Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Plan voor aanleg ecologische verbindingszone Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 09-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Oosterhout wil fors investeren in ecologie bedrijventerrein Weststad

Plan voor aanleg ecologische verbindingszone

De gemeente Oosterhout wil fors investeren in de ecologie op het bedrijventerrein Weststad. Dat blijkt uit een voorstel van b. en w. aan de gemeenteraad, dat geagendeerd staat voor de raadsvergadering van 11 september. Het voorstel valt in twee delen uiteen: het aanleggen van een ecologische verbindingszone langs Weststad III en het verbeteren van het zogenaamde "omloopbos" langs Weststad I en II. In totaal is hiermee een investering gemoeid van 2.680.000 ( 1.216.131). Dat is inclusief een aanzienlijke subsidie van 656.689 ( 297.947) die het Brabants Landschap voor dit project in het vooruitzicht heeft gesteld.

De ecologische verbindingszone langs Weststad III dient ter compensatie van de oorspronkelijke verbindingszone langs het Wilhelminakanaal. Door de aanleg van de langshaven is die zone op die plek onmogelijk geworden. Alternatief is dus nu een zone langs de noordelijke en westelijke kant van Weststad III, over een lengte van drie kilometer en een maximale breedte van veertig meter. De herinrichting van deze zone moet bovendien leiden tot een goede landschappelijke overgang tussen het bedrijventerrein Weststad III en het agrarische gebied rond Den Hout. Het plan voor de herinrichting van dit gebied is, in opdracht van de gemeente Oosterhout, opgesteld door Elings Landschapsarchitekten uit Oisterwijk, in samenspraak met twaalf externe organisaties als de Milieuvereniging, het waterschap en Rijkswaterstaat.

Het terrein is op dit moment in gebruik als weiland, gronddepot en omloopbos met populieren. Geprobeerd is bestaande cultuurhistorische en landschappelijke elementen (watergangen, struweel, Vlaamse schuur) zoveel mogelijk te behouden en te accentueren. Andere doelstelling van de aanleg van de ecologische verbindingszone is in dit gebied dier- en plantensoort een plaats te geven die hier volgens het rapport "Groen Blauw in Oosterhout" thuishoren. Te denken valt dan onder andere aan de kamsalamander, de nachtegaal, de rietzanger, de watervleermuis en de hermelijn.

Uitgangspunt bij de herinrichting van deze zone is dat de verschillende onderdelen ieder een eigen gezicht moeten hebben, maar dat er tegelijkertijd tijd wel sprake moet zijn van samenhang. Die samenhang wordt verkregen door een duidelijke natte verbindingszone (sloten, natuurvriendelijke oevers en poelen) en door het gebruik van riet als hoofdelement. Hoge, vroeger bewoonde plaatsen krijgen een bijzondere invulling in de vorm van fruitboomgaard en boombeplanting. Verder zal het bedrijventerrein goed zichtbaar moeten blijven vanaf de Weststadweg en de A59, terwijl het bedrijventerrein zelf een "raamwerk" krijgt van bomenrijen.

De nieuw aan te leggen ecologische verbindingszone is uit te splitsen in zeven onderdelen:

in het deel tussen de Energieweg (Weststad I) en de leidingenstraat bij Weststad II (aan de westzijde van het bedrijventerrein) worden de bestaande sloten (met riet) gehandhaafd. Tussen de rietzone en de Industrieweg liggen poelen, afgewisseld met nat struweel. Op het talud naar de Industrieweg worden droog struweel (meidoorn, sleedoorn, esdoorn) en zomereiken aangeplant. Het recreatieve fietspad naar Made wordt gehandhaafd. Tussen de Weststadweg en het pad zal, vanwege de sociale veiligheid, geen opgaande beplanting worden aangebracht. Langs de Weststadweg worden de huidige zomereiken gehandhaafd. Omdat de Weststadweg en de Energieweg barrières vormen voor de voortgang van de ecologische verbindingszone naar het Wilhelminakanaal (via de Bovensteweg) en het Markkanaal, worden onder deze wegen eco-tunnels geplaatst;

in de leidingenstraat tussen Weststad II en III wordt struweel en greppels aangelegd. Vanwege de aanwezigheid van het leidingentracé is er hier geen mogelijkheid tot het ontwikkelen van "natte natuur";

de strook tussen de leidingenstraat en de rotonde (aan de westzijde van Weststad III) wordt vormgegeven als rietzone met bosjes en poelen. Langs de Weststadweg komen twee rijen zomereiken (waarvan de oostelijke rij al bestaat). De houtsingel aan de westzijde van de Weststadweg zorgt voor de "zachte overgang" naar het buitengebied van Den Hout. Langs de Logistiekweg worden rijen bomen geplant die deel uitmaken van het raamwerk van bomen van het bedrijventerrein. De bedrijven hebben op eigen terrein vijvers, waarin dakwater wordt opgevangen. Die vijvers kunnen hier eventueel een overstort krijgen in de rietzone;

bij de hoge rug van de rotonde wordt de rietzone onderbroken. Een dubbele rij eiken symboliseert hier de vroegere Herstelsweg. Voor de Vlaamse schuur wordt een fruitboomgaard aangeplant. Die boomgaard accentueert de entree van Weststad III en verwijst naar het voormalige agrarisch gebruik. Poelen met droge bosjes liggen om de 150 meter en worden met elkaar verbonden door eco-tunnels onder de rotonde en door greppels;

op de hoge rug langs de A59 komen bosjes, poelen, greppels, fruitboomgaarden en eiken. Hier wordt de dubbel rij eiken over het voormalige tracé van de Herstelsweg doorgetrokken. De bomen langs het Innovatiepark zorgen voor de overgang van het grootschalige bedrijventerrein naar de ecologische verbindingszone. Een hoogstamfruitboomgaard geeft het bedrijventterein een accent vanaf de A59;

in het gedeelte tussen A59 en Innovatiepark (noordzijde Weststad III) komt weer een doorgaande rietzone met poelen en bosjes. Langs het Innovatiepark komen bomen;

tenslotte wordt het laatste gedeelte langs de A59 tot aan het Wilhelminakanaal ingericht als rietzone. De ecologische verbindingszone is hier met greppels verbonden met de kanaaldijk van het Wilhelminakanaal (aan de noordzijde van de A59). Tussen het spoor en de kanaaldijk ligt een "stapsteen" in de vorm van een bosje met een poel.

Medewerking bedrijven

Overigens wil de gemeente Oosterhout ook de bedrijven op Weststad III bewegen om, met de inrichting van hun (voor)terreinen, aan te sluiten bij de ecologische ontwikkeling van het bedrijventerrein. Dat is overigens niet alleen goed voor de ecologie, het kan ook een fraai "visitekaartje" voor de bedrijven opleveren. In 2001 zal dan ook de nodige energie gestoken worden in voorlichting aan de ondernemers over dit onderwerp.

Integraal voorstel

Het voorstel voor de ecologische verbindingszone geldt dus niet alleen het "nieuwe" bedrijventerrein Weststad III, maar ook de "oude" terreinen Weststad I en II. Dat laatste gebeurt eerder dan in de planning was voorzien. B. en w. hebben voor deze versnelling gekozen, omdat nu de gelegenheid bestaat een integraal plan op te stellen, hetgeen kostenbesparend werkt. Het plan kan bovendien straks zo aansluiten op de te ontwikkelen groene zone in het uitbreidingsgebied Vrachelen 4/5. In het deel van de ecologische zone van Weststad I en II kan daarnaast een vrijliggend fietspad worden aangelegd, dat aansluit op het fietspadennet van Weststad III. En tenslotte is het, om de subsidie van Brabants Landschap binnen te halen, nodig het plan binnen twee jaar volledig afgerond te hebben.

Oosterhout, 9 augustus 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...