Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van het college van B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 10-08-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Etten-Leur
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouder mevrouw M. Donders-De Leest verricht tijdens het Internationaal ELKV Korf-baltoernooi 2001 op zaterdag 25 en zondag 26 augustus de prijsuitreikingen. Ook is mevrouw M. Donders-De Leest vrijdag 28 september aanwezig tijdens de jaarlijkse Kringdag voor vrouwelijke bestuurders in Heiloo.
Op woensdag 15 augustus neemt Wethouder W. Vermunt in Eindhoven deel aan de tweede bijeenkomst uitstroom langjarige WIW'ers, getiteld 'De weg naar regulier werk'. Dezelfde wethouder neemt op woensdag 29 augustus deel aan het seminar 'Toekomstige positie ge-meenten in de Sociale Zekerheid' in Hotel Brabant in Breda. Op donderdag 20 september neemt wethouder J. van Harssel deel aan een symposium van ZLTO en TREK Brabant in het kader van het Project 'Goei Kamer' in Heeswijk Dinther.

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat zij ingevolge de Wet milieubeheer de vol-gende vergunningen intrekken:
* Voor het oprichten en in werking hebben van een rundveehouderij en varkensmesterij op het adres Boutweg 9;

* Voor het mestvarkens-en vollegrondstuinbouwbedrijf, voor wat betreft het houden van 560 mestvarkens, op het adres Hogeweg 26;
* Voor een inrichting voor het oppompen van water, een zogenaamd opjaagstation, voor de locatie Hoevenseweg 31

Commissievergaderingen

Op maandag 27 augustus a.s., om 19.00 uur is er in het gemeentehuis een openbare vergade-ring van de Commissie Openbare Werken, Volkshuisvesting en Cultuur. Aan de orde komt onder andere het Verantwoordingsverslag Besluit Woninggebonden Subsidies 1995 over het budgetjaar 2000.

De leden van de Commissie Financiën, Informatisering en Milieu behandelen op maandag 20 augustus tijdens de openbare vergadering om 19.00 uur de volgende agenda-onderwerpen:

* Legesverordening 2001. Tegelijk met de invoering van de nieuwe generatie reisdocu-menten op 1 oktober 2001 zijn er maximum-tarieven vastgesteld die in deze verordening zijn verwerkt.

* Beschikbaar stellen van een krediet voor aankoop van gronden voor het plan Attelaken, voor Parklaan-Oost, onderdeel Trivium en voor Vosdonk-West;

* Ter kennisname de Atlas van de lokale lasten 2001. Hierin is een overzicht opgenomen van de woonlasten per gemeente waarbij rangnummer 1 de laagste en rangnummer 523 de hoogste woonlasten heeft. Het rangnummer van Etten-Leur is 170.

Financiële bijdrage

Burgemeester en wethouders hebben aan de Stichting Kunstmanifestatie West-Brabant een financiële bijdrage toegekend van f. 4000,= . Dit bedrag is bestemd voor het ondersteunen van de activiteiten met betrekking tot de Kunstmanifestatie 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie