen van de woning Houtrakbos 3 BZ-2001-2234; er zal niet worden gebouwd t.b.v. de agrarische bestemming;

3. Het vergroten van de garage Baron van Wassenaerlaan 20 BZ-2001-2235; de maximum goothoogte zal worden overschreden;
4. Het vergroten van de garage Baron van Wassenaerlaan 22 BZ-2001-2236; de maximum goothoogte zal worden overschreden;
5. Woningcorporatie Woonstede te Ede, voor het veranderen van een woning tot kantoorruimte op het perceel Luijnhorst 4, 6, 106 BZ-2001-1081 te Ede; er zal niet worden gebouwd voor de bestemming meergezinshuizen.

EDERVEEN

6. het bouwen van een bakhuis Meikade 65 BZ-2001-0623; de maximum oppervlakte aan bijgebouwen zal worden overschreden.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 9 augustus 2001 kan eenieder gedurende vier weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.

A. Verlenen vrijstelling voor afwijkingen van een geldend bestemmingsplan voor het bouwplan en/of aanvraag van:

EDE


1. Bouwen van een woning met garage Otterloseweg 19 BZ-2001-0059; de erker zal de bebouwingsgrens aan de voorzijde overschrijden en de maximum boeihoogte van de garage zal worden overschreden;
2. Het vergroten en veranderen van de woning Kerkhoflaan 24 BZ-2001-0127; er zal woonruimte worden gebouwd binnen 2,50 meter van de zijperceelsgrens en binnen 10 meter van de achtererfgrens;
3. Het vergroten en veranderen van de woningen Op den Berg 70 en 72 BZ-2001-0625; de erker zal de bebouwingsgrens aan de voorzijde overschrijden;
LUNTEREN

4. Het vergroten van de winkel Dorpsstraat 197 BZ-2000-0418; de bebouwingsgrens zal worden overschreden;

EDERVEEN

5. het bouwen van een garage-berging Schras 50 BZ-2001-1032; de maximum boeihoogte van de garage/berging zal worden overschreden.

A. Verlenen vergunning voor de aanvraag van:

EDE

1. Vereniging Natuurmonumenten voor het kappen van een aantal bomen op de Deelerheide.

INSPRAAKMOGELIJKHEDEN
Vanaf 9 augustus 2001 kan eenieder gedurende drie weken schriftelijk of mondeling bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen om voor een bouwplan of aanvraag de aangegeven procedure te volgen.


3. BESLUITEN
Bouwvergunning
Bouwvergunning is verleend voor: Bennekom - vergroten en veranderen van de woning Selterskampweg 44 : BZ - 20010071 - vergroten en veranderen woning (dakkapel) Boterbloem 41 : BZ - 20010925
Ede - vergroten en veranderen van het gezinsvervangend tehuis Weerdestein 375 : BZ - 20010095 - bouwen van een tijdelijke romneyloods Neonstraat ongenummerd : BZ - 20010415 - vergroten van een woning Baron van Wassenaerlaan 14 : BZ - 20010869 Ederveen - bouwen van een kantoorruimte Smidstraat 12 : BZ - 20010094
- veranderen en vergroten woning(dakkapel voorzijde) Hootsenstraat 49 : BZ - 20010811
Harskamp - bouwen (wijziging) van een woning Edeseweg ongenummerd : BZ
- 20010682
Lunteren - geheel vernieuwen van een varkensstal Lage Valkseweg 175 : BZ - 20010551 - geheel vernieuwen van rijwielstalling op NS station Stationsstraat Ongenummerd : BZ - - vergroten van de garage/berging Mielweg 1 : BZ - 20010823 - bouwen van een schuur Doornsteeg 7 : BZ - 20010854 - bouwen van loods landbouwmachines Overwoudseweg 1 : BZ - 20010868
Otterlo - vergroten en veranderen van de woning Lange Heideweg 9 : BZ
- 20010355
Wekerom

* vergroten van de woning Lage Valkseweg 19 : BZ 20010867
Melding
Ingestemd is met meldingen voor: Lunteren - plaatsen van een tuinhuis/berging Molenparkweg Oost 9 : BZ
- 20012213

BEZWAREN
Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken tegen een verleende vergunning, vrijstelling of tegen een melding, waarmee is ingestemd, kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling. REACTIES
Schriftelijke reacties moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a hoofd Vergunningen en Handhaving, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Verzoeken om mondeling te worden gehoord kunnen telefonisch worden gedaan via telefoonnummer (0318) 68 03 26 of 68 03 37.Ede, 8 augustus 2001 terug naar het overzicht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie