Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

SP Utrecht wil onderzoek naar matsen oud-burgemeester Houten

Datum nieuwsfeit: 10-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Socialistische Partij afdeling Utrecht
Zoek soortgelijke berichten
Ingezonden persbericht


PERSBERICHT SP statenfractie Utrecht

Utrecht, 10 augustus 2001.

SP wil onderzoek naar matsen oud-burgemeester Houten

bouw villa's bij kasteel Heemstede

De SP-fractie in Provinciale Staten Utrecht wil dat Gedeputeerde Staten onderzoeken of de gemeente Houten oud-burgemeester A. de Jonge, sinds 1 november 2000 commercieel directeur bij projectontwikkelaar WCN, gematst heeft bij het verlenen van een bouwvergunning voor de herbouw van twee zogenaamde "bouwhuizen" bij kasteel Heemstede. Het projekt is ingediend als reconstructie van de oude situatie, maar de villa's blijken aanzienlijk groter te zijn dan de oorspronkelijke huizen. De gemeente Houten is bij het verlenen van de bouwvergunning afgeweken van het advies van de rijksdienst voor de monumentenzorg. SP-fractievoorzitter Jansen wil dat de provincie, gezien de bestuurlijke reputatie van Houten op dit punt, alle mogelijkheden benut om eventuele onregelmatigheden bij het verlenen van een vergunning aan te pakken.

Projectontwikkelaar WCN kocht twee jaar geleden kasteel Heemstede, gelegen in het buitengebied van de gemeente Houten, met de bedoeling om hier haar hoofdkantoor te vestigen. Daarvoor was een bestemmingswijziging nodig. Het kasteel was op dat moment een bouwval, na een brand in de jaren tachtig. De Jonge was op het moment van de transactie burgemeester van Houten. Het vertrek van De Jonge naar WCN, op grote schaal actief met bouwprojecten binnen de gemeente, wekte vorig jaar de nodige politieke beroering.

De SP wil daarom dat zeer nauwkeurig wordt gekeken naar de bouwvergunning. Adjunct-directeur Komduur van WCN verklaarde in het Utrechts Nieuwsblad van 9 augustus dat de huizen "wat moderner" worden dan de oorspronkelijke woningen. Het oppervlak wordt ook groter en de woningen worden volledig onderkelderd. Vanwege de daglichttoetreding van het sousterrain wordt het voorplein ter plekke verlaagd. Volgens Jansen is het bouwplan een klassiek voorbeeld van het ontduiken van het restrictief beleid in het buitengebied.

Inlichtingen:

P. Jansen, tel. (06) 51844755.

Vragen SP:

Het Utrechts Nieuwsblad van 9 augustus bericht over het voornemen van projectontwikkelaar WCN om twee voormalige bouwhuizen op het terrein van het kasteel Heemstede te herbouwen. Volgens het bericht zouden de bouwhuizen "iets moderner" en "iets groter" worden dan de oorspronkelijke huizen en bovendien volledig onderkeldert worden. De gemeente Houten zou bij het verlenen van de bouwvergunning zijn afgeweken van de adviezen van de Rijksdienst voor de monumentenzorg. Naar aanleiding van dit bericht heeft de SP-fractie de volgende vragen:


1. Kloppen de in het bericht vermelde feiten? Hoeveel vierkante meters bruto vloeroppervlak hebben de nieuwe woningen precies en hoeveel vierkante meters BVO maten de oude woningen?


2. Klopt het dat de commercieel directeur van WCN, tot voor een jaar burgemeester van Houten, en/of diens zoon gegadigden zijn voor de woningen?


3. Is voor het bouwplan ook een art.19 WRO vergunning nodig, met inbegrip van een verklaring van geen bezwaar van GS? Zo ja, is deze verklaring al afgegeven?

4. Indien de verklaring vereist is en nog niet is afgegeven, bent U dan bereid om:
* in contact te treden met de Rijksdienst voor de monumentenzorg;
* de procedure bij het verlenen van de bouwvergunning door de gemeente Houten uiterst nauwkeurig te toetsen, met name op mogelijke vriendendiensten aan de oud-burgemeester;
* indien er enige juridische grond is voor weigering van de verklaring van geen bezwaar, hiervan gebruik te maken?
5. Indien de verklaring vereist is en wel afgegeven:
* was U bij het afgeven van de verklaring op de hoogte van de in het artikel vermelde feiten?
* bent U met ons van mening dat de betreffende feiten relevant zijn voor het beoordelen van de art.19 WRO aanvraag?
* welke mogelijkheden zijn er om -indien relevante gegevens verzwegen zijn- alsnog het effectueren van de bouwvergunning tegen te houden?
6. Indien de verklaring niet vereist is: bent U bereid om de inspectie VRO van het ministerie van VROM te verzoeken om een onderzoek in te stellen naar de gang van zaken bij het verstrekken van de bouwvergunning?

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie